Začíname s opatrovaním o blízkeho

Začiatok vašej cesty opatrovateľa

Keď sa stanete opatrovateľom, váš svet sa zmení. Vaša nová situácia aj výzvy, ktorým čelíte, sú jedinečné. Práve v tej chvíli vystúpia dôležité otázky, o ktorých musíte rozmýšľať. Odpovede na ne vám pomôžu pripraviť sa na cestu, ktorá vás čaká, a zvládnuť dané výzvy.

10 dôležitých otázok pre vás ako opatrovateľa

Zhrnuli sme pár návrhov, čo môžete podniknúť. Ak je to možné, porozprávajte sa o nich s osobou, o ktorú sa staráte. Je dôležité pre oboch, aby ste boli spokojní so všetkým, čo sa rozhodnete urobiť. Stiahnite si náš užitočný zoznam tu (PDF):

 

1.     Rozumiete zdravotnému stavu a symptómom vašej milovanej osoby v plnej miere?

Navrhovaný krok: Ak vám o jej stave nie je niečo jasné, porozprávajte sa s jej lekárom. Opýtajte sa lekára na diagnózu, zdravotný stav osoby, o ktorú sa staráte, a na to, čo máte očakávať. Prehodnoťte s lekárom rôzne formy starostlivosti a vyberte tú najlepšiu.

2.     Viete, kde sú uložené všetky dôležité dokumenty a heslá?

Navrhovaný krok: Roztrieďte si všetky dôležité záznamy a dokumenty, o ktorých si myslíte, že ich budete potrebovať. To zahŕňa bankové účty, dôchodcovské účty, bezpečnostné schránky, investície, posledná vôľa, správa majetku a všetky relevantné PIN a heslá. Uložte si ich všetky na jednom bezpečnom mieste.

3.     Vedia vaši rodinní príslušníci a priatelia o vašej situácii opatrovateľa?

Navrhovaný krok: Porozprávajte sa s nimi o svojej úlohe opatrovateľa.  Povedzte im o stave vašej milovanej osoby. Porozprávajte sa s nimi o výzvach, ktorým čelíte.

4.     Kto vám môže pomôcť s vašimi úlohami opatrovateľa?

Navrhovaný krok: Urobte si zoznam všetkých úloh, pri ktorých potrebujete pomoc. Poproste členov rodiny a priateľov o pomoc. Vytvorte si spolu s nimi plán a zdieľajte zodpovednosť. Pozrite si možnosti miestnych opatrovateľských centier, ktoré by vás mohli podporiť.

5.     Bude si ochorenie, ktoré bolo diagnostikované u osoby, o ktorú sa staráte, vyžadovať dodatočnú, špecializovanú starostlivosť?

Navrhovaný krok: Získajte viac informácií od lekárov. Vyhľadajte miestne nemocnice a kliniky, ktoré poskytujú špecializovanú starostlivosť týkajúcu sa danej diagnózy. Pozrite si aj agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, kde môžete mať nárok na využitie služieb.

6.     Aký typ zdravotného poistenia má?

Navrhovaný krok: Zistite, či je platné, a ak áno, čo všetko je z neho hradené. Nájdite aj zmluvnú dokumentáciu a občiansky preukaz/preukaz poistenca. Prezrite si jej zdravotné poistenie. Informujte sa o dlhotrvajúcom zdravotnom poistení. Ak nie je platné, zistite, na aké zdravotné poistenie má vo svojej oblasti nárok.

7.     Udelila vaša milovaná osoba vám alebo niekomu inému plnú moc (napríklad právo nakladať s jej financiami)?

Navrhovaný krok: Nájdite dokumenty milovanej osoby. Informujte sa o plnej moci. Ak si nie ste istý/á, čo máte robiť, prediskutujte rôzne možnosti s vašou milovanou osobou.

8.     Je to bezpečné, nechať ju samú doma?

Navrhovaný krok: Porozprávajte sa s milovanou osobou o tom, ako môžete zlepšiť jej/jeho bezpečnosť a pohodlie doma. Skontrolujte bezpečnosť jej/jeho domácnosti. Zistite, aké zmeny sú v domácnosti nutné, aby ste zaistili 100 % bezpečnosť a pohodlie a prediskutujte to s ňou.

9.     Aké sú jej želania a čo uprednostňuje?

Navrhovaný krok: Ak je to možné, opýtajte sa svojej milovanej osoby, aký typ starostlivosti by chcela mať zabezpečený. Porozprávajte sa o tom, ako budete spolupracovať. Porozprávajte sa o tom, ako jej zabezpečíte to, čo chce.

10.  Čo budete robiť, aby ste si zabezpečili aj starostlivosť o seba?

Navrhovaný krok: Rozmyslite si, ako si nájdete čas aj energiu pre seba. Starajte sa o svoje vlastné zdravie rovnako ako o zdravie milovanej osoby. Dobre jedzte, doprajte si dostatok spánku a, ak to robíte radi alebo máte potrebu, cvičte.  Nájdite si čas aj na koníčky, ktoré vám pomôžu znížiť úroveň stresu.


Ako si to všetko vyššie spomenuté máte zapamätať? Stiahnite si užitočný zoznam TENA pre nových opatrovateľov (PDF)