Môj plán starostlivosti ako opatrovateľa

Plánujte svoje opatrovníctvo pomocou našej šablóny plánu starostlivosti

Ako opatrovateľ sa ocitnete v situáciách, keď bude toho všetkého na vás priveľa. Dni, keď sa bude zdať, že vaše úlohy nikdy nekončia a budete sa sami seba pýtať: „Ako to všetko zvládnem?“ V takýchto dňoch vás môže utešiť skutočnosť, že nie ste sami. Milióny opatrovateľov čelí týmto výzvam denne, ale dobrá správa je, že mnoho skúsených opatrovateľov našlo praktický spôsob, ako svoju situáciu zlepšiť: plánovaním.

Premyslené plánovanie vám pomôže lepšie sa postarať o milovanú osobu a vyhnúť sa preťaženiu. Spolu so zdravotnou sestrou alebo iným zdravotníckym pracovníkom môžete uľahčiť plánovanie starostlivosti pomocou bezplatnej šablóny plánu starostlivosti TENA (PDF),

Ako vytvoriť dobrý plán

Aj keď za jeho vykonanie zodpovedá opatrovateľ, plán starostlivosti je výsledkom spolupráce medzi zdravotníckymi pracovníkmi, príbuznými, inými opatrovateľmi a, ak je to možné, osobou, ktorá starostlivosť dostáva. Na uľahčenie tejto úlohy sme vytvorili šablónu plánu starostlivosti. Ak máte otázky týkajúce sa akéhokoľvek aspektu starostlivosti a vašich povinností, odporúčame vám prečítať si Zdieľanie starostlivosti, Pri vytváraní opatrovateľského plánu je prínosná aj spolupráca s vaším podporným tímom. Môžete sa dohodnúť, kto, čo a kedy urobí. 
 
Ak ste novým opatrovateľom, zostavili sme niekoľko užitočných rád a informácií, ktoré vám môžu pomôcť zmierniť akékoľvek obavy, ktoré by ste mohli mať.
 
„Jedným z najdôležitejších aspektov starostlivosti je plánovanie. Po tom, ako zdravotná sestra vypracuje a odporučí plán starostlivosti, povinnosti opatrovateľa a každodenné úlohy sú oveľa ľahšie, čo im umožní plne sa zamerať na poskytovanie kvalitnej starostlivosti bez zbytočných rozptyľovaní.“

Prečo používať plán starostlivosti?

Plán starostlivosti umožňuje poskytovanie starostlivosti zameranej na osobu. Zaoberá sa osobitnými individuálnymi potrebami a zároveň umožňuje opatrovateľovi monitorovať ďalšie problémy, ako napríklad kontrolu stavu pokožky, pohybov čriev a celkový zdravotný stav. Keď zdravotná sestra vytvorí plán starostlivosti, bude vyžadovať konkrétne informácie o každodenných opatrovateľských postupoch a úlohách. Aby sme s tým pomohli, rozdelili sme niektoré z najbežnejších denných úloh do troch zoznamov nižšie. 

 

Denné opatrovateľské úlohy: 

 • Kúpanie 
 • Obliekanie 
 • Jedenie/Kŕmenie
 • Podávanie liekov 
 • Hygiena 
 • Toaleta 
 • Pripomínanie milovanej osobe, aby ostala aktívna, napríklad prechádzky
 • Pomoc s presunom, napr. z postele do kresla v prípade potreby

 

Súvisiace každodenné úlohy:

 • Starostlivosť o domácnosť 
 • Pranie 
 • Plánovanie stravy a jej príprava
 • Nákupy
 • Pripomínanie si podávania liekov a lekárskych návštev  

 

Ostatné úlohy spojené  s opatrovaním:

 • Sprevádzanie milovanej osoby pri lekárskych návštevách 
 • Vybavovanie, pošta/korešpondencia, telefonáty (napr. dohodnutie lekárskych návštev) 

Použite našu šablónu plánu starostlivosti a uvidíte rozdiel

Pri lepšom plánovaní pravdepodobne zistíte, že vaša opatrovateľská práca bude jednoduchšia a že sa budete cítiť istejšie a pod kontrolou. Vaša milovaná osoba bude tiež cítiť, že máte veci pod kontrolou, a to jej pomôže, aby sa cítila spokojnejšiea bezpečnejšie.

TENA je hneď po vašom boku

Zaviazali sme sa, že vám pomôžeme ponúknuť najlepšiu možnú starostlivosť. Môžeme to dosiahnuť ponúkaním tipov a podpory a poradenstva v oblasti inkontinencie a súvisiacich problémov, ako aj širokou ponukou diskrétnych, absorpčných a pohodlných produktov.