Digitálne riešenia starostlivosti

Indikátor na výmenu pomôcky

Toto prevratné digitálne riešenie vám pomôže zistiť, kedy je potrebná výmena inkontinenčnej pomôcky v prípade, že vaša blízka osoba si ju nedokáže vymeniť sama, prípadne nechce alebo nedokáže o to požiadať. Indikátor na výmenu pomôcky je znova použiteľný senzor, ktorý sa pripája na vonkajšiu stranu TENA absorpčnej pomôcky. Pri zistení prítomnosti moču vám to oznámi prostredníctvom aplikácie TENA SmartCare Family Care vo vašom smartfóne. Vďaka tomu je potreba nepríjemných a rušivých kontrol nižšia, pohodlie vašej blízkej osoby vyššie a vy môžete byť spokojný/-á.

Produkty

01 UI/Buttons/Icon/List-Default-Women

TENA SmartCare Change Indicator™ | Pásik so senzorom

Pásik so senzorom využíva pokrokovú technológiu sledovania saturácie moču inkontinenčnej pomôcky.

TENA SmartCare Change Indicator™ | Senzor

Senzor je umiestnený na pásiku so senzorom a získava a odosiela údaje do systému.

TENA SmartCare Change Indicator™ | Hlavná jednotka

Hlavná jednotka prijíma a odosiela údaje získané indikátorom na výmenu pomôcky.