Kedy začínajú príznaky stareckej demencie?

Pokiaľ vaša milovaná osoba občas zabudne, čo ste jej hovorili alebo hľadá, kde položila nejakú vec, nie je to nič, čo by bolo vo vyššom veku prekvapením. Občasné zabúdanie k pribúdajúcemu veku patrí. No ak sa podobná situácia opakuje pravidelne, mali by ste zbystriť pozornosť. Problémy s pamäťou môžu byť prvým príznakom začínajúcej stareckej demencie. 

Demencia predstavuje vážne ochorenie, ktoré sa prejavuje poškodením mozgového tkaniva. Starecká demencia sa najčastejšie vyvíja po 65. roku života a s pribúdajúcim vekom jej výskyt ešte stúpa. Okrem stareckej demencie poznáme aj ďalšie typy demencie a demencia taktiež môže byť aj sprievodným javom niektorých ochorení. Hoci ju nevieme vyliečiť, včasnou diagnostikou a správnou liečbou je možné spomaliť jej priebeh.

Stupne a prejavy stareckej demencie

Jednotlivé prejavy demencie sa neobjavia naraz, ale postupne sa rozvíjajú počas dlhého času. Celý proces podľa rozsahu postihnutia mozgu môžeme rozdeliť do 7 stupňov. V prvých štádiách je demencia nenápadná a jej rozvoj je len ťažké rozpoznať. Výrazne sa demencia začína prejavovať od 3. stupňa ochorenia. 

1. Stupeň: Bez zhoršenia kognitívnych schopností 

Normálne fungovanie. 

2. Stupeň: Zhoršenie pamäti spájané s vekom 

Príležitostné výpadky pamäte, napríklad človek zabudne, kde položil nejaký predmet. 

3. Stupeň: Mierna porucha poznávania 

Zabúdanie mien blízkych, problémy s uchovávaním informácií, problémy s koncentráciou, odkladanie predmetov na neobvyklé miesta. 

4. Stupeň: Ľahká demencia 

Problémy so správou financií, dezorientácia, problémy s rozpoznávaním tvári a ľudí. 

5. Stupeň: Mierna demencia 

Neschopnosť pamätať si významné detaily; postihnutí potrebujú pomoc okolia k zvládnutiu bežného života. 

6. Stupeň: Stredne ťažká demencia 

Postihnutí potrebujú nepretržitú starostlivosť, môžu sa u nich objavovať aj bludy, úzkosť či agresivita. 

7. Stupeň: Ťažká demencia 

Strácanie motorických funkcií, problémy s rečou, chôdzou, stravovaním aj použitím toalety.

Prejavy a príznaky demencie

Navštíviť lekára by ste mali v prípade, ak u svojej milovanej osoby spozorujete niektoré z nasledujúcich 10 príznakov demencie: 

  1. Strata pamäti, ktorá ovplyvňuje každodenný život 
  2. Problémy s plánovaním a riešením problémov 
  3. Problém s dokončením bežnej činnosti
  4. Dezorientácia v čase a priestore
  5. Problémy s priestorovým vnímaním
  6. Problém nájsť správne slová
  7. Strácanie vecí 
  8. Nelogický úsudok
  9. Obmedzenie spoločenskej aktivity

Časté zmeny nálad a zmena osobnosti. Ďalej sa pri demencii môže objaviť aj niektorý z nasledujúcich problémov: nespavosť a únava, problémy s riadením auta, zmena chuti do jedla, problémy s chôdzou. 

Ak máte podozrenie, že vaša milovaná osoba môže trpieť demenciou, nepanikárte a navštívte lekára. Čím skôr bude u vašej milovanej osoby diagnostikovaná demencia, tým skôr dostane liečbu, ktorá jej pomôže zvýšiť kvalitu života a oddialiť rozvoj ďalších fáz ochorenia.