Hygienická starostlivosť o imobilného seniora

Starší ľudia, ktorí sú dočasne alebo natrvalo odkázaní na lôžko, čelia problémom súvisiacim s výživou, svalovou slabosťou, inkontinenciou, stratou chuti do jedla, respiračnými problémami a poškodením kože. Prevencia komplikácií je dôležitá pri starostlivosti o niekoho, kto nie je schopný normálneho pohybu. 

Znalosť jednoduchých krokov, spolu so súcitom a trpezlivosťou, môžu opatrovateľovi umožniť vykonávať základné zručnosti potrebné na uspokojenie potrieb osoby pripútanej na lôžko a znížiť komplikácie spojené s nepohyblivosťou. Jednou z najlepších vecí, ktoré môžete urobiť pre pacienta pripútaného na lôžko, je zabezpečiť mu splnenie jeho základných potrieb v oblasti hygieny a starostlivosti.

Čo zahŕňa starostlivosť o ležiaceho pacienta

1. Osobná hygiena 

Kúpanie – hlavným cieľom kúpania je očistiť telo od všetkých nečistôt, potu, choroboplodných zárodkov, odlupovanej pokožky a ďalších vecí. Takéto čistenie chráni telo pred infekciami, a tiež podporuje zdravý krvný obeh a pohodlie pacienta. V prostredí zdravotnej starostlivosti existujú 3 typy kúpeľov v závislosti od stupňa imobility pacienta: 

 1. kompletný posteľový kúpe
 2. čiastočný kúpeľ
 3. kúpeľ vo vani alebo sprchovacom kúte

Perineálna starostlivosť – sa uskutočňuje lôžkovým kúpeľom, sprchovacím kútom alebo vaňou a najčastejšie sa vykonáva u pacientov postihnutých inkontinenciou a diaforéziou. Pacientom so zavedeným močovým katétrom sa venuje špeciálna perineálna starostlivosť. 

Netreba zabudnúť na ústnu hygienu dvakrát denne a starostlivosť o nechty, ktoré by mal mať ležiaci pacient vždy čisté. Len tak sa dá predísť infekcii alebo poraneniu. Najmä v prípade diabetikov a iných pacientov s rizikom infekcie je nutné venovať špeciálnu starostlivosť pedikúre. 

2. Prostredie 

Uistite sa, že miestnosť, v ktorej sa pacient nachádza, je vetraná a dobre osvetlená, pokiaľ možno s prirodzeným svetlom – slnečné svetlo je totiž prírodný dezinfekčný prostriedok. Ľahký prístup k veciam, ako je vypínač, lampa, budík, telefón alebo voda zabezpečia, že sa pacient bude cítiť pohodlne a menej závislý na ostatných. Samozrejmosťou by mala byť čistá plachta, menená každé 2-3 dni. 

3. Správna výživa 

Kontrolujte, či má pacient počas dňa dostatok tekutín. Vyhnite sa kŕmeniu pacienta vo vodorovnej polohe, aby ste zamedzili vniknutiu jedla do dýchacej trubice a predišli riziku udusenia. Ak sa pacient môže posadiť, použite opierku chrbta. Kŕmenie pacienta by malo byť pomalé, v menších sústach a s dostatočným požutím jedla. 

4. Zabezpečenie zábavy a pohodlia 

Domáca starostlivosť o pacientov pripútaných na lôžko nie je len o kúpaní a kŕmení. Poskytnite im televízor s diaľkovým ovládaním, ako aj knihy, časopisy a noviny na nočnom stolíku pre ľahký prístup. 

5. Prevencia proti preležaninám 

Starostlivosť o pacienta na lôžku zahŕňa i starostlivosť o poranenie kože a tkanív pod ňou, ktoré sú výsledkom príliš dlhého sedenia alebo ležania v jednej polohe. Vzniknutiu takýchto zranení, preležanín, predídete polohovaním pacienta každé 2 hodiny. 

6. Výmena plienok 

Výmena plienok je základnou zodpovednosťou pri starostlivosti o imobilných pacientov. Pri výmene nezabudnite použiť jednorazové lekárske rukavice a mať po ruke čistú plienku, plastové vrecko, vlhčené hygienické utierky a krém na podráždenú pokožku.

Bariérová ošetrovateľská starostlivosť a izolačný režim

Ak má pacient infekciu alebo je na ňu náchylný, je nutné, aby bol ošetrený v izolovanej miestnosti. Základom pri takomto ošetrení je hygiena a dezinfekcia rúk s použitím jednorazových lekárskych rukavíc. Dezinfekciu rúk treba vykonávať vždy pred a po zákroku, akým je napríklad odber krvi, aplikácia injekcií, intravenóznych kanýl, pri kontakte s pacientom, po manipulácii s bielizňou alebo biologickým materiálom.

Polohovanie imobilného pacienta

Jedným zo základných postupov, ktoré vykonávajú ošetrovatelia pri starostlivosti o ležiacich pacientov, je zmena jeho polohy na lôžku minimálne každé dve hodiny. Akákoľvek poloha sa po určitom čase stáva nepohodlnou a bolestivou. Pacient, ktorý nie je schopný voľne pohybovať končatinami a meniť polohu, alebo taký, ktorý je čiastočne alebo úplne odkázaný na starostlivosť ošetrovateľa z dôvodu zranenia alebo choroby, musí byť polohovaný v pravidelných intervaloch, a tým chránený pred vznikom preležanín. 

Účel zmeny polohovania pacienta: 

 • prispieva k pohodliu pacienta
 • zmierňuje tlak na postihnutú oblasť
 • pomáha predchádzať tvorbe deformácií
 • zlepšuje krvný obeh
 • zlepšuje dýchanie

Polohovanie je veľmi dôležité nielen pre spokojnosť a pohodlie pacienta, ale aj pre jeho zdravotné napredovanie. Nedostatočné polohovanie môže mať negatívny vplyv na progresiu choroby, a preto je potrebné vždy posudzovať potrebu polohovania individuálne.

Techniky, postupy a plánovanie ošetrovateľskej starostlivosti

Súčasťou práce ošetrovateľa je aj správna voľba rozhodnutí, ako k jednotlivým pacientom pristupovať a starať sa o nich. Existujú rôzne techniky a postupy ošetrovania v závislosti na type, stave a závažnosti ochorenia pacienta. 

Veľmi dôležitou súčasťou v ošetrovateľstve je tzv. plán ošetrovateľskej starostlivosti. Ide o proces, ktorý zahŕňa komplex súčasných aj budúcich potrieb pacienta, prípadne možných rizík. V prípade imobilného pacienta sa vypracováva štandardizovaný plán ošetrovateľskej činnosti založený na princípe každodenných potrieb. 

Takýto plán obsahuje niekoľko častí: 

 1. Ošetrovateľské stratégie a diagnózy (zoradené podľa priority) 
 2. Vytýčenie cieľa alebo udržanie stavu a jeho priebežné hodnotenie (ide o cieľ, ktorý chce pacient na ceste za svojím zdravím dosiahnuť, prípadne udržať aktuálny stav, v prípade imobilného pacienta, môže byť cieľom čiastočná mobilita) 
 3. Realizácia plánu (ošetrovateľ realizuje všetky predpísané ošetrovateľské činnosti, sleduje ich stav a detailne eviduje všetky zmeny) 
 4. Vyhodnotenie plánu (posúdenie pacienta poskytnutej ošetrovateľskej starostlivosti a vyhodnotenie dosiahnutia stanovených cieľov) 

Starať sa o chorého imobilného človeka nie je ľahké. Vykonávajte však túto prácu s láskou a trpezlivosťou. Spomeňte si na láskavé srdce a starostlivé ruky svojich rodičov a starých rodičov a pokúste sa im to vrátiť vtedy, keď to najviac potrebujú.