Miestne predpisy a nariadenia

Produkty značky TENA spĺňajú miestne predpisy a nariadenia.