Keď vám to oni nedokážu povedať, TENA SmartCare indikátor na výmenu pomôcky™ to urobí za nich

Väčší komfort a efektivita

Indikátor na výmenu pomôcky TENA SmartCare Change Indicator™ využíva najnovšiu technológiu, ktorá pomáha ošetrovateľom zistiť, kedy je potrebné vymeniť inkontinenčné pomôcky, ak klienti nie sú schopní oznámiť svoje potreby. Znamená to väčší komfort klientov ako aj efektivitu v zariadeniach sociálnych služieb.

Nová revolučná technológia značky TENA

TENA SmartCare Change Indicator™ je prelomové digitálne zdravotnícke technologické riešenie, ktoré môže pomôcť zmeniť starostlivosť o seniorov. Opakovane použiteľný senzor, ktorý sa ľahko pripevní na vonkajšiu stranu absorpčnej pomôcky, sleduje úroveň nasiaknutia močom. Keď je čas zvážiť výmenu pomôcky, opatrovatelia dostanú upozornenie prostredníctvom aplikácie TENA SmartCare Professional Care vo svojom smartfóne. Všetky upozornenia a ďalšie údaje môžete skontrolovať na informačnej stránke TENA SmartCare, ktorá pomáha zariadeniam sociálnych služieb sledovať a zlepšovať starostlivosť o inkontinenciu.

Zobraziť produkt

Väčší komfort a dôstojnosť pre klienta

Môže byť náročné zistiť, kedy treba vymeniť inkontinenčné pomôcky. Ich príliš častá kontrola môže zbytočne narušiť každodenné aktivity a spánok klientov. Nedostatočná kontrola môže naopak viesť k úniku moču a vystaveniu pokožky moču. Vďaka indikátoru na výmenu pomôcky už ošetrovatelia nebudú musieť vykonávať časté manuálne kontroly, čo znamená menej rušivých zásahov a viac dôstojnosti pre klientov.

  • Menej zásahov a viac dôstojnosti
  • Menej prerušení spánku a denných aktivít
  • Menšie riziko únikov moču a menšie vystavenie pokožky moču

Zvýšenie efektívnosti starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb

Indikátor na výmenu pomôcky ponúka príležitosť na zvýšenie efektívnosti v zariadeniach sociálnych služieb. Inkontinenčné pomôcky sú vymieňané v správnom čase – nie príliš skoro alebo neskoro. Efektívne postupy optimalizujú pracovné zaťaženie personálu a poskytujú viac času na iné úlohy. Stručne povedané, zdroje sa môžu využívať efektívnejšie a bude možné pracovať na skutočne personalizovanej starostlivosti.

  • Lepšie postupy
  • Optimalizované pracovné zaťaženie
  • Lepšie využívanie zdrojov
Zvýšenie efektívnosti starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb

Zvýšená spokojnosť zamestnancov

Indikátor na výmenu pomôcky TENA SmartCare Change Indicator môže prispieť k lepšej pracovnej atmosfére a zvýšeniu spokojnosti s prácou mnohými spôsobmi:

  • Zníženie pracovného zaťaženia vďaka menšiemu počtu zbytočných kontrol
  • Menej narúšania každodenných aktivít a spánkových návykov klientov
  • Spokojnejší klienti a menej stresu

1. Údaje od spoločnosti Essity; Hodnotenie užitočnosti, Valley Senior Living, ND, USA, 

    3. štvrťrok 2018 – 1. štvrťrok 2019

2. Údaje od spoločnosti Essity; Hodnotenie užitočnosti, United Mennonite Home, ON, Kanada, 

    3. štvrťrok 2018 – 1. štvrťrok 2019

Upozornenia prostredníctvom aplikácie, keď je čas zvážiť výmenu pomôcky

Opatrovatelia dostávajú prostredníctvom aplikácie TENA SmartCare Professional Care upozornenia, keď je čas zvážiť výmenu pomôcky. Môžu tiež vidieť stav inkontinenčnej pomôcky každého klienta, ako aj informácie o jej poslednej výmene.

Lepší prehľad vďaka portálu TENA SmartCare

Všetky údaje o upozorneniach, zmenách inkontinenčných pomôcok, reakčných časoch a stave indikátorov na výmenu pomôcky klientov sú ľahko dostupné prostredníctvom portálu TENA SmartCare. Tento prehľad úkonov starostlivosti o inkontinenciu možno použiť na uľahčenie plánovania a optimalizáciu rutinných postupov.

Určené pre absorpčné pomôcky TENA

Nie je potrebné meniť pomôcky TENA, s ktorými sú vaši klienti spokojní. Indikátor na výmenu pomôcky je určený na použitie s pomôckami TENA Flex, TENA Pants, TENA Slip a TENA Comfort.

Zobraziť pomôcky

Udržateľné riešenie

Detail bosých nôh v piesku spolu s kresleným obrázkom zelených stôp a logom TENA protects

Indikátor na výmenu pomôcky TENA SmartCare Change Indicator je navrhnutý tak, aby sa dal opakovane používať a minimalizoval sa elektronický odpad. Môže tiež pomôcť optimalizovať spotrebu inkontinenčných pomôcok. V spoločnosti TENA je jednou z našich hlavných ambícií v rámci udržateľnosti do roku 2030 znížiť emisie uhlíka o 50 %. Do roku 2030 chceme tiež zlepšiť kvalitu života 100 miliónov ľudí trpiacich inkontinenciou na celom svete. Prelomové riešenia digitálnych zdravotníckych technológií, ako je indikátor na výmenu pomôcky TENA SmartCare Change Indicator, budú dôležitým krokom k dosiahnutiu našich cieľov a zanechaniu pozitívneho dopadu na našu planétu. Viac informácií o udržateľnosti a našom programe TENA Protects nájdete tu.

Vyvinuté na podporu opatrovateľov

Indikátor na výmenu pomôcky môže mať veľký prínos najmä pri starostlivosti o klientov, ktorí nemusia byť schopní spoľahlivo komunikovať svoje potreby. Upozorňujeme však, že hoci je indikátor na výmenu pomôcky určený na podporu personálu, pretože mu pomáha pri rozhodovaní, kedy vymeniť absorpčné pomôcky, nikdy by nemal nahradiť ich vlastný odborný úsudok. Rovnako nenahrádza individuálne plány starostlivosti vypracované pomocou TENA Identifi™ alebo iných posudzovacích metód založených na odborných znalostiach.

TENA SmartCare™ – nová ponuka digitálnych zdravotníckych technológií

TENA SmartCare™ – nová ponuka digitálnych zdravotníckych technológií

V spoločnosti TENA poznáme skutočný význam slova starostlivosť. Preto sme uviedli na trh TENA SmartCare™ – novú ponuku digitálnych zdravotníckych technologických riešení, ktoré pomáhajú transformovať starostlivosť. V tejto ponuke sme skombinovali naše popredné svetové odborné znalosti a najnovšie technológie a kladieme dôraz na kontakt s ľuďmi podporovaný technológiami. Okrem indikátora na výmenu pomôcky TENA SmartCare Change Indicator je v ponuke aj TENA Identifi™. Zatiaľ čo indikátor na výmenu pomôcky je nepretržité riešenie upozorňujúce na to, kedy by opatrovatelia mali zvážiť výmenu inkontinenčných pomôcok, TENA Identifi je 72-hodinové riešenie na posúdenie potrieb klientov.

Zaujalo vás to? Kontaktujte nás!

V počiatočnej fáze spustenia bude indikátor na výmenu pomôcky ponúknutý obmedzenému počtu zariadení sociálnych služieb na vyhodnotenie a implementáciu. Ak chcete získať viac informácií alebo prejaviť záujem, kontaktujte nás prostredníctvom nižšie uvedeného odkazu alebo sa obráťte na miestneho TENA reprezentanta.

Kontaktujte nás

Pokyny

Indikátor na výmenu pomôcky TENA SmartCare Change Indicator je zdravotnícka pomôcka 1. triedy.

Pred použitím systému sa uistite, že ste absolvovali školenie a/alebo ste si prečítali tento návod na použitie a porozumeli mu. Indikátor na výmenu pomôcky TENA SmartCare Change Indicator nie je merací nástroj. Poskytuje informácie o úrovniach nasiaknutia močom na podporu rozhodovania o tom, kedy je potrebné vymeniť inkontinenčné pomôcky TENA. Nenahrádza bežné bezpečnostné kontroly a postupy na polohovanie klientov, kontrolu stolice, podávanie liekov atď. Nepoužívajte u klientov, u ktorých dochádza k častej inkontinencii stolice. Indikátor na výmenu pomôcky TENA SmartCare Change Indicator nedokáže rozpoznať úniky stolice. V prípade zlyhania pomôcky alebo predpokladaného zlyhania pomôcky sa vráťte k manuálnej výmene pomôcok. Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, poruchy pomôcok alebo iné incidenty, nahláste ich výrobcovi alebo zavolajte na podporu TENA SmartCare na číslo 0800-111-000.

Spoločnosť Essity berie ochranu osobných údajov vážne. Každé spracovanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov („GDPR“), smernicou o súkromí a elektronických komunikáciách („smernica ePrivacy“) a platnými miestnymi právnymi predpismi. Viac informácií nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.