Starostlivosť o pokožku a jej zdravie

Naša pokožka sa vekom stáva citlivejšia. To znamená, že pokožka starších ľudí je viac náchylná k vzniku kožných problémov a preto stúpa dôležitosť správne sa o ňu starať. Pomôžeme vám s pravidelnou starostlivosťou, ktorej výsledkom bude zdravá pokožka.

Oslabená staršia pokožka si zaslúži špeciálnu starostlivosť

Pokožka je životne dôležitý orgán, ktorý nás chráni pred zranením a infekciou. Z toho dôvodu je pre zachovanie zdravia pokožky nesmierne dôležité pochopiť niekoľko rizikových faktorov.

Vek

Pokožka starších ľudí je obzvlášť v nebezpečenstve z dôvodu jej starnutia:

  • Pomalšie sa hojí a často sa objavujú odreniny a trhlinky

  • Jej stav sa môže zhoršovať, čo spôsobuje podráždenie, svrbenie, infekciu alebo bolesť

  • Je citlivá na nadmernú vlhkosť a dlhší kontakt s močom či stolicou

Mydlo a voda

Časté umývanie mydlom a vodou môže narušiť celistvosť pokožky, čo zníži jej schopnosť obrany proti infekciám. Mydlá obsahujú čistiace zložky s aktívnymi látkami, ktoré ak zostanú na pokožke, sú príčinou podráždenia, dokonca aj po opláchnutí.

Inkontinencia

Pokožka osôb trpiacich inkontinenciou je vystavená niekoľkým ohrozeniam vrátane dermatitídy súvisiacej s inkontinenciou a dekubitov.

  • Odhaduje sa, že dermatitída spojená s inkontinenciou sa objavuje až u 7 % až 11 % obyvateľov inštitučných zariadení [1]

  • Močová inkontinencia zvyšuje pravdepodobnosť výskytu dekubitov viac ako päťkrát [2,3]

  • Fekálna inkontinencia zvyšuje pravdepodobnosť dekubitov viac ako dvadsaťkrát [1,2]

  • Navyše, poškodenie pokožky spôsobené inkontinenciou môže mať vážne následky na fyzický aj psychický zdravotný stav jednotlivca. [5]

TENA starostlivosť o pokožku a jej zdravie

Prevencia je kľúčom k úspechu

Vďaka pravidelnej starostlivosti sa môžete vyhnúť mnohým problémom, alebo ich minimalizovať. Napríklad, výskyt dekubitov, ktorých liečba je finančne veľmi náročná, môže byť zredukovaný až o 50 % vďaka nasledovným postupom pri starostlivosti. [6-8]

Kvalitnou hygienickou rutinou, najmä pri oslabenej staršej pokožke, môžete predísť podráždeniu pokožky a infekcii. Optimálna rutinná starostlivosť pomôže predísť výskytu dermatitídy súvisiacej s inkontinenciou. Zahŕňa jemné čistenie pokožky, nanesenie hydratačného prípravku a v prípade potreby použitie bariérového ochranného krému. [5]

Okrem klinických výhod pomáha kvalitná hygienická rutina klientom cítiť sa pohodlne, sviežo a zdravo, a zároveň im dodáva sebavedomie, nezávislosť a zlepšuje celkovú kvalitu života.

Referencie:

1Bliss DZ a kol. (2006). Prevalence and correlates of perineal dermatitis in nursing home residents (Výskyt a súvzťažné javy pri perineálnej dermatitíde u obyvateľov inštitučných zariadení). Nurs Rev, 55, 243 – 251.
2Department of Health (DOH) (Ministerstvo zdravotníctva) (2000). Londýn. 
3Le Lièvre S. (2001). Br J Community Nurse (Komunitná sestra), 6(4), 180 – 185.
4Ripley K. (2007). Skin Care in Patients with Urinary or Faecal Incontinence (Starostlivosť o pokožku u pacientov s močovou alebo fekálnou inkontinenciou). Primary Health Care (Základná zdravotná starostlivosť), 17(4), 29 – 34.
5Bardsley A. (2013). Prevention and management of incontinence-associated dermatitis (Prevencia a ošetrovanie dermatitídy súvisiacej s inkontinenciou). Nursing Standard (Ošetrovateľské štandardy), 27(44), 41 – 46.
6Gunningberg L, (2004). Risk, prevalence and prevention of pressure ulcers in three Swedish health-care settings (Riziko, výskyt a prevencia dekubitov v troch švédskych inštitúciách zdravotnej starostlivosti), Journal of Wound Care (Časopis pre ošetrovanie rán), 13(7), 286 – 290. 
7Cole L, (2014). A three-year multiphase pressure ulcer prevalence/incidence study in a regionalreferral hospital(Trojročná multifázová štúdia výskytu/prítomnosti dekubitov v miestnych referenčných nemocniciach), Ostomy Wound Management (Ošetrovanie rán pri stómii), 60(5), 16 – 26.
8Lyder CH a kol.
(2002). A comprehensive program to prevent pressure ulcers in long-term care:
exploring costs and outcomes (Komplexný program na prevenciu dekubitov v dlhodobej starostlivosti: prieskum nákladov a výsledkov). Ostomy Wound Management (Ošetrovanie rán pri stómii), 48, 52 – 62.