Spoločne pre lepšiu starostlivosť pri inkontinencii

TENA Solutions predstavujú integrovanú ponuku s inovatívnymi produktmi, osvedčenými postupmi každodennej starostlivosti, nástrojmi, školeniami a odborným poradenstvom. Vďaka spolupráci dokážeme zlepšiť pohodlie klientov, pracovnú atmosféru, rozpočet aj prostredie.

Zlepšite svoju starostlivosť celkovo

TENA Solutions predstavujú efektívny spôsob práce v partnerstve, keď pomáhame inštitučným zariadeniam nájsť, zaviesť a udržať viditeľné zlepšenia v rámci inkontinenčnej starostlivosti a osobnej hygieny.

574x262_video-screenshot_meeting.jpg

Poskytnúť každému klientovi správny produkt a individualizovanú starostlivosť a dosiahnuť dlhotrvajúce výsledky v celom inštitučnom zariadení. Zavedenie TENA Solutions je overený spôsob, ako zlepšiť zdravie a pohodu klientov. Použitie správneho produktu a individuálnej starostlivosti pre každého klienta podporuje kontinenciu a zdravie pokožky, a zároveň zlepšuje pracovnú atmosféru, váš rozpočet a váš vplyv na životné prostredie. 

Až v 95 % inštitučných zariadení po celom svete, kde zaviedli TENA Solutions, výsledky ukazujú jasné zlepšenie starostlivosti. [1]

Manažéri inštitučných zariadení môžu znížiť náklady a personál má viac času na hodnotnú starostlivosť. Starostlivosť prispôsobená každému klientovi tak, aby každému bola poskytnutá starostlivosť podľa jeho individuálnych potrieb.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako môžete vy aj vaši klienti vyťažiť čo najviac z TENA Solutions, kontaktujte, prosím, obchodného zástupcu pre značku TENA. 

Spolupráca

Náš proces v troch krokoch, vďaka ktorému nájdete, zavediete a udržíte hlavné zlepšenia v pláne inkontinenčnej starostlivosti.

TENA riešenia pre inkontinenčnú starostlivosť

Plán

Zhodnotíme každodennú starostlivosť vo vašom inštitučnom zariadení, aby sme vypichli oblasti, v ktorých je priestor na zlepšenie. Následne vytvoríme plán postupu a zavedieme testovacie riešenia TENA Solutions. Po teste vás oboznámime s výsledkami a ukážeme viditeľné zlepšenia.

Inštruktor

Pri spustení akčného plánu a pri jeho uvedení do praxe zabezpečíme, aby ste mali počas celého procesu k dispozícii odborné poradenstvo . Naši experti zaškolia, inštruujú a podporia váš personál v ich každodennej práci počas zavedenia riešení TENA Solutions do praxe. Váš personál bude podporovaný vo všetkom, od zavedenia individuálnych plánov starostlivosti až po výber produktov na osvedčené postupy starostlivosti, ale aj pri každodennej osobnej hygiene a inkontinenčnej starostlivosti.

Kontrola

V tejto fáze sa sústredíme na výsledky a hodnotenie toho, aké rozdiely priniesli zavedené kroky. Je to opakovaný kontrolný proces, keďže princípom TENA Solutions je neustále zlepšovanie. Výsledky kontroly a hodnotení sa využívajú na vytváranie nových akčných plánov, aby sme vám pomohli ešte viac sa zlepšiť.

S profesionálmi z oblasti zdravotníctva spolupracujeme viac ako 50 rokov. Vďaka toľkým rokom profesionálneho partnerstva sme vyvinuli osvedčené postupy každodennej osobnej hygieny a inkontinenčnej starostlivosti, ktoré sa využívajú po celom svete.

V kombinácii s našimi vysoko inovatívnymi produktmi a poskytnutím prístupu k odbornému poradenstvu kedykoľvek je potrebné, aby sa riešenia TENA Solutions stali integrovaným prístupom, ktorý pomáha nájsť, zaviesť a udržať zlepšenia vo vašej inkontinenčnej starostlivosti.

Zlepšenie pocitu zdravia u klientov

Naše individuálne plány starostlivosti vedú k skvalitnenej inkontinenčnej starostlivosti, ktorá zabezpečí nielen väčšiu dôstojnosť, ale aj nezávislosť. Skúsenosti inštitučných zariadení, ktoré zaviedli TENA Solutions [2,3]:

 • Menej nepotrebných vyrušení z dôvodu výmeny produktu 

 • Menší únik moču
 • Pohodlnejšia denná hygiena
 • Zlepšenie zdravia pokožky

TENA Solutions pre inkontinenčnú starostlivosť

Zlepšite si atmosféru na pracovisku

Každý opatrovateľ by mal cítiť istotu pri starostlivosti, ktorú poskytuje. S našimi ľahko dodržiavanými protokolmi starostlivosti prebehne vaša každodenná starostlivosť plynulejšie a tak ušetríte čas na hodnotnejšiu činnosť. S TENA Solutions môže váš personál:

 • Prať menej posteľnej bielizne a oblečenia
 • Nadobudnúť overené postupy pravidelnej starostlivosti

 • Vyhnúť sa nadbytočným výmenám produktov

 • Poskytnúť starostlivosť menej zaťažujúcu pokožku

 • Vychutnať si lepšiu pracovnú atmosféru

TENA Solutions pre inkontinenčnú starostlivosť

Lepšia kontrola rozpočtu

Vďaka individuálnej starostlivosti znížite spotrebu produktov, náklady na bielizeň, odpad a znížite náklady na produkty starostlivosti o pokožku. Pomáhame vám pri zaradení osvedčených postupov individuálnej starostlivosti efektívnym spôsobom, vďaka ktorému dosiahnete viditeľné výsledky v oblasti zdravia aj nákladov. Môžete napríklad:

 • Znížiť spotrebu produktov
 • Znížiť náklady na starostlivosť o pokožku

 • Znížiť náklady na bielizeň

 • Znížiť náklady na odpad

 • Pomôcť zlepšiť efektivitu zamestnancov

 • Jednoduchšie spĺňať regulačné požiadavky

TENA Solutions pre inkontinenčnú starostlivosť

Zlepšiť životné prostredie

Ak odstránite nadbytočné používanie produktov, znížite množstvo odpadu a zlepšíte svoj vplyv na životné prostredie. Ďalší vynikajúci dôvod začať poskytovať individuálnu starostlivosť. So zavedenými TENA Solutions:

 • Znížite spotrebu inkontinenčných produktov
 • Znížite spotrebu produktov na & čistenie pokožky
 • Znížite spotrebu energie
 • Znížite množstvo odpadového materiálu

TENA Solutions pre inkontinenčnú starostlivosť

Referencie

1Essity použité údaje; 181 prípadových štúdií TENA Solutions po celom svete, hlavne v Európe, ale aj v USA, v Kanade a v Číne v rokoch 2011 – 2013. 
2Použité údaje Essity: Všetky štatistické údaje sú založené na percentuálnom priemere pochádzajúcom z 85 – 181 štúdií TENA Solutions zrealizovaných po celom svete, hlavne v Európe, ale aj v USA, Kanade a v Číne. Výsledky sa v jednotlivých krajinách a opatrovateľských domovoch odlišujú v závislosti od podmienok v danom opatrovateľskom domove pred implementáciou TS v rokoch 2011 – 2013.
3Cowi Study, Dánsko 2009.