Inovujeme pre lepšiu inkontinenčnú starostlivosť

Inovujeme pre lepšiu inkontinenčnú starostlivosť

V TENA sme sa zaviazali neustále inovovať a vyvíjať technológie, ktoré predstavujú skutočný pokrok v každodennom živote ľudí s inkontinenciou.

Snaha o lepšiu starostlivosť

V TENA už 50 rokov spolupracujeme so zákazníkmi, s opatrovateľským personálom a odborníkmi, aby sme zlepšovali kvalitu starostlivosti o ľudí žijúcich s inkontinenciou. Dnes zamestnávame približne 300 ľudí v oddelení výskumu a vývoja a tí pracujú na vývoji a testovaní najvyšších požiadaviek produktov, takže efektívne spĺňajú potreby ľudí s inkontinenciou a aj tých, ktorí sa o nich starajú.

Snaha o lepšiu inkontinenčnú starostlivosť

Budúcnosť inkontinenčnej starostlivosti

Riešenia TENA

Naším záväzkom je poskytovať všetkým lepšiu inkontinenčnú starostlivosť. Ponuka inovatívnych produktov TENA a postupy poskytovania starostlivosti sú navrhnuté tak, aby spĺňali potreby osôb, ale aj pracovného prostredia, a poskytovali overené pohodlie, diskrétnosť a bezpečnosť. Naše odborné rady, školenia a podpora sú navrhnuté presne pre vaše pracovné prostredie, aby ste naše služby mohli využívať čo najlepšie.

Riešenia TENA

Referencie:

1LOCOmotion, Knibbe & Knibbe. Summary of Results Washing Without Water (Zhrnutie výsledkov umývania bez použitia vody), 2013.
2Evidované údaje spoločnosti SCA: Všetky štatistické údaje sú založené na percentuálnom priemere z 85 – 181 prípadových štúdií riešení TENA z celého sveta, hlavne z Európy, ale aj z USA, Kanady a Číny.  Výsledky sa odlišujú v jednotlivých krajinách a inštitučných zariadeniach v závislosti od podmienok v danej inštitúcii pred implementáciou TS. 2011 – 2013.
3Holandské Ministerstvo zdravotníctva, sociálnych vecí a športu. Successful Pathways in Care Institutions (Úspešné postupy v starostlivosti v inštitučných zariadeniach), 2006 (výňatok v anglickom jazyku).
4Evidované údaje spoločnosti SCA; 181 prípadových štúdií riešení TENA z celého sveta, hlavne z Európy, ale aj z USA, Kanady a Číny. 2011 – 2013.