Podporné predlohy

Poskytovanie dobrej starostlivosti si vyžaduje plánovanie

Ak sa chcete dobre postarať o milovanú osobu, plánovanie je nevyhnutné. To pomôže nielen osobe, o ktorú sa staráte, ale aj vám. 
 
Ak plánujete, využívate čas efektívnejšie. Svoje úlohy robíte vtedy, keď je to potrebné. Poskytovanie starostlivosti sa stáva jednoduchším. A milovaná osoba sa stáva spokojnejšou.
 
Využite tieto pomôcky a podporné predlohy pri plánovaní poskytovania starostlivosti: