Potrebuje váš rodič v seniorskom veku vašu starostlivosť a asistenciu pri bežných činnostiach? Umiestnenie rodiča do zariadenia pre seniorov sa stretlo s prekážkou a existujú dôvody, pre ktoré sa o rodiča nemôže starať skúsená opatrovateľka? Prečítajte si, aké možnosti máte pri opatrovaní rodiča vlastnými silami a kedy vám vzniká nárok na opatrovateľský príspevok.

Krátkodobé opatrovanie rodičov a nárok na ošetrovné

Ošetrovné je nemocenská dávka určená ako náhrada príjmu počas obdobia, kedy opatrujete rodiča alebo iného člena rodina po operácií alebo z dôvodu choroby, pri ktorej si pacient vyžaduje osobnú a celodennú starostlivosť. Ošetrovné pri opatrovaní rodičov sa rozdeľuje na krátkodobé, ktoré je možné poberať maximálne 14 dní, a dlhodobé, ktoré je možné poberať maximálne 90 dní. Všetky dôležité informácie o priznaní nároku na ošetrovné nájdete na stránke sociálnej poisťovne.

Dlhodobé opatrovanie rodičov a vznik nároku na opatrovateľský príspevok

Opatrovateľský príspevok na opatrovanie rodiča sa priznáva na základe stupňa odkázanosti osoby na pomoc svojho blížneho – opatrovateľa. Postup podania žiadosti o opatrovateľský príspevok je rovnaký, ako v prípade starostlivosti o ŤZP osobu. Pri opatrovaní rodiča vo veku nad 80 rokov môže byť spomínaný stupeň odkázanosti vysoký aj bez pridruženej vážnej diagnózy. O pridelený opatrovateľského príspevku rozhoduje ÚPSVAR na základe priložených lekárskych správ.

Opatrovanie rodiča odkázaného na celodennú starostlivosť

Nie vždy existuje možnosť (najmä aj z finančných dôvodov) umiestniť rodiča do zariadenia pre seniorov, keďže ceny za pobyt v týchto zariadeniach často násobne prevyšujú dôchodky a deti týchto seniorov nemajú finančné prostriedky na doplácanie chýbajúcej sumy, keďže často sú ešte stále vo veku, kedy napríklad splácajú hypotéku. Do úvahy neprichádza ani profesionálna opatrovateľka, keďže pri 24-hodinovej asistencii by ste ich potrebovali až 3. Práve starostlivosť o rodiča vlastnými silami je jediným schodným riešením pre veľké množstvo rodín.

Opatrovateľský príspevok za opatrovanie rodiča ako náhrada príjmu

Pri dlhodobej starostlivosti o rodiča s vysokým stupňom odkázanosti sa predpokladá spolužitie pod jednou strechou. Dôchodok rodiča nepoputuje do kasy zariadenia pre seniorov, ale zostáva v rodine na bežné výdavky – lieky, stravu a energie. Opatrovateľský príspevok má za úlohu aspoň čiastočne nahradiť váš príjem, keďže opatrovanie rodiča vám zaberie množstvo času a je nezlúčiteľné so zotrvaním vo vašom súčasnom zamestnaní. Celú problematiku poberania opatrovateľského príspevku sme pre vás rozobrali aj v samostatnom článku.