Dekubity – nebezpečná komplikácia zdravotného stavu

Dlhotrvajúca nehybnosť vašej milovanej osoby znižuje napätie jej kože a zhoršuje termoreguláciu. Pri dlhotrvajúcom ležaní zároveň dochádza k stlačeniu tkaniva, čo spoločne môže viesť k vzniku preležanín - dekubitov.

Prečo vznikajú preležaniny

Zjednodušene možno povedať, že preležanina vzniká vtedy, keď je tlak v koži a podkoží natoľko silný, že v danom mieste znemožní prietok krvi a dôjde k uzavretiu drobných ciev. Tkanivám sa následne nedostáva kyslík ani živiny a bunky kože postupne odumierajú

Kedy vznikajú dekubity

Preležanina môže vzniknúť už po 1 až 6 hodinách nehybného ležania. U ležiacich pacientov predstavuje vznik dekubitov jednu z najčastejších a najnebezpečnejších komplikácií zdravotného stavu. Preležaniny so sebou prinášajú vysoké riziko infekcie, čím chorého priamo ohrozujú na živote.

Dekubity nie sú len zadku

Najčastejšie sa objavujú v oblasti, kde sú kosti blízko povrchu kože: tŕň siedmeho krčného stavca, lopatky, lakte, kríže, stehná, lýtka, oblasť nad kolenným kĺbom a členok, no najmä u pacientov s inkontinenciou je častý aj vznik preležanín na zadku a intímnej oblasti.

Rizikové faktory, ktoré vedú k vzniku preležanín

Schopnosť podporiť vznik dekubitov má viacero faktorov; najčastejšie ide o kombináciu niekoľkých z nasledujúcich faktorov

 • vysoký vek
 • znížená pohyblivosť
 • úbytok svalovej a tukovej hmoty
 • zníženie vnímania bolesti
 • podvýživa
 • vlhkosť a prítomnosť
 • diabetes a sklerotické zmeny ciev
 • obezita
 • fajčenie

Stupne preležanín - dekubitov

Podľa závažnosti rozdeľujeme dekubity do 4 štádií: 

 1. sčervenané miesto
 2. pľuzgier, po jeho prasknutí vidieť spodné vrstvy pokožky, utváranie ložiskovej nekrózy
 3. ohraničené nekrotické ložisko (tmavofialové až čierne) 
 4. dekubitárny vred presahujúci a obnažujúci hlboké štruktúry (sval, kosť)

Polohovanie zabráni preležaninám

Polohovanie vašej milovanej osobe zabezpečí pravidelnú a systematickú zmenu polohy (postavenia kĺbov), pomôže zmierniť alebo odstrániť nežiadúce príznaky spojené s nevhodnou polohou a znížiť riziko poškodenia pokožky. Zabezpečiť zmenu polohy vášmu imobilnému blízkemu by ste mali v pravidelných 1-2 hodinových intervaloch počas dňa a v 2-3 hodinových intervaloch v noci.

Ošetrenie dekubitov

Ak nebolo dodržané časté polohovanie pacienta, používanie antidekubitného matraca, ale aj dostatočná hygiena partií tela náchylných na vznik dekubitov, prichádza na rad ich ošetrovanie. Úplné zahojenie ťažších foriem dekubitov zahŕňa aj chirurgické ošetrenie a následnú dôkladnú starostlivosť, ktorá môže aj v ideálnych podmienkach trvať niekoľko týždňov až mesiacov.

Ošetrovanie dekubitov doma

Spôsob ošetrovania dekubitov v domácich podmienkach výrazne závisí od ich aktuálneho stupňa.

Prvý stupeň – takzvaný erytrém, sa odporúča „ošetriť“ jemnou prekrvujúcou masážou aj s použitím krémov určených na prehriatie postihnutého miesta. Táto fáza dekubitov sa prejaví jemným začervenaním a  je nebolestivá, no pri zanedbaní sa môže veľmi ľahko zhoršiť.

Pri druhom stupni vznikajú pľuzgiere, ktorých ošetrovanie by ste rozhodne mali konzultovať aj s lekárom. Pri prasknutí pľuzgierov podobných tým, ktoré vznikajú pri popáleninách, dochádza k čiastočnému poškodeniu kože. Postihnuté miesto treba vysušovať pomocou dezinfekčného roztoku a čo najviac ho „vetrať“.

Tretí stupeň dekubitov sa nazýva aj nekrotický vred, ktorý má na svedomí poškodenie tkanív hlbšie v podkožnej vrstve. Takýto ťažký stav si vyžaduje profesionálne ošetrenie lekárom. Pred prepravou pacienta k lekárovi môžete postihnuté miesto prekryť sterilnou gázou. Sami však doň nezasahujte.

Štvrtý stupeň dekubitov sa nazýva nekróza, pri ktorej už podlieha odumieraniu aj svalové tkanivo a otvorená rana môže zasahovať až ku kosti. Pri tomto stave je potrebné čo najskôr chirurgické ošetrenie, v opačnom prípade riskujete aj ohrozenie života pacienta.

Predíďte ošetrovaniu dekubitov

Pri dostatočnej prevencii počas starostlivosti o ležiaceho pacienta alebo opatrovaní člena rodiny by sa dekubity nikdy nemali dostať do vyššieho ako druhého štádia.

Hygiena ako prevencia pred vznikom dekubitov

Dôležitou súčasťou prevencie vzniku preležanín je taktiež dôsledné dodržiavanie starostlivosti o hygienu imobilných pacientov. Základom hygienickej starostlivosti zameranej na prevenciu vzniku dekubitov je obmedzenie nepriaznivého pôsobenia moču, stolice a potu

Prevencia dekubitov

Až pri 95 % prípadov sa dá vzniku dekubitov predísť práve vďaka dvom spomínaným hlavným aspektom prevencie. Okrem hygieny a polohovania patria medzi ďalšie metódy prevencie vzniku dekubitov aj masáž, ktorá napomáha prekrveniu namáhaných partií, ale aj použitie vhodného antidekubitného matracu alebo aspoň antidekubitnej podložky. K hygiene neodmysliteľne patrí aj pravidelná výmena inkontinenčných pomôcok, ale aj používanie ochranných mastí a krémov.

Dekubity a prvé príznaky

Je oveľa náročnejšie odhaliť prvotné štádium vzniku dekubitov u osoby, ktorá nie je pri vedomí a nedokáže vás upozorniť na zvyšovanie diskomfortu. Svrbenie alebo bolesť tak nemusí dať pacient najavo. Pri hygiene je dôležité všímať si začervenané miesta a zmenu štruktúry pokožky. Na dekubity ukryté na pokožke hlavy pod vlasmi vás môže upozorniť aj zápach odumierajúceho tkaniva, ktorý však vzniká až v treťom štádiu komplikácie.

a dekubity

V prípade, ak je vaša milovaná osoba inkontinentná, starostlivosť o citlivú pokožku v intímnej oblasti si vyžaduje špeciálnu pozornosť. Minimalizovať riziko vzniku preležanín, ktoré so sebou prináša kombinácia imobility a inkontinencie, vám pomôže dodržiavanie špeciálnej 3 krokovej starostlivosti, ktorú sme vyvinuli, aby sme vám uľahčili starostlivosť o vašu milovanú osobu.