Žena pomáha manželovi umyť sa v sprche.

Zodpovedané otázky opatrovateľov

3 zo 4 ľudí tvrdia, že by si neboli istí, či vedia, ako sa postarať o blízku osobu.1

Mnoho rodinných opatrovateľov má pocit, že nie sú pripravení a nevedia, kde tie správne informácie získať.

V značke TENA sme si pozreli fóra určené opatrovateľom na celom svete, skupiny na sociálnych médiách aj témy vyhľadávaní opatrovateľov online, aby sme vytvorili jednoduchého sprievodcu, ktorý zodpovie niektoré kľúčové otázky, ktoré si kladú mnohí opatrovatelia.

Tento komplexný sprievodca bol vytvorený ako pomoc pri triedení otázok, myšlienok a obáv spojených s poskytovaním starostlivosti. Je plný užitočných tipov a možností podpory a mal by vám pomôcť na vašej ceste opatrovateľa.

1. Všeobecná podpora pre opatrovateľov

 
Žena vyberá bielizeň z práčky a podáva ju svojej mame.

3 z 5 ľudí uviedlo, že považujú za svoju povinnosti postarať sa o svojho blízkeho v prípade potreby.1

Som v poskytovaní starostlivosti nováčik a neviem, kde mám začať. Aké zdroje sú dostupné?

„Len vďaka tomuto projektu som získala plné uznanie ako opatrovateľka. Je to pre mňa ťažké. Mnohí ľudia to majú ešte ťažšie a robia oveľa viac ako ja. Existuje mnoho rôznych spôsobov. Milióny ľudí na celom svete poskytujú starostlivosť svojím vlastným spôsobom.“ – Rebecca, opatrovateľka svojej mamy, Hany.

Ako opatrovateľ si chcete byť istí, že poskytujete svojej blízkej osobe tú najlepšiu starostlivosť. TENA ponúka mnoho digitálnych zdrojov na podporu opatrovateľov vrátane podrobných sprievodcov a článkov plných tipov a praktických rad. Môžete sa skontaktovať s inými opatrovateľmi například prostredníctvom facebookovej skupiny TENA.

Počul/-a som, že plány starostlivosti sú pre opatrovateľov veľmi užitočné. Ako si mám taký plán vytvoriť?

Pri poskytovaní starostlivosti musíte plniť množstvo úloh každý deň. Ani jeden deň sa nepodobá na ten predošlý a môžete sa dostať do situácie, že už nebudete vidieť žiadne východisko. A vtedy vám plán starostlivosti môže pomôcť. S ním získate pocit, že máte situáciu pod kontrolou. Plán starostlivosti je spoločný dokument, ktorý vo väčšine prípadov vytvára opatrovateľ spolu s osobou, o ktorú sa stará, so zdravotnou sestrou alebo zdravotníckym personálom. Každý plán starostlivosti by mal byť prispôsobený. Obsahuje osobné informácie, informácie o podávaných liekoch, ciele, ktoré chcete starostlivosťou dosiahnuť, zoznam denných, týždenných, mesačných a ročných úloh (to môže zahŕňať oblasť administratívy, výživy, ale aj potreby hydratácie, lekársku starostlivosť, sociálnu starostlivosť alebo psychologické poradenstvo).

Plán starostlivosti plní organizačnú a plánovaciu úlohu. Pomôže vám pochopiť, čo a kedy je potrebné. Užitočný návod na vytvorenie plánu starostlivosti od značky TENA obsahuje všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste zostavili svoj vlastný plán.

Moji príbuzní nesúhlasia s podmienkami starostlivosti. Ako môžeme dosiahnuť kompromis?

Aj v harmonických rodinách sa môže osoba, ktorá je primárnym poskytovateľom starostlivosti, cítiť preťažená prílišnou mierou zodpovednosti. Je veľmi dôležité vyriešiť všetky konflikty v rodine čo najrýchlejšie, aby ste vašej blízkej osobe dokázali poskytnúť starostlivosť, akú potrebuje. Príprava a spolupráca sú najdôležitejšie. Najlepší spôsob rozdelenia zodpovednosti týkajúcej sa starostlivosti o blízku osobu je spoločné vytvorenie plánu starostlivosti na rodinnom stretnutí. Vysvetlite otvorene a úprimne všetkým členom rodiny, ktoré úlohy ako opatrovateľ zvládnete a pri ktorých potrebujete podporu a pomoc ostatných. Ak sa hádky v rodine začnú vyskytovať stále častejšie, je potrebné využiť služby tretej strany, ako je napríklad poradca alebo mediátor, ktorí vám s riešením situácie pomôžu.

2. Finančná podpora pre opatrovateľov

 
Žena pomáha svojej mame šliapať na šijacom stroji.

Poskytovanie starostlivosti je finančne náročné. Skoro 1 z 3 opatrovateľov tvrdí, že ich úloha opatrovateľa predstavuje veľký tlak na ich finančnú situáciu, a 1 z 5 má pocit, že ich pracovná kariéra bola ich úlohou opatrovateľa negatívne ovplyvnená. 1

Som v poskytovaní starostlivosti nováčik a neviem, kde mám začať. Aké zdroje sú dostupné?

„Len vďaka tomuto projektu som získala plné uznanie ako opatrovateľka. Je to pre mňa ťažké. Mnohí ľudia to majú ešte ťažšie a robia oveľa viac ako ja. Existuje mnoho rôznych spôsobov. Milióny ľudí na celom svete poskytujú starostlivosť svojím vlastným spôsobom.“ – Rebecca, opatrovateľka svojej mamy, Hany.

Ako opatrovateľ si chcete byť istí, že poskytujete svojej blízkej osobe tú najlepšiu starostlivosť. TENA ponúka mnoho digitálnych zdrojov na podporu opatrovateľov vrátane podrobných sprievodcov a článkov plných tipov a praktických rad. Môžete sa skontaktovať s inými opatrovateľmi například prostredníctvom facebookovej skupiny TENA.

Počul/-a som, že plány starostlivosti sú pre opatrovateľov veľmi užitočné. Ako si mám taký plán vytvoriť?

Pri poskytovaní starostlivosti musíte plniť množstvo úloh každý deň. Ani jeden deň sa nepodobá na ten predošlý a môžete sa dostať do situácie, že už nebudete vidieť žiadne východisko. A vtedy vám plán starostlivosti môže pomôcť. S ním získate pocit, že máte situáciu pod kontrolou. Plán starostlivosti je spoločný dokument, ktorý vo väčšine prípadov vytvára opatrovateľ spolu s osobou, o ktorú sa stará, so zdravotnou sestrou alebo zdravotníckym personálom. Každý plán starostlivosti by mal byť prispôsobený. Obsahuje osobné informácie, informácie o podávaných liekoch, ciele, ktoré chcete starostlivosťou dosiahnuť, zoznam denných, týždenných, mesačných a ročných úloh (to môže zahŕňať oblasť administratívy, výživy, ale aj potreby hydratácie, lekársku starostlivosť, sociálnu starostlivosť alebo psychologické poradenstvo).

Plán starostlivosti plní organizačnú a plánovaciu úlohu. Pomôže vám pochopiť, čo a kedy je potrebné. Užitočný návod na vytvorenie plánu starostlivosti od značky TENA obsahuje všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste zostavili svoj vlastný plán.

Moji príbuzní nesúhlasia s podmienkami starostlivosti. Ako môžeme dosiahnuť kompromis?

Aj v harmonických rodinách sa môže osoba, ktorá je primárnym poskytovateľom starostlivosti, cítiť preťažená prílišnou mierou zodpovednosti. Je veľmi dôležité vyriešiť všetky konflikty v rodine čo najrýchlejšie, aby ste vašej blízkej osobe dokázali poskytnúť starostlivosť, akú potrebuje. Príprava a spolupráca sú najdôležitejšie. Najlepší spôsob rozdelenia zodpovednosti týkajúcej sa starostlivosti o blízku osobu je spoločné vytvorenie plánu starostlivosti na rodinnom stretnutí. Vysvetlite otvorene a úprimne všetkým členom rodiny, ktoré úlohy ako opatrovateľ zvládnete a pri ktorých potrebujete podporu a pomoc ostatných. Ak sa hádky v rodine začnú vyskytovať stále častejšie, je potrebné využiť služby tretej strany, ako je napríklad poradca alebo mediátor, ktorí vám s riešením situácie pomôžu.

3. Praktická podpora pre opatrovateľov

 
Usmievajúci sa muž kŕmi svoju dcéru v tínedžerskom veku sediac vonku.

„Praktická stránka poskytovania starostlivosti môže byť pre niekoho, kto je v tejto problematike nový, veľmi mätúca. Skoro 2 z 5 ľudí tvrdia, že nevedia, kde a ako získať podporu alebo radu, ak by sa mali stať opatrovateľmi.

Ako môžem zaistiť, aby bol dom bezpečný?

Pri poskytovaní starostlivosti si chcete byť istí, že prostredie, v ktorom žijú, je pohodlné a bezpečné. Je možné, že bude potrebné prispôsobiť vaše domáce prostredie tak, aby nepredstavovalo bezpečnostné ani zdravotné riziko. Napríklad, ak je osoba, o ktorú sa staráte, len čiastočne mobilná alebo neistá pri chôdzi, budete v domácnosti potrebovať bezpečnostné zábradlie, prípadne stoličkový výťah na schody pre lepšiu kvalitu života. Uistite sa, že je domácnosť vybavená podľa ich potrieb. Pre lepšiu viditeľnosť predmetov a nábytku, ktoré by mohli stáť v ceste, bude možno potrebné dodatočné osvetlenie. Keď minimalizujete riziká v domácom prostredí, uľahčíte si život opatrovateľa. Ak sa staráte o blízkeho vo vlastnom dome, existujú možnosti, ako ho prispôsobiť bez toho, aby to vyzeralo ako v nemocnici. Pozrite si viac tipov o premene domácnosti na prístupné miesto v TENA Sprievodca pre bezpečnosť v domácnosti.

Chcem pomôcť zaistiť, že fyzické zdravie môjho blízkeho je na najlepšej možnej úrovni. Kde nájdem výživové a cvičebné plány?

Správna výživa a vhodný pitný režim sú dôležité pre mnoho zdravotných aspektov. Váš blízky môže byť od vás závislý nielen pri zabezpečení stravy a nápojov, ale aj pri jedení a pití. Pri výžive a cvičení neexistuje univerzálny prístup. Je preto dôležité, aby ste to konzultovali s lekárom alebo zdravotníkom, ktorý vám pomôže zostaviť plán na mieru tak, aby ste udržali fyzické zdravie opatrovanej osoby.

Mám obavy zo zdvíhania môjho blízkeho. Ako môžem chrániť seba aj jeho?

Starostlivosť znamená aj mnoho úkonov, ako je dvíhanie, manipulácia a zohýnanie. Budete potrebovať pomoc pri uložení blízkeho do postele alebo jeho vstávaní, alebo pri obliekaní. Takáto fyzická pomoc a podpora môže byť náročná, preto sa uistite, že na všetky namáhavé úkony používate správnu techniku, napríklad pri dvíhaní, aby ste chránili seba aj svojho blízkeho. Vo všeobecnosti platí:

 • Nikdy nedvíhajte nad úroveň pliec.
 • Nohy držte v stabilnej pozícii a pred pohybom sa uistite, že máte pevný úchop.
 • Osobu ľahšie zdvihnete, ak si váhu jeho tela udržíte čo najbližšie pri sebe.
 • Poproste lekára alebo zdravotnícky personál o odbornú radu, ako dvíhať svojho blízkeho podľa jeho potrieb a vyhnúť sa úrazom.

Prečítajte si praktické tipy značky TENA, kde nájdete rady, ako zaistiť ergonomickú starostlivosť pre vás aj vášho blízkeho. Môžete využiť pomôcky, ako je vyššie sedadlo na toalete vo vašej domácnosti, čo uľahčí problémy s mobilitou vašej blízkej osoby. Porozprávajte sa s lekárom alebo ergoterapeutom o ďalších možnostiach ergonomických pomôcok.

4. Emocionálna podpora pre opatrovateľov

 
Vyčerpaná žena sedí sama v práčovni.

Emocionálne problémy majú dopad na oboch, na opatrovateľa aj na opatrovaného. Približne 47 % rodinných opatrovateľov má pocity depresie a skoro 3 z 5 majú pocit, že potrebujú odbornú pomoc pri udržiavaní svojho mentálneho zdravia.1

Ako môžem podporiť mentálne zdravie mojej blízkej osoby?

Pre opatrovateľa môže byť veľmi náročné zvládnuť mentálne problémy osoby, o ktorú sa stará. Ak sa obávate o mentálne alebo fyzické zdravie svojej blízkej osoby, je dôležité vyhľadať odbornú podporu a radu lekára čo najskôr. Ak vaša blízka osoba trpí špecifickým mentálnym problémom, má obavy alebo depresie, dôkladné pochopenie ich diagnózy vám pomôže poskytovať im podporu, akú potrebujú.

Charita zameraná na mentálne zdravie Mind ponúka mnoho zdrojov, ktoré vám pomôžu postarať sa o osobu s psychickými poruchami. Rozhovor a vypočutie sú vynikajúce pri starostlivosti o osobu s mentálnymi problémami, ale niekedy ani to nie je možné. Ak má vaša blízka osoba problémy hovoriť o zmene svojich nálad, môže pomôcť, ak nakreslíte alebo vytlačíte kartičky s naznačenými pocitmi, aby mohli ľahšie vyjadriť, čo práve cítia.

Čo mám robiť, keď môj blízky odmieta pomoc?

V niektorých prípadoch má osoba, ktorá potrebuje pomoc, veľké ťažkosti s prijatím reality, že pomoc potrebuje. Pokúste sa nájsť dôvod, prečo pomoc odmieta. Cíti sa byť bremenom? Bojí sa zmien? Vplýva strata nezávislosti na ich mentálne zdravie? Keď pochopíte ich perspektívu a motiváciu, ľahšie si pripravíte plán, ktorý bude vhodný pre vás oboch. Či už je to opatrné naznačenie návrhov, alebo otvorený rozhovor, empatický prístup je vždy najlepšou voľbou, ak ako opatrovateľ musíte zvládnuť odmietanie starostlivosti.

Pri poskytovaní starostlivosti je najdôležitejšia reč vášho tela a tón hlasu. Osoba, ktorej pomáhate, bude zrkadliť vás uvoľnený, pokojný a priateľský prístup, tak si aj v ťažkých situáciách zachovajte chladnú hlavu. Ak má váš blízky zlý deň, pokúste sa ho rozptýliť pozitívnym rozhovorom o veciach, ktoré má rád, ako sú spomienky alebo niečo, čo rád robil v minulosti.

Ak je váš blízky neoblomný v odmietaní starostlivosti, budete musieť požiadať o profesionálnu pomoc.

Ako mám zvládnuť náročné správanie?

Ako opatrovateľ sa môžete stretnúť so zmenami nálad alebo náročným správaním vašej blízkej osoby. Je to bežný jav a dá sa zvládnuť tým, že im doprajete priestor, vzájomne si o veciach pohovoríte, rozosmejete ich alebo odvediete pozornosť inam, v závislosti od situácie.

Vo všeobecnosti platí, že najlepšie je takému náročnému správaniu predchádzať. Ľudia, ktorí potrebujú starostlivosť, častejšie pociťujú osamelosť a nudu, čo prispieva k ich zlej nálade. Podporte ich v spoločenských aktivitách s rodinou či priateľmi a (ak je to možné) vyplňte im čas hodnotnými aktivitami, ako sú prechádzky, záhradníčenie, puzzle alebo hádanky, ktoré vám pomôžu minimalizovať náročné správanie.

Ak sa zmeny nálad alebo náročné správanie začnú objavovať častejšie, je dôležité zistiť príčinu. Ak si neviete poradiť sami, vyhľadajte pomoc lekára alebo zdravotníckeho personálu.

Ak vaša blízka osoba trpí demenciou, náročné správanie je bežným príznakom. Nie je nič nezvyčajné, že vás hnev alebo agresia vašej blízkej osoby raní alebo frustruje. Musíte si však uvedomiť, že jej správanie je spôsobené chorobou a nie jej vlastnou voľbou. Zvážte, ako by ste im mohli pomôcť, či už je to návšteva terapeuta, alebo pomoc zvonka, od sociálnych služieb. Existuje mnoho zdrojov online, ktoré poskytujú podporu opatrovateľom tým, že vás skontaktujú s telefonickou pomocou či poradenstvom zdarma.

Je dôležité, aby ste mali niekoho, s kým sa môžete otvorene porozprávať o svojich problémoch. Okrem toho, že už nebudete mať pocit osamelosti, ktorý opatrovateľstvo so sebou často prináša, hovoriť o svojich pocitoch s niekým, komu dôverujete, vám môže pomôcť spracovať svoje emócie a získať podporu, ktorú potrebujete.

Ako sa ako opatrovateľ môžem postarať o svoje vlastné mentálne zdravie?

Poskytovanie starostlivosti svojmu blízkemu môže byť pozitívna a uspokojujúca skúsenosť. Ale môže priniesť aj mnoho výziev. Je veľmi dôležité, aby ste sa ako opatrovateľ starali aj o svoje mentálne a fyzické zdravie. Je dôležité prijímať stravu bohatú na živiny, dodržiavať pitný režim, zaistiť si dostatok spánku a cvičiť, udržiavať spoločenské kontakty a nestratiť svoje vlastné ciele aj mimo zodpovednosti, ktorú ako opatrovateľ máte.

Cítim, že je toho na mňa veľa. Kde nájdem pomoc?

Žiadna situácia pri poskytovaní starostlivosti nie je ľahká. Ste len človek a je prirodzené, že prídu dni, kedy sa budete cítiť vyhorení alebo toho bude na vás príliš. Je to dôležité, aby ste si uvedomili, že požiadať priateľov alebo rodinu o pomoc nie je znakom slabosti. Naopak, získate tak voľný čas, ktorý tak potrebujete, aby ste si mohli oddýchnuť. A to vám dodá energiu, ktorú na poskytovanie starostlivosti blízkej osobe potrebujete. Tu je niekoľko bežných obáv, o ktorých opatrovatelia hovoria:

 • stres a obavy o svojho blízkeho,
 • neschopnosť nájsť čas pre seba a aktivity, ktoré máte radi,
 • pocit izolácie a osamelosti,
 • obavy kvôli peniazom,
 • ťažkosti so spánkom,
 • pocity viny a frustrácie.

Ak zažívate niečo z vyššie spomenutého, je dôležité, aby ste si dôkladne oddýchli a porozprávali sa o svojich problémoch so svojou rodinou alebo s priateľmi. Či už sa porozprávate s niekým z rôznych organizácií, prípadne charity, ktoré pomáhajú rodinným opatrovateľom, už v tom nebudete sami.

Moje rodina a priatelia nechápu, čím si prechádzam. Kde nájdem podpornú sieť ľudí, ktorí sú v rovnakej situácii ako ja?

„Keď ma ľudia stretnú, vidia len usmievavú Simonu. A väčšina ľudí rada vidí usmievavú Simonu, lebo takí sme my, ľudia. Usmievaví ľudia sú nám milší. Nechceme, aby nás niekto ťahal ku dnu.“ – Simona, opatrovateľka jej muža Juraja.

Ak ste hlavným opatrovateľom svojho blízkeho, vaši blízki len ťažko pochopia závažnosť a náročnosť zodpovednosti a každodenné výzvy, ktorým čelíte.

Aj keď je to ťažké, neusmievajte sa, ak cítite, že je toho na vás už príliš veľa. Pokúste sa porozprávať sa so svojou rodinou, aby vedeli, kedy máte problémy alebo potrebujete pomoc.

Mám pocit, že mi život uniká pomedzi prsty. Kde nájdem niekoho, kto ma pochopí?

„Minulý týždeň sme sa odsťahovali. Musíte vyletieť z hniezda a vydať sa vlastnou cestou. Teraz mám svoju vlastnú rodinu, ale aj naďalej sme si nablízku. Nechcem, aby mali rodičia pocit, že sme odišli a už im nebudeme pomáhať. Vždy budeme poruke a pomôžeme, ako budeme vedieť.“ – Cecílie, opatrovateľka jej sestry Moniky.

Vaša úloha opatrovateľa by nemala zabrať celý váš každodenný život. Ak sa rozhodnete prijať úlohu opatrovateľa, nemali by ste to robiť na úkor svojich vlastných cieľov a snov. Ak máte pocit, že potrebujete svoj priestor alebo vám chýbajú bežné aktivity, ako stretnutie s priateľmi alebo svoje hobby, to je náznak, že by ste mali prehodnotiť svoj plán starostlivosti a rozdeliť úlohy a zodpovednosť aj medzi ostatných. Ak to nie je možné, poraďte sa so zdravotníckym personálom, ktorí vám budú vedieť odporučiť, kde nájdete potrebnú pomoc.

Mám problémy prispôsobiť sa svojej novej úlohe opatrovateľa. Čo mám robiť?

Je prirodzené, že sa vzťah s osobou, o ktorú sa staráte, zmení, prípadne prináša pocit výmeny úloh, najmä ak ste mladý človek a staráte sa o staršiu osobu, ako sú vaši rodičia alebo starí rodičia. Každý sa vymeneným úlohám bude prispôsobovať s určitými ťažkosťami, prípadne s rozpakmi. Pripravte sa na prvotné trápne situácie, keď váš blízky bude potrebovať pomoc pri umytí či obliekaní. A nezabudnite, že aj keď je váš blízky na vás závislý, musíte si urobiť čas aj na seba. Podrobnejšie informácie o spôsobe podpory dostupnej pre mladých alebo nových opatrovateľov nájdete v TENA odbornom poradenstve a v tipoch o tom, čo môžete očakávať.

5. Starostlivosť o osobu s inkontinenciou

 
Záber zblízka na absorpčnú pomôcku na členkoch staršej osoby sediacej na posteli.

2 z 5 ľudí si nemyslí, že existuje akákoľvek podpora pri poskytovaní starostlivosti zdarma alebo v rodine.1

Ako môžem pochopiť rôzne druhy inkontinencie?

znamená nechcený únik moču. Existuje niekoľko rôznych typov inkontinencie:

 • sa prejaví pri smiechu, kašli a kýchaní a jej častou príčinou je oslabenie svalstva, ktoré by malo byť podporou pre močový mechúr a močovú rúru.
 • Naliehavá inkontinencia alebo nadmerne aktívny močový mechúr je stav, kedy pociťujete častú a náhlu potrebu močiť len s malým varovaním.
 • Zmiešaná inkontinencia je kombináciou dvoch vyššie uvedených.
 • Muži so zväčšenou prostatou môžu mať skúsenosti s dodatočným únikom po močení, nočným močením, slabým prúdom moču alebo s častými návštevami toalety.
 • je únik moču, ktorý prichádza po vyprázdnení močového mechúra. Je bežný u mužov, ale môže sa týkať aj žien.

Najlepší spôsob, ako zistiť, akým druhom inkontinencie trpí váš blízky, je porozprávať sa s vaším všeobecným lekárom. Rozhovor s lekárom je najlepší spôsob určenia diagnózy, ale užitočné informácie o rôznych druhoch inkontinencie vám ponúka aj TENA. Dozviete sa aj to, ako ich ako opatrovateľ dokážete zvládnuť. Keď zistíte druh inkontinencie, aj to, kedy k nej dochádza a aké množstvo moču uniká, môžete použiť nástroj na vyhľadávanie pomôcok TENA a nájsť tú správnu inkontinenčnú pomôcku. Vďaka tomu zvládnete inkontinenciu efektívnejšie, takže osoba, o ktorú sa staráte, sa bude cítiť pohodlne a sebavedome.

Aké existujú možnosti liečby a zvládania inkontinencie mojej blízkej osoby?

neznamená, že váš blízky stratil úplne kontrolu. Inkontinencia je stav, s ktorým sa môže stretnúť každý z nás. Ak váš blízky ešte nenavštívil lekára, urobte tak čo najrýchlejšie.

Po potvrdení diagnózy vám lekár odporučí liečbu alebo techniky zvládania inkontinencie. Určite vám najskôr odporučí najmenej invazívne riešenie. Spočiatku to môžu byť zmeny životného štýlu, fyzioterapia alebo lekárske pomôcky (pozri nižšie). Ak tieto riešenia nepomôžu, lekár vás odporučí k odbornému lekárovi.

TENA pomôcky boli navrhnuté tak, aby uľahčili zvládanie inkontinencie. Ponúkajú dokonalé pohodlie a ochranu. Naša Štúdia použiteľnosti 2018 dokázala, že typ pomôcky je pri šetrení času aj námahy počas výmeny veľmi dôležitý.

Ako zistím, že môj blízky potrebuje výmenu pomôcky?

Ak má osoba, o ktorú sa staráte, inkontinenciu, je veľmi dôležité dohliadnuť na včasnú výmenu pomôcok na udržanie hygieny. Staršia pokožka je citlivá a inkontinencia ju môže oslabiť.

Ak budete vedieť, ako správne vymeniť milovanej osobe inkontinenčný produkt, urýchlite a zjednodušíte celý proces, čím sa minimalizuje akýkoľvek pocit trápnosti z tejto situácie. Ak si stále nie ste istí, čo robiť, vyhľadajte odbornú pomoc, kde vám ukážu, ako sa postarať o intímnu hygienu dôstojným spôsobom.

Nájsť správnu inkontinenčnú pomôcku predstavuje polovicu výhry. TENA Sprievodca výmenou inkontinenčnej pomôcky vám pomôže nájsť tú najvhodnejšiu pomôcku pre potreby vašej blízkej osoby.

Ako často močí väčšina ľudí?

Väčšina ľudí bežne močí 6 – 7-krát za deň v 24-hodinovom cykle. Čokoľvek medzi 4 – 10-krát je považované za normálne. Ak chcete obmedziť počet návštev toalety v noci, vyhnite sa príjmu tekutín 2 – 4 hodiny pre spánkom.

Existuje spojenie medzi infekciou močových ciest a inkontinenciou?

Infekcia močových ciest (IMC) sa objavuje vtedy, keď sa škodlivé mikróby dostanú do dolných alebo horných močových ciest. IMC je bežnejšia u ľudí s inkontinenciou a ženy sú viac náchylné na IMC ako muži. Mnoho ľudí s inkontinenciou je starších a citlivejších, a tým pádom náchylnejších na infekcie. Prepojenie medzi inkontinenciou stolice a IMC je ešte závažnejšie. Z dôvodu vysokého obsahu baktérií je kontaminácia stolicou hlavným rizikovým faktorom infekcie.

Správne poskytovanie starostlivosti si vyžaduje prispôsobiť riešenia špecifickým potrebám a preferenciám opatrovanej osoby. Každý plán starostlivosti by mal určiť správny plán návštev toalety, správnu úroveň absorpcie, typ a veľkosť pomôcky a správny spôsob výmeny pomôcky prispôsobený jedinečným potrebám opatrovanej osoby. Kontroly a udržiavanie zdravej pokožky v intímnej oblasti je nevyhnutné na predchádzanie IMC.

Ako môžem u mojej blízkej osoby predchádzať IMC?

Môžete si osvojiť niekoľko nasledujúcich krokov, ktoré znížia pravdepodobnosť, že váš blízky ochorie na IMC:

 • Zaistite u svojej blízkej osoby dostatočnú hydratáciu a príjem vody.
 • Nenechajte ich v mokrých inkontinenčných pomôckach (t. j. s veľkým objemom moču).
 • Používajte inkontinenčné pomôcky z materiálov, ktoré udržia pokožku suchú, ako sú TENA .
 • Dodržiavajte potrebné kroky pri bežnej toalete a zaistite, aby si váš blízky dôkladne vyprázdnil močový mechúr a črevá pri každej návšteve toalety.
 • Vyhnite sa zápche a hnačke. Zaistite pravidelnú stolicu dostatočnou hydratáciou a dostatočným príjmom vlákniny.
 • Po stolici utierajte blízkeho smerom odpredu dozadu, aby ste predišli prenosu črevných baktérií do močového traktu.
 • Produkty zašpinené stolicou okamžite odstráňte spredu dozadu.
 • Vyhýbajte sa dráždivému mydlu v citlivých oblastiach genitálií, keďže môže byť príčinou nerovnováhy a podráždenia. Vyberte miesto toho jemné ošetrujúce a čistiace produkty TENA s nízkym pH (pH 4,0 – 5,0). Toto je obzvlášť dôležité pre starnúcu a citlivú pokožku.
 • Na umývanie citlivej pokožky používajte umývací krém TENA Wash Cream a na ochranu bariérový krém TENA Barrier cream.
 • Pred použitím novej inkontinenčnej pomôcky a po očistení pokožku dôkladne jemne osušte, pretože baktériám sa oveľa viac darí vo vlhkom prostredí. Zaistite dostatočný prístup vzduchu k pokožke v intímnej oblasti, aby ste ju udržali zdravú.
Ako sa mám pripraviť na únik moču v akejkoľvek situácii?

Mnoho chorôb spojených s vyšším vekom spôsobuje aj inkontinenciu. Niekedy to môže byť jednorazová záležitosť. Ale ak si všimnete, že váš blízky potrebuje toaletu častejšie, ako to bolo zvykom, budete musieť podniknúť kroky na zvládanie inkontinencie. Ako opatrovateľ môžete zabezpečiť niekoľko vecí, aby ste zvládli inkontinenciu mimo domova:

 • Predchádzajte nepotrebným únikom častejšou návštevou toalety.
 • Porozprávajte sa s lekárom, aby vám určil správnu diagnózu.
 • Obmedzte príjem tekutín, ktoré pôsobia ako diuretiká (káva, čaj, alkohol), pretože nadmerné množstvo kofeínu vyvoláva potrebu močiť.
 • Zabezpečte vysoko výživnú stravu, ktorá zaistí pravidelné vyprázdňovanie (čím zabránite únikom stolice).
 • Vždy noste so sebou inkontinenčné pomôcky, ako sú TENA, ak by ste ich potrebovali.
 • Vždy noste so sebou náhradnú spodnú bielizeň/oblečenie, keď idete mimo domu.
 • Pokiaľ má vaša blízka osoba problém s nočným pomočovaním, pokúste sa obmedziť mieru tekutín pred spaním (ale nesmie dôjsť k dehydratácii).

6. Používanie pomôcok TENA

 
Naša ponuka pomôcok TENA

Mnohí z nás sa v budúci stanú opatrovateľmi. V Spojenom kráľovstve má už teraz 1 zo 4 ľudí neformálnu úlohu opatrovateľa, zatiaľ čo v USA je to 1 z 5, ktorý sa stará o staršieho alebo postihnutého člena rodiny. TENA pomôcky sú výborné pri podpore opatrovateľov a ich blízkych.1

Aké typy inkontinenčných pomôcok TENA by som mal/-a použiť?

Keďže existuje niekoľko rôznych typov inkontinenčných pomôcok, môžete mať problém nájsť tú správnu pre potreby vašej milovanej osoby. V ponuke TENA nájdete rôzne inkontinenčné pomôcky, takže sa budete musieť rozhodnúť, ktorú úroveň absorpcie a akú vysokú ochranu bude váš blízky potrebovať. Aj veľkosť je pri rozhodovaní dôležitá. Príliš veľká pomôcka bude pretekať a príliš malá bude pre vášho blízkeho nepohodlná. Môžete využiť nástroj na vyhľadávanie pomôcok TENA, ktorý vám pomôže rozhodnúť sa, ktorá veľkosť a typ pomôcky sú pre vaše potreby najvhodnejšie.

Kde môžem kúpiť TENA produkty?

TENA produkty nájdete vo väčšine supermarketoch a lekárňach. Supermarkety väčšinou ponúkajú základný výber pomôcok TENA. Lekárne majú zvyčajne širší výber. Ak lekáreň nemá konkrétnu TENA pomôcku na sklade, môže ju objednať od veľkoobchodníka. Môžete si kúpiť TENA pomôcky online.

Aj keď pri poskytovaní starostlivosti čelíte mnohým výzvam, starostlivosť o blízku osobu prináša aj pocit naplnenia a uspokojenia. My v TENA vás chceme podporovať na vašej ceste stať sa lepším, sebaistejším a šťastnejším opatrovateľom. Vďaka dlhoročným skúsenostiam s inkontinenciou a starostlivosťou o pokožku vám chceme poskytnúť poradenstvo a podporu vo všetkých oblastiach poskytovania starostlivosti. Zistite viac o poskytovaní starostlivosti blízkemu s TENA.

7. Ochrana pokožky blízkej osoby

 
Žena natiera krém na vrchnú časť tela svojho manžela, ktorý sedí na invalidnom vozíku.

Prečo je pre pokožku mojej blízkej osoby dôležité používať TENA produkty hygienickej starostlivosti?

Citlivosť pokožky ovplyvňuje mnoho faktorov. S pribúdajúcim vekom pokožka prirodzene stráca tuk, je tenšia a oslabená, s čím prichádzajú poranenia a odreniny, ktoré sa dlhšie hoja. Dobrou správou je, že vďaka produktom schváleným Alianciou pre zdravie pokožky a určeným na citlivú pokožku dokážete udržať pokožku vášho blízkeho zdravú a bez poškodenia. Zistite viac o starostlivosti o citlivú pokožku v príručke TENA Sprievodca hygienou.

Čo je dermatitída spojená s inkontinenciou a ako jej môžem predchádzať?

Dermatitída spojená s inkontinenciou IAD je určitá forma dermatitídy, ktorá vzniká pri vystavení pokožky moču alebo stolici. Ak chcete zachovať zdravie pokožky svojej blízkej osoby, zaistite dodržiavanie všetkých krokov bežnej toalety a časov výmeny pomôcky tak, ako je to uvedené v pláne starostlivosti. Nehody sa však stávajú, a preto pravidelne kontrolujte svoju blízku osobu, či je čistá a v pohodlí. Udržiavanie hygieny pokožky v intímnej oblasti pomocou TENA produktov starostlivosti o pokožku a správne postupy starostlivosti o pokožku vám pomôžu udržať pokožku blízkeho zdravú a chránenú. Sledujte pokožku každý deň, či sa neobjavilo jej začervenanie, svrbenie alebo podráždenie, čo by mohli byť prvé príznaky IAD. Rovnako ako starostlivosť o pokožku je dôležitá aj dostatočná cirkulácia vzduchu a priedušnosť, správna výživa a hydratácia. To všetko udrží pokožku v intímnej oblasti zdravú.

Počul/-a som, že preležaniny sú pre môjho blízkeho nebezpečné. Ako im môžem predísť?

Preležaniny, známe aj ako tlakové vredy, sú poranenia pokožky a podkožných tkanív, ktoré vznikajú pri dlhodobom tlaku na pokožku. Ak je vaša blízka osoba pripútaná na lôžko alebo imobilná, je vyššia pravdepodobnosť výskytu preležanín. Našťastie, existujú preventívne opatrenia, ktoré môžete urobiť, a znížiť tak nepohodlie. Na zníženie tlaku na jedno miesto meňte často pozíciu svojej blízkej osoby. Môžete kúpiť špeciálne vankúše, prípadne matrac, ktoré tlak uvoľnia. Pokožku môžete pred preležaninami chrániť aj pravidelnou výmenou inkontinenčnej pomôcky a používaním bariérového krému. Často kontrolujte stav pokožky svojej blízkej osoby, či sa neukazujú náznaky preležanín, prípadne dermatitídy spojenej s inkontinenciou.

Súvisiace články

Literatúra

1) Celosvetový výskum značky TENA o postojoch a povedomí verejnosti týkajúcich sa rodinných opatrovateľov. Júl 2022, Poľsko, Kanada, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, USA. V každej krajine bolo opýtaných 1 000 respondentov, žien aj mužov (18+).