Referencie:

1Výsledky vychádzajú z prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť Essity v roku 2012 u mužov nad 40 rokov v USA, Veľkej Británii, v Nemecku, Taliansku, Rusku a v Mexiku. Holandské Ministerstvo zdravotníctva, sociálnych vecí a športu. Successful Pathways in Care Institutions (Úspešné postupy v inštitučných zariadeniach), 2006 (výňatok v anglickom jazyku).
2Údaje Essity: Všetky štatistické údaje sú založené na percentuálnom priemere pochádzajúcom z 85 – 181 štúdií TENA Solutions zrealizovaných po celom svete, hlavne v Európe, ale aj v USA, Kanade a v Číne. Výsledky sa v jednotlivých krajinách a inštitúciách odlišujú v závislosti od podmienok v danej inštitúcii pred implementáciou TS. 2011 – 2013.