Viete, aké zdravotnícke pomôcky si vyžaduje starostlivosť o blízkeho doma?

moču je nepríjemné ochorenie, ktoré postihuje široké spektrum ľudí, od mladých až po seniorov. Je to stav, keď človek viac nie je schopný samostatne a vedome regulovať vylučovanie moču alebo stolice. Ide o skutočne nepríjemnú a intímnu záležitosť, keď je moč v podstate vylučovaný v nesprávny čas na nesprávnom mieste. Naštastie v starostlivosti sa myslí už aj na seniorov pomôcky pre seniorov. 

S pribúdajúcim vekom rastie aj riziko objavenia sa inkontinencie u seniorov. Aké sú teda možnosti pri liečbe inkontinencie, prípadne starostlivosti o blízku osobu trpiacu týmto ochorením? Aké zdravotnícke pomôcky sú na trhu k dispozícii a kto všetko ich môže predpísať?

Komplexná starostlivosť o pacientov v domácom prostredí alebo v zariadení sociálnych služieb – čo všetko by ste mali vedieť?

Či už váš blízky je senior trpiaci na únik moču a zdržiava sa doma, alebo v zariadení sociálnych služieb, je dôležité, aby bolo o neho postarané so všetkým – teda vrátane správnych zdravotníckych pomôcok, ktoré sú pri liečbe nevyhnutné. Úspešnosť liečby je podmienená včasným diagnostikovaním stupňa a druhu inkontinencie. Pacient má viacero možností, ktoré vedia zlepšiť problém s únikom moču. Od jednoduchých a účinných Kegelových cvičení na posilňovanie svalstva panvového dna cez medikamenty až po používanie správnych zdravotníckych a hygienických pomôcok.

Akým spôsobom sa predpisujú zdravotnícke pomôcky pre seniorov?

Najprv je dôležité pripomenúť, kto predpisuje plienky pre seniorov či iné zdravotnícke pomôcky na liečbu inkontinencie. Na poukaz predpisovať pomôcky môžu odborní lekári odborov urológia, gynekológia, geriatria, neurológia, chirurgia, ale aj onkológia. Ak však títo odborní lekári dajú odporúčanie, môžu predpisovať pomôcky aj praktickí lekári pre dospelých a praktickí lekári pre deti a dorast.

Uhrádzanie hygienických pomôcok a ich preplácanie

Podľa druhu a stupňa inkontinencie sú rozdelené aj jednotlivé zdravotnícke pomôcky pre pacientov. Do I. stupňa spadá občasný únik moču, ktorý, žiaľ, poisťovne nehradia a nepreplácajú. II. stupeň inkontinencie definovaný ako častý únik moču je preplácaný do sumy 14,77 € mesačne. V rámci tejto skupiny je možné dať si predpísať tieto druhy pomôcok: vložky pre druhý stupeň inkontinencie moču, vkladacie plienky pre seniorov a fixačné plienkové nohavičky pre seniorov. III. stupeň inkontinencie, a teda aj najzávažnejší, keď ide už o trvalý únik moču alebo stolice, je financovaný do výšky 51,94 € mesačne. V tejto kategórii sa môžu poskytovať pomôcky ako pre tretí stupeň inkontinencie s vysokou savosťou, vkladacie plienky, plienkové nohavičky, inkontinenčé nohavičky, fixačné nohavičky a podložky pod chorých. Tieto pomôcky sú ďalej samostatne rozdelené podľa toho, komu sú určené, či ide o ženy, mužov alebo seniorov. Na každý druh zdravotníckej pomôcky musí byť vypísaný samostatný poukaz.

Zdravotnícke pomôcky dostupné aj pre seniorov

Ak sa vám z nejakého dôvodu nepodarilo získať vhodné zdravotnícke pomôcky pre vašich blízkych, nezabúdajte, že sú na trhu rôzne , plienky alebo , ktoré vedia veľmi uľahčiť život s týmto nepríjemným zdravotným problémom. Ide napríklad o TENA plienky pre seniorov. Sú to jednorazové plienky pre seniorov, ktoré sa výborne individuálne prispôsobia a pacient počas dňa alebo noci ani necíti, že tieto hygienické potreby nosí. Ich predaj je rýchly a jednoduchý, či už prostredníctvom vybraných lekární, výdajní zdravotníckych pomôcok, alebo online cez internet. Pomocou poslednej možnosti si tiež môžete objednať a vyskúšať vzorky zadarmo.

A na čo by ste pri správnom výbere zdravotníckych pomôcok nemali zabúdať?

Ako už bolo spomenuté, ku každému pacientovi treba pristupovať individuálne. Treba v prvom rade zvážiť stupeň úniku moču. Od toho sa odvíja celá liečba. Je potrebné vedieť obvod bokov pacienta, aby sa vybrala správna veľkosť pomôcok, treba sledovať, či je chorý schopný pohybu alebo je pripútaný na lôžko. 

Výmena plienok či pomôcok svojpomocne

Samostatnosť je tiež dôležitým faktorom, keďže pacient nemusí byť schopný si plienky alebo vložky vymieňať sám a môže byť odkázaný na asistenciu. Dôležité je vedieť, či dokáže ísť samostatne na toaletu. Citlivosť pokožky má vplyv na výber priedušnej pomôcky, aby pokožka dýchala. V neposlednom rade netreba zabúdať na to, že dôkladne vybraná pomôcka by mala zabraňovať pretečeniu moču a neutralizovať nechcený zápach. Musí umožniť jednoduchý a rýchly spôsob výmeny a znižovať námahu ošetrovateľa, ak je pacient odkázaný na jeho pomoc. Najlepšie sú také pomôcky, pri ktorých nie je výmena potrebná viac ako tri- až štyrikrát denne. 

Ako teda vidíte, napriek nepríjemnosti tohto ochorenia sa dá s ním dôstojne žiť – a to najmä vďaka množstvu a rozmanitosti zdravotníckych pomôcok, ktoré máte možnosť pre svojich blízkych získať. Je dôležité sa o ľudí s týmto ochorením zaujímať, keďže ide o intímny problém a nie každý človek je otvorený debate o svojom zdravotnom stave. 

Včasná diagnostika a liečba

Či už ide o seniora, mamičku po pôrode, alebo mladého človeka, veďte so svojím blízkym otvorený dialóg o možnostiach jeho liečby, včasnej diagnostiky stupňa inkontinencie, možnostiach preplatenia pomôcok a výberu či skúške tých správnych nohavičiek, plienok či vložiek. Vaši milovaní vám budú vďační, keď uvidia, že o nich dbáte a staráte sa o nich.