Unavená žena prije kávu za stolom.

Zvládanie emócií, ktoré so sebou prináša opatrovateľstvo

Milióny ľudí sa starajú o svojich blízkych. Je to výnimočný druh radosti, ale aj bolesti a, samozrejme, aj lásky bez hraníc.

2 z 5 ľudí nevedia, kde hľadať podporu, ak by sa stali opatrovateľmi, a to platí aj o emocionálnej podpore.1

Pri starostlivosti o inú osobu je prirodzené cítiť niekoľko emócií naraz. Je to preto, že poskytovanie starostlivosti si od vás vyžaduje veľa, a to fyzicky aj mentálne. Ale napriek všetkým výzvam vám môže poskytovanie starostlivosti priniesť uspokojenie.

Mali by ste sa postarať nielen o naplnenie potrieb svojho blízkeho, ale myslieť aj na svoje vlastné zdravie a spokojnosť. Ak máte pocit, že vaša nálada a mentálne zdravie trpí pod tlakom opatrovateľstva, je čas oddýchnuť si.

Vybrali sme niekoľko emócií, s ktorými sa ako opatrovateľ môžete stretnúť, a tipy, ako ich zvládnuť.

Štyri bežné pocity pri poskytovaní starostlivosti

1. Zvládanie frustrácie

Možno ste zaneprázdnený rodič a snažíte sa zvládnuť starostlivosť o svoju vlastnú rodinu a novú zodpovednosť starostlivosti o staršieho príbuzného s demenciou. Zvládnuť nové správanie člena rodiny je už samo o sebe ťažké, ale jeho zábudlivosť spôsobená jeho ochorením je ešte frustrujúcejšia.

Keďže ste si blízki s osobou, o ktorú sa staráte, je prirodzené, že aj vaša nálada je ovplyvnená jej správaním. Niekedy môžete byť frustrovaní, ak musíte opakovať jednu a tú istú vec dookola, najmä, ak váš blízky zabúda.

Musíte si uvedomiť, že robíte, čo môžete, a negatívne emócie sú v takomto prípade prirodzené. Ak zažívate niekedy negatívne pocity, neobviňujte sa. Ste obaja v úplne novej situácii, v ktorej je prirodzené pociťovať aj negatívne pocity, ako sú frustrácia. Pomôže vám, ak si svoje pocity uvedomíte a pokúsite sa na situáciu pozrieť objektívnejšie. Porozmýšľajte, čo môžete urobiť, aby ste sa vyhli situáciám, ktoré vyvolávajú negatívne emócie, a to vám pomôže zostať pokojní a mať situáciu pod kontrolou. Ak to potrebujete, požiadajte o pomoc.

2. Zvládanie smútku

Ak ste starší opatrovateľ a staráte sa o svojho partnera alebo niekoho blízkeho, môže pociťovať smútok za tým, čo už nemôžete spolu robiť. Rovnako, ak sa staráte o osobu s demenciou, môžete pociťovať smútok, že sa strácajú spomienky, ktoré ste kedysi mali spoločné. Pri poskytovaní starostlivosti sa vyplaví na povrch mnoho pocitov a často je to smútok či sympatia s osobou, o ktorú sa staráte. Občas sa môžete cítiť beznádejne až bezmocne a je len prirodzené, že sa vám chce plakať.

U vás ako opatrovateľa sa vyskytuje vyššie riziko depresií. Je preto dôležité, aby ste sa starali o svoje mentálne zdravie rovnako, ako o zdravie svojho blízkeho. Odporúčame vyhľadať pomoc a podporu u ostatných – členov rodiny, priateľov, miestnych, komunitných či štátnych sociálnych služieb. Tu zistíte viac.

3. Zvládanie pocitu viny

Pocit viny u opatrovateľov sa prejavuje rôznymi spôsobmi. Môže to byť pocit viny z toho, že ste mali urobiť viac, aby ste predchádzali ochoreniu blízkeho. Môžete sa cítiť vinní za hnev či netrpezlivosť, ktoré cítite voči osobe, o ktorú sa staráte. Alebo sa môžete cítiť vinní za to, že si užívate čas s priateľmi.

V takýchto prípadoch sa musíte naučiť odpustiť si. Ste len človek. A aj keď máte veľa energie, je len málo vecí, ktoré dokážete zvládnuť úplne sami. Pokúste sa akceptovať, že veci sa nedaria, že je to mimo vašej kontroly a dovoľte si nebyť dokonalí. Všetci potrebujeme čas sami pre seba, a ak je poskytovanie starostlivosti na vás priveľa, je dôležité oddýchnuť si od toho, aby ste mali energiu pokračovať v starostlivosti o blízkeho, ako najlepšie viete. Nie je nič zlé na tom, ak uprednostníte svoje vlastné potreby rovnako ako potreby svojho blízkeho.

4. Prekonanie rozpakov

Ako opatrovateľ osoby, ktorá potrebuje veľkú mieru pomoci, sa dostanete do situácií, kedy budete v rozpakoch, napríklad pri pomoci blízkemu s osobnou hygienou alebo pri obliekaní. Návšteva toalety je výsostne osobná záležitosť, ale sú možnosti, ako takú situáciu odľahčiť pre oboch.

Váš blízky sa môže cítiť nepríjemne, keď vám má oznámiť, že potrebuje ísť na toaletu, alebo nerozoznajú potrebu močového mechúra. Všímajte si znaky potreby ísť na toaletu a pomôžte, ak je to potrebné. Podporte ich správnym spôsobom, ktorý zachováva ich dôstojnosť, vytvoríte tým pocit dôvery a posilníte puto, ktoré vás spája. To vám obom uľahčí situáciu.

Ak je váš blízky schopný samostatného pohybu, je možné, že bude potrebovať trochu pomoci. Ak potrebuje väčšiu mieru pomoci, pri výmene inkontinenčnej pomôcky sa snažte zachovať dôstojnosť a súkromie. Našťastie vám TENA dokáže ponúknuť mnoho rád, ako zvládnuť inkontinenciu a intímnu hygienu inej osoby. Pozrite si nášho sprievodcu v oblasti hygieny.

Vedieť, kedy požiadať o pomoc

Pri starostlivosti o blízkeho je dôležité vedieť, kedy požiadať o pomoc. Ak chcete svojmu blízkemu poskytnúť najlepšiu možnú starostlivosť, nájdite ľudí, ktorí vám s tým pomôžu, ľudí, ktorí za vás prevezmú starostlivosť, keď budete unavení alebo nebudete k dispozícii. Môžu vám pomôcť s nákupom alebo s prácou okolo domu, upratovaním, či návštevou lekára. Podelenie sa o prácu pri poskytovaní starostlivosti s rodinou či priateľmi je vynikajúci spôsob, ako predchádzať tomu, aby bola starostlivosť príliš veľkým bremenom.

Ak to dokážete urobiť, profesionálna podpora môže byť skutočnou pomocou. Zvážte, napríklad, najať:

  • sestričku, ktorá vám pomôže v domácej starostlivosti;
  • firmu na dovoz stravy domov;
  • spoločníka, ktorý vám pomôže s vašimi úlohami.

Ak to nie je možné, pokúste sa získať podporu zo strany miestneho sociálneho úradu. Ďalším spôsobom, ako sa postarať o svoje mentálne zdravie, je zostať v spojení s komunitami opatrovateľov alebo podpornými skupinami, ale aj zdravotníckymi zariadeniami či miestnymi organizáciami. Mnoho opatrovateľov po celom svete čelí rovnakým výzvam a pocitom ako vy. Facebooková skupina TENA je rovnako vynikajúcim miestom, kde sa môžete spoznať a poradiť s ostatnými opatrovateľmi.

Ďalšie rady o tom, kde získať podporu, nájdete v zozname odkazov na organizácie tu.

Súvisiace články

Literatúra

1) Celosvetový výskum značky TENA o postojoch a povedomí verejnosti týkajúcich sa rodinných opatrovateľov. Júl 2022, Poľsko, Kanada, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, USA. V každej krajine bolo opýtaných 1 000 respondentov, žien aj mužov (18+).