Dôstojná staroba a starostlivosť na prvom mieste

Staroba je prirodzené obdobie života, ktorému sa vyhne len málokto. Ruka v ruke s pribúdajúcim vekom postupne prichádzajú rôzne zmeny. Strata hybnosti a samostatnosti, či chronická bolesť, so sebou často prinášajú aj zhoršené psychické zdravie, pocity menejcennosti a nevrlú náladu. Starostlivosť o blízkeho človeka vo vyššom veku je preto úlohou, ktorá so sebou prináša vysoké nároky. Vyžaduje si nielen znalosti o chorobe seniora, ale najmä množstvo trpezlivosti a lásky. 

Domáce prostredie dáva starým ľuďom možnosť prežiť poslednú etapu svojho života v príjemnej atmosfére. Nie je preto žiadnym divom, že dožitie v prirodzenom domácom prostredí je snom väčšiny seniorov. Podľa prieskumov domáce prostredie výrazne pozitívne vplýva aj na celkový zdravotný stav starších ľudí.

Ako zabezpečiť milovanej osobe dôstojnú starostlivosť

V prípade, ak sa rozhodnete zabezpečiť svojej milovanej osobe dôstojnú starobu v domácom prostredí, môžete tak urobiť dvoma spôsobmi – osobná starostlivosť alebo opatrovateľská služba.

Osobná starostlivosť o milovanú osobu

Samozrejme, že svojej milovanej osobe chcete dopriať najlepšiu možnú starostlivosť. Predtým, ako sa rozhodnete pre osobné opatrovanie zodpovedne zvážte svoje možnosti

Berte do úvahy svoj vlastný zdravotný stav, pracovné povinnosti, ale aj osobné predpoklady. Zoznámte sa diagnózou vašej milovanej osoby a vytvorte si plán opatrovania. 

Je prirodzené, že starostlivosť o vašu milovanú osobu zmení aj váš vzťah. Zrazu spolu trávite viac času, komunikujete novým spôsobom a v rámci starostlivosti jej pomáhate aj s nepríjemnými činnosťami. Prečítajte si užitočné tipy, ktoré vám pomôžu zabezpečiť vašej milovanej osobe dôstojnú starostlivosť a udržať si milujúci vzťah. 

Popri starostlivosti o svoju milovanú osobu nezabudnite myslieť aj na seba. Naučte sa ako odbúrať stres a zodpovedne si plánujte svoje ošetrovateľské úlohy. Len tak si dokážete zachovať chladnú hlavu a predídete vyhoreniu, ktoré by neprospelo ako vám, tak aj vašej milovanej osobe.

Opatrovateľka 

V prípade, ak nemáte možnosť starať sa o svoju milovanú osobu osobne, ale napriek tomu jej chcete dopriať dôstojnú starobu v domácom prostredí, pomocou môže byť opatrovateľka. 

Zabezpečiť opatrovateľku môžete napríklad pomocou opatrovateľskej agentúry. Pri výbere opatrovateľky pre vašu milovanú osobu berte do úvahy odborné predpoklady, ale aj jej povahu. Vašou snahou je predsa zabezpečiť milovanej osobe príjemné chvíle. Opatrovateľka, ktorú nebude brať len ako opatrovateľku, ale zároveň kamarátku či aspoň priateľskú pomocníčku, bude veľkým prínosom. 

Opatrovateľka nemusí byť súčasťou vašej domácnosti 24 hodín denne. Využiť jej pomoc môžete aj v prípade, ak sa osobne staráte o svoju milovanú osobu a len príležitostne potrebujete nejaký čas na svoje povinnosti. 

Pomôcť zabezpečiť vašej milovanej osobe dôstojné opatrovanie v domácnosti vám môžu pomôcť aj ADOS agentúry, či rôzne sociálne služby pre seniorov ako je napríklad opatrovateľská služba

Nezabúdajte, že starí ľudia by mali mať v rodine svoje dôstojné miesto. Pocit, že napriek zhoršenému zdravotnému stavu je vaša milovaná osoba súčasťou rodiny s ktorou sa počíta, je to najviac, čo jej môžete dať.