Kráčajúce nohy na slnečnej pláži

Nedokážeme byť dokonalí. Ale dokážeme sa zlepšiť.

Staráme sa, pretože aj malé kroky sú veľmi dôležité. Každý deň sa snažíme uskutočniť zmeny, pretože vieme, že ako celok, všetky tie kroky sú dôležité. Stále je pred nami dlhá cesta, ale práve to nás motivuje pracovať ešte tvrdšie. Sme hrdí na pokrok, ktorý sme dosiahli v celkovom životnom cykle našich pomôcok, ale ešte sme neskončili. Ani najmenej.

Každý krok je dôležitý

V TENA hľadáme nové a lepšie spôsoby starostlivosti každý deň – pre ľudí aj pre planétu. Poslaním nášho programu TENA Protects je robiť lepšie rozhodnutia. Uvedomujeme si, že na tom, čo po sebe zanecháme, záleží, a že každý náš dnešný krok môže prispieť k zdravšej planéte v budúcnosti.

Balenia TENA pomôcok

Emisie uhlíka: čo je to, a pokrok značky TENA

Pozrite si pokroky, ktoré značka TENA urobila pri znižovaní emisií uhlíka svojich pomôcok od roku 2008. Pozrite si vylepšenia našich kľúčových pomôcok a zoznámte sa s tým, ako fungujú emisie uhlíka a prečo je to dôležité.

Ilustrácia 5 štádií životného cyklu pomôcky: suroviny, výroba, preprava, použitie a likvidácia po použití

Komplexné vylepšenia

Posúdenie životného cyklu (LCA) je celosvetovo uznávaný spôsob merania vplyvu našich pomôcok na každý krok ich životného cyklu. Zistite, čo všetko sa deje pri výrobe vašich pomôcok, a ako sme schopní zlepšiť naše emisie uhlíka v každom štádiu vďaka LCA.