Najčastejšie ochorenia, ktoré trápia seniorov a ľudí vo vyššom veku

Starnutie je prirodzený proces, ktorý nemožno zvrátiť a pribúdajúci vek sa stáva rizikovým faktorom rozvoja mnohých chorôb. Ochorenia u seniorov ovplyvňujú telesné, ale aj duševné zdravie a postupne menia každodenný život chorého. Medzi najčastejšie choroby, s ktorými sa stretávame u starých ľudí, zaraďujeme: Alzheimerova choroba, Osteoporóza, moču, Diabetes, Parkinsonova choroba, Sivý zákal a Hypertenzia.

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba predstavuje neurodegeneratívne ochorenie mozgu, v dôsledku ktorého u postihnutej osoby postupne dochádza k demencii. Prejavuje sa zhoršovaním pamäti, výkyvmi nálad či dezorientáciou. Najčastejšie vzniká po 65. roku života, no výnimočne sa môže rozvinúť aj v skoršom veku.

Osteoporóza

Osteoporóza je systémové ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva. Prejavuje sa znížením obsahu kostnej hmoty, čo vedie k zvýšenej krehkosti kostí a ich vyššej náchylnosti na vznik zlomením aj pri malom poranení. Ochorenie postihuje najmä starších ľudí a ženy po menopauze. Podľa odhadov, je po dovŕšení 50. roku života, ohrozená týmto ochorením každá 3 žena. U mužov je riziko rozvoja ochorenia o 50 % nižšie.

Inkontinencia moču

Nedobrovoľný únik moču, , je u starších ľudí bežným javom. Problémy s únikom moču, prípadne stolice, vznikajú v dôsledku zmien v malej panve a ochabnutiu svalstva panvového dna. Rozlišujeme viacero typov inkontinencie. Ochorenie častejšie postihuje ženy – po 60. roku života sa niektorý druh inkontinencie objaví až u 40 % žien, no nevyhýba sa ani mužom.

Diabetes

Diabetes, ľudovo nazývaný cukrovka, je ochorenie, ktoré sa prejavuje vysokou hladinou cukru v krvi spôsobenou nedostatkom alebo úplnou absenciou inzulínu v organizme. Rozoznávame 2 druhy diabetu, pričom u starších ľudí sa často stretávame s diabetom 2. typu. K rozvoju ochorenia prispieva nedostatok pohybu, nepravidelné stravovanie alebo nadmerný stres. K prvým príznakom neliečeného diabetu patria veľký smäd, častá malá potreba, únava a malátnosť, opakované infekcie močových ciest, chudnutie a dych páchnuci po acetóne.

Parkinsonova choroba

Ďalším neurodegeneratívnym ochorením starších ľudí je Parkinsonova choroba. Ide o ochorenie, ktoré je spôsobené nedostatkom prenášača biologickej informácie medzi bunkami – dopamínu. Príznaky Parkinsonovej choroby zahŕňajú pokojový tras, svalovú stuhnutosť, spomalenie pohybov, poruchy postoja a chôdze, bolesti ramien, chrbtice, pocit ťažkých končatín, stratu výkonnosti, únavu, poruchy spánku, zápchu, zmenu rečového prejavu a písma, sexuálne poruchy. Choroba sa začína medzi 40. a 70. rokom, najčastejšie v šiestej dekáde života.

Sivý zákal

Sivý základ predstavuje degeneratívne ochorenie očnej šošovky, ktoré zhoršuje zrakovú ostrosť a môže viesť až k slepote. Najčastejšie sa s ním stretávame u ľudí nad 55 rokov. Medzi hlavné príznaky šedého zákalu, ako sa ľudovo toto ochorenie nazýva, patria neostré videnie a zhoršené vnímanie farieb.

Hypertenzia

Hypertenzia, ochorenie, ktoré je považované za civilizačnú chorobu nesprávneho životného štýlu, sa prejavuje zvýšenými hodnotami krvného tlaku. Vo všeobecnosti ide o hodnoty tlaku, ktoré presahujú 140 – 159 a/alebo 90 – 99 mmHg. Rizikovými faktormi rozvoja hypertenzie sú neprimeraná výbušnosť, nedostatok času na relaxáciu, málo fyzickej aktivity a spánku, veľa ťažkého jedla, nepravidelné stravovanie, nadmerná konzumácia soli, fajčenie a zvýšená telesná hmotnosť. Dôvodom zvýšeného tlaku taktiež môžu byť aj niektoré ochorenia (napríklad ochorenia obličiek) a užívané lieky.

Ako pomôcť milovanej osobe, ktorá trpí seniorským ochorením

Napriek tomu, že zmenám organizmu v dôsledku starnutia sa nevyhne nikto z nás, to, že sa u jedinca v starobe prejaví niektorá z chorôb starých ľudí, nie je možné zovšeobecniť. Typické ochorenia seniorov ovplyvňuje množstvo faktorov, medzi ktoré patria: dlhoročný spôsob života, genetické predispozície, charakter práce, bydlisko, ale aj miera stresu, ktorej je jedinec dlhodobo vystavený. 

Skoré rozpoznanie prvých príznakov nastupujúceho ochorenia a včasná liečba pomáhajú dostať ochorenie pod kontrolu a vo veľkej miere dokážu zlepšiť kvalitu života vašej milovanej osoby. Ak vaša milovaná osoba trpí niektorou z typických chorôb starších ľudí, najviac jej prospeje, ak jej pomôžete dodržiavať predpísanú liečbu, odporúčané režimové opatrenia a zdravú životosprávu. Podpora disciplinovanosti pacienta predstavuje ideálny spôsob, ako u chorého zmierniť následky chronického seniorského ochorenia.