Plienkové nohavičky

TENA Slip Plus

Ochrana pri strednom až ťažkom úniku moču

Absorpcia

Farba

TENA Slip Plus

Ochrana pri strednom až silnom úniku moču

Absorpcia

Farba

TENA Slip Bariatric Super

Určené na ťažký únik moču pri starostlivosti o obézne osoby.

Absorpcia

Farba

TENA Slip Super

Ochrana pred silným únikom moču

Absorpcia

Farba

TENA Slip Maxi

Ochrana pre ťažký a veľmi ťažký stupeň úniku moču

Absorpcia

Farba