Liečba fekálnej inkontinencie

predstavuje nepríjemný intímny problém, za ktorý sa môže vaša milovaná osoba hanbiť a zo začiatku jej môže byť nepríjemné o ňom hovoriť. Upokojenie ranenej psychiky vašej milovanej osoby a citlivý prístup k pomoci s hygienou po objavení sa fekálnej inkontinencie, je to najlepšie, čo môžete v tomto momente pre pohodlie vašej milovanej osoby spraviť. 

stolice je ochorenie, ktoré sa prejavuje zníženou schopnosťou regulácie pohybu čriev, v dôsledku ktorého dochádza k samovoľnému úniku stolice. Hoci sa za tento intímny problém mnoho postihnutých hanbí, ide o pomerne častý jav. Podľa odhadov nedobrovoľný únik stolice trápi až okolo 20 % populácie vo veku nad 85 rokov. 

Poznáme mnoho príčin vzniku fekálnej infekcie. Ochorenie sa najčastejšie prejaví v dôsledku kombinácie viacerých rizikových faktorov.

Liečba fekálnej inkontinencie patrí do rúk lekára

Veľa ťažkostí s únikom stolice môže byť zlepšených, či dokonca úplne vyliečených. Návšteva lekára a kompletná diagnostika by preto mali byť prvým krokom liečby fekálnej infekcie. Aj keď vyšetrenie môže byť vašej milovanej osobe nepríjemné, pomôžte jej prekonať obavy. 

Odkladať návštevu lekára, by ste nemali v prípade, ak sa u vašej milovanej osoby objaví niektorý z nasledujúcich príznakov fekálnej inkontinencie: 

  • únik stolice trvajúci dlhšie ako mesiac
  • bolesť pri vyprázdňovaní
  • prípadne krvácanie z konečníka, tmavá až čierna stolica

Režimové opatrenia, ktoré uľahčia vašej milovanej osobe život s fekálnou inkontinenciou

Súčasťou liečby fekálnej inkontinencie, ktorá môže byť farmakologická alebo chirurgická, sú aj špeciálne režimové opatrenia. 

Základom je používanie špeciálnych inkontinenčných pomôcok. Plienky a nohavičky prinesú vašej milovanej osobe vyšší komfort a absorbujú prípadnú uniknutú stolicu. 

Citlivá pokožka v intímnej oblasti, ktorá je vystavená dráždeniu uniknutou stolicou vyžaduje špeciálnu starostlivosť. Inkontinečnú pomôcku vašej milovanej osobe vymeňte hneď potom, ako došlo k nehode. Pokožku šetrne umyte, dôkladne osušte a až potom nasaďte vašej milovanej osobe novú inkontinenčnú pomôcku

K zmierneniu problémov, ktoré so sebou prináša , prispieva aj špeciálna diéta. Základom stravy pacienta s fekálnou inkontinenciou by mal byť dostatok vlákniny a tekutín. Obmedziť je potrebné jednoduché cukry a nápoje s obsahom kofeínu. 

Podobne, ako pri inkontinencii moču, aj problémy s inkontinenciou stolice môže pomôcť zmierniť špeciálne cvičenie. Pokiaľ to zdravotný stav a motivácia vašej milovanej osoby dovoľujú, môžete vyskúšať špeciálne cvičenie na posilnenie panvového svalstva a kontrakciu a vytrvalosť vonkajšieho sfinktera vyvolanú ako odpoveď na relaxáciu vnútorného zvierača pomocou rektálneho balónika.