Dekubity – nebezpečná komplikácia zdravotného stavu

Dlhotrvajúca nehybnosť vašej milovanej osoby znižuje napätie jej kože a zhoršuje termoreguláciu. Pri dlhotrvajúcom ležaní zároveň dochádza k stlačeniu tkaniva, čo spoločne môže viesť k vzniku preležanín - dekubitov.

Prečo vznikajú preležaniny

Zjednodušene možno povedať, že preležanina vzniká vtedy, keď je tlak v koži a podkoží natoľko silný, že v danom mieste znemožní prietok krvi a dôjde k uzavretiu drobných ciev. Tkanivám sa následne nedostáva kyslík ani živiny a bunky kože postupne odumierajú

Kedy vznikajú dekubity

Preležanina môže vzniknúť už po 1 až 6 hodinách nehybného ležania. U ležiacich pacientov predstavuje vznik dekubitov jednu z najčastejších a najnebezpečnejších komplikácií zdravotného stavu. Preležaniny so sebou prinášajú vysoké riziko infekcie, čím chorého priamo ohrozujú na živote.

Dekubity nie sú len zadku

Najčastejšie sa objavujú v oblasti, kde sú kosti blízko povrchu kože: tŕň siedmeho krčného stavca, lopatky, lakte, kríže, stehná, lýtka, oblasť nad kolenným kĺbom a členok, no najmä u pacientov s inkontinenciou je častý aj vznik preležanín na zadku a intímnej oblasti.

Rizikové faktory, ktoré vedú k vzniku preležanín

Schopnosť podporiť vznik dekubitov má viacero faktorov; najčastejšie ide o kombináciu niekoľkých z nasledujúcich faktorov

 • vysoký vek
 • znížená pohyblivosť
 • úbytok svalovej a tukovej hmoty
 • zníženie vnímania bolesti
 • podvýživa
 • vlhkosť a prítomnosť
 • diabetes a sklerotické zmeny ciev
 • obezita
 • fajčenie

Stupne preležanín - dekubitov

Podľa závažnosti rozdeľujeme dekubity do 4 štádií: 

 1. sčervenané miesto
 2. pľuzgier, po jeho prasknutí vidieť spodné vrstvy pokožky, utváranie ložiskovej nekrózy
 3. ohraničené nekrotické ložisko (tmavofialové až čierne) 
 4. dekubitárny vred presahujúci a obnažujúci hlboké štruktúry (sval, kosť)

Polohovanie zabráni preležaninám

Polohovanie vašej milovanej osobe zabezpečí pravidelnú a systematickú zmenu polohy (postavenia kĺbov), pomôže zmierniť alebo odstrániť nežiadúce príznaky spojené s nevhodnou polohou a znížiť riziko poškodenia pokožky. Zabezpečiť zmenu polohy vášmu imobilnému blízkemu by ste mali v pravidelných 1-2 hodinových intervaloch počas dňa a v 2-3 hodinových intervaloch v noci.

Hygiena ako prevencia pred vznikom dekubitov

Dôležitou súčasťou prevencie vzniku preležanín je taktiež dôsledné dodržiavanie starostlivosti o hygienu imobilných pacientov. Základom hygienickej starostlivosti zameranej na prevenciu vzniku dekubitov je obmedzenie nepriaznivého pôsobenia moču, stolice a potu

Prevencia dekubitov

Až pri 95 % prípadov sa dá vzniku dekubitov predísť práve vďaka dvom spomínaným hlavným aspektom prevencie. Okrem hygieny a polohovania patria medzi ďalšie metódy prevencie vzniku dekubitov aj masáž, ktorá napomáha prekrveniu namáhaných partií, ale aj použitie vhodného antidekubitného matracu alebo aspoň antidekubitnej podložky. K hygiene neodmysliteľne patrí aj pravidelná výmena inkontinenčných pomôcok, ale aj používanie ochranných mastí a krémov.

Dekubity a prvé príznaky

Je oveľa náročnejšie odhaliť prvotné štádium vzniku dekubitov u osoby, ktorá nie je pri vedomí a nedokáže vás upozorniť na zvyšovanie diskomfortu. Svrbenie alebo bolesť tak nemusí dať pacient najavo. Pri hygiene je dôležité všímať si začervenané miesta a zmenu štruktúry pokožky. Na dekubity ukryté na pokožke hlavy pod vlasmi vás môže upozorniť aj zápach odumierajúceho tkaniva, ktorý však vzniká až v treťom štádiu komplikácie.

a dekubity

V prípade, ak je vaša milovaná osoba inkontinentná, starostlivosť o citlivú pokožku v intímnej oblasti si vyžaduje špeciálnu pozornosť. Minimalizovať riziko vzniku preležanín, ktoré so sebou prináša kombinácia imobility a inkontinencie, vám pomôže dodržiavanie špeciálnej 3 krokovej starostlivosti, ktorú sme vyvinuli, aby sme vám uľahčili starostlivosť o vašu milovanú osobu.