Aj seniori si zaslúžia kvalitnú opateru a zdravotnú starostlivosť

V každom období života ľudia potrebujú s niečím pomôcť. Či už sú to malé deti, dospievajúci, dospelí alebo seniori. V každom veku je tá pomoc odlišná, ale aj v niečom rovnaká. Nie vždy je pomoc vítaná, ale ak sa dodržia správne kroky, je to ľahšie. Najmä u seniorov to býva problém, keďže nie vždy si uvedomujú, že pomoc skutočne potrebujú.

Opatrovanie seniorov v špecializovanom zariadení

V niektorých prípadoch si situácia vyžaduje, aby bol senior umiestnený do špecializovaného zariadenia, kde sa o neho postarajú odborníci. Takýchto zariadení je na Slovensku mnoho. Väčšinou sú tieto zariadenia súkromné, ale, samozrejme, sú aj štátne zariadenia. 

Problémom pri štátnych zariadeniach na opatrovanie seniorov je, že sú preplnené a sú tam dlhé poradovníky na umiestnenie. Výhoda je, že sa nič nedopláca, alebo veľmi málo. 

V súkromných zariadeniach sú väčšinou vysoké poplatky, ale vďaka tomu je v týchto zariadeniach vyšší štandard a krajšie priestory. Niekedy sú súkromné zariadenia špecializované na určitý druh problému, ako je napríklad Parkinsonova choroba, starecká demencia a iné.

 

Špecializované zariadenie pre seniorov má viacero výhod:

Zdravotnícky personál

Starostlivosť o vášho blízkeho zabezpečuje zdravotnícky personál, ktorý je vyškolený na to, aby vedel seniorom čo najlepšie pomôcť pri rôznych zdravotných ťažkostiach. 

Prostredie rovesníkov

V prostredí, kde sú seniori, sa váš blízky môže cítiť lepšie, keďže majú rovnaké záujmy, žili v rovnakej dobe, majú sa o čom porozprávať a vedia si byť navzájom oporou. 

Záujmové krúžky

V mnohých zariadeniach, najmä súkromných, sú špeciálne záujmové krúžky, kde sa seniori spolu stretávajú a venujú sa nejakej záujmovej činnosti. Môže to byť štrikovanie, práca na počítači a iné. 

Doplnkové služby

Najmä v súkromných zariadeniach sú služby, ktoré seniorom skvalitňujú život, napríklad plaváreň, kozmetička, kaderníčka, fitnescentrum a iné. 

Bezbariérové priestory

V zariadeniach pre seniorov je zabezpečené, aby priestory boli bezbariérové a tým vhodné pre seniorov. Zabezpečujú to šikmé plošiny, sprchové kúty so stoličkami a iné.

Nevýhody zariadení pre seniorov

Väčšina týchto zariadení sa nachádza ďalej od trvalého bydliska, čiže návštevy nie sú až také časté. V situácii ak váš blízky nie je pri vás, sa môže niekedy cítiť opustený alebo odvrhnutý. Ak je váš blízky v takomto zariadení, nemáte úplnú predstavu, čo sa s ním presne deje, ako sa cíti a aký je jeho momentálny zdravotný stav. Niekedy si ľudia zvyknú vyčítať, keď sa niečo v zariadení stane a oni práve neboli pri svojom blízkom.

Vy ako opatrovateľ seniora

Ak máte čas a cítite sa na to, môžete opatrovať svojho blízkeho u vás doma. Niekedy si starší človek nevyžaduje až takú opateru, ale ak áno, je lepšie, ak si vybavíte opatrovateľský príspevok a venujete sa seniorovi 24 hodín denne. Je dobré si uvedomiť pár dôležitých vecí predtým, ako začnete. 

Zistite si presný zdravotný stav blízkeho, aké lieky užíva, kedy a koľko. Vytvorte si plán starostlivosti. Urobte si nákupný zoznam na viac dní dopredu. Zabezpečte si zdravotný materiál, hygienické potreby a pomôcky . Zistite, kde sa nachádza klub dôchodcov, ak je váš blízky schopný a chce tento klub navštevovať a aké aktivity môžete robiť spoločne.

Opatrovanie seniorov v domácnosti

Existuje viacero možností, ako opatrovať seniorov v domácnosti. Ak máte takú možnosť, je veľmi dobré, ak môžete člena svojej rodiny opatrovať v domácnosti. Opatrovať svojho blízkeho môžete vy, alebo si môžete zabezpečiť opatrovateľku, ktorá môže chodiť k vášmu blízkemu domov alebo ku vám domov.

Opatrovateľka k vám domov

Ak sa potreba starostlivosti o imobilného seniora a nemáte možnosť starať sa o svojho blízkeho nepretržite, alebo to z nejakého dôvodu nestíhate, môžete si zabezpečiť starostlivosť o seniora v domácom prostredí cez opatrovateľku. Opatrovateľka k vám môže chodiť na pár hodín denne, iba na noc alebo na 24 hodín

Vtedy máte opatrovateľku pod dohľadom a tiež máte možnosť vidieť, ako sa vášmu blízkemu darí a čo práve potrebuje.

Ako si vybrať správnu opatrovateľku v starostlivosť o seniora?

Správna opatrovateľka by mala byť v dobrej fyzickej aj psychickej kondícii. Mala by sa vedieť prispôsobiť svojmu zverencovi. Mala by mať opatrovateľský kurz a zdravotné vzdelanie, aby vedela pri starostlivosť o seniora v domácom prostredí podať profesionálnu pomoc. 

Je dobré zistiť predpokladané vlastnosti u opatrovateľky vopred. Je dôležité ak sa vie opatrovateľka vcítiť do pocitov pacienta, zaujíma sa o pacienta a o to, ako mu najlepšie pomôcť. Samozrejme aj osobné vlastnosti ako byť milá, neskákať do reči, nebyť nervózna alebo ironická, vedieť si priznať chybu, byť aktívnou a vymýšľať nové činnosti pri starostlivosti o seniora v domácom prostredí sú nemenej dôležité. 

Nech už sa rozhodnete akokoľvek, je dôležité, aby bol váš blízky spokojný a aby bol v čo najlepších rukách.