Logo Programu TENA Protects pridané na fotku muža prechádzajúceho sa po slnečnej pláži smerom k vzdialeným útesom

Program TENA Protects

Pozitívna zmena pre nás začína so zlepšovaním života ľudí vďaka kvalitným pomôckam. Ale zároveň to znamená, že preberáme zodpovednosť za náš vplyv na planétu. A tak to robíme v súlade s naším prísľubom plnenia Cieľov OSN pre udržateľný rozvoj, sústredíme sa na spoločenskú zodpovednosťzodpovednosť za životné prostredie.

Veľká ikona troch ľudí pred planétou Zem

Spoločenská zodpovednosť – lepšie zdravie každý deň

TENA pomáha ľuďom žiť zdravšie a plnohodnotnejšie. Naše vysoko kvalitné pomôcky už zvýšili hygienické aj zdravotné štandardy u miliónov používateľov a profesionálnych opatrovateľov. Spoločenská zodpovednosť znamená starať sa a mať odvahu podniknúť odvážne kroky v sociálnych oblastiach, kam sa ostatní boja vstúpiť.

História našej spoločenskej zodpovednosti

Záber zblízka na senzory a záznamník pred absorpčnou spodnou bielizňou TENA SmartCare Identifi

2013

Starostlivosť na základe dôkazov pomocou nových technologických inovácií

Inovatívne riešenie pre zariadenia sociálnych služieb TENA Identifi™ bolo uvedené na trh v roku 2013. Toto riešenie zaznamenáva únik moču u klientov, čím umožňuje opatrovateľom reagovať na základe obsiahlych vedomostí týkajúcich sa schém úniku moču. Nielenže sa znížilo množstvo únikov u klientov o 62 %,1 ale znížil sa aj počet výmen inkontinenčných pomôcok o 4 %1 a množstvo odpadu na jedného klienta o 56 kg za rok2
 
 
1) Výsledky zákazníkov z 210 správ o monitorovaní stavu pred a po použití TENA Identifi™ v Dánsku od júna 2013 do júna 2015.
2) Výsledky získané od 207 používateľov v 25 samosprávach vo Švédsku, marec 2017
Profesionálny opatrovateľ pomáha klientovi v seniorskom veku prejsť po chodbe s chodítkom.

2011

Spolupracujeme so zariadeniami sociálnych služieb na zlepšení kvality starostlivosti

Riešenia TENA predstavujú štrukturovaný spôsob zlepšenia zdravia klientov v spolupráci so zariadeniami sociálnych služieb na dosiahnutie nižšieho vplyvu na životné prostredie. Podľa štúdií uskutočnených v rokoch 2011 až 2013 môže program znížiť čas strávený úlohami spojenými so starostlivosťou pri inkontinencii až o 44 %* a znížiť odpad o 31%*.
 
 
 
* Priemery založené na 85 až 181 prípadových štúdiách na celom svete od roku 2011 do 2013 – najmä v Európe, ale aj v USA, Kanade a v Číne. Výsledky sa líšia podľa krajín a zariadení sociálnych služieb.
Kruh chodidiel ukazujúcich na seba navzájom v divokej tráve.

2011

Naše nové inovačné ciele: Ľudia a príroda

Od roku 2011 minimálne 33 % nových inovácií TENA teraz prináša zlepšenia v sociálnej a/alebo environmentálnej oblasti. Zlepšili sme efektivitu zdrojov a znížili sme náš vplyv na životné prostredie tým, že zoberieme do úvahy celý životný cyklus nových inovácií.
Veľká ikona listu pred planétou Zem

Zodpovednosť za životné prostredie – lepšie riešenia s nižšími emisiami uhlíka

V TENA neustále objavujeme a nachádzame nové spôsoby, ako zlepšiť životy ľudí a zároveň znížiť vplyv našich pomôcok na životné prostredie. Chceme navrhovať produkty a služby pre spoločnosť, kde je menšie množstvo odpadu a väčšie množstvo ide na recykláciu a opakované použitie a zároveň podporovať udržateľnú správu starostlivosti pri inkontinencii. Cieľom je zvládnuť viac s menšími prostriedkami.

História našej environmentálnej zodpovednosti

Logo iniciatívy Science Based Targets s ikonou vlnovej rovnice zobrazujúcej klesajúce trendy a sloganom „posilňujeme ambiciózne korporátne klimatické kroky“

2021

Snaha o čistejšie životné prostredie: ambiciózne ciele na zníženie vplyvu na životné prostredie

V roku 2021 iniciatíva Science Based Targets schválila naše ciele znížiť emisie skleníkových plynov o 35 % pri energii a elektrickej elektrine vo výrobe a o 18 % pri kľúčových surovinách, doprave a odpade, čo znamená, že náš sľub chrániť planétu teraz podporuje Parížsku dohodu.
Veterný mlyn a solárne panely

2020

Značka TENA nakupuje certifikovanú obnoviteľnú elektrickú energiu vo všetkých európskych prevádzkach

Od roku 2020 využívajú všetky európske prevádzky značky TENA obnoviteľnú elektrickú energiu – certifikovanú externými inštitúciami, ako je European Electricity Certification System (EECS). Tento prechod znížil naše emisie uhlíka o 6 % a priblížil nás o krok bližšie k nášmu cieľu znížiť ich v Európe o 50 % do roku 2030.
Stovky zelených obalov slipových vložiek sa rýchlo pohybujú po výrobnej linke.

2019

Snaha o dosiahnutie nového cieľa: udržateľné obaly

V roku 2019 sme sa zaviazali, že naše obaly budú 100 % recyklovateľné s použitím 85 % obnoviteľných a recyklovaných materiálov. A k tomuto cieľu sa blížime skutočne rýchlo. Na konci roku 2022 bol v rámci celej spoločnosti Essity objem kombinovaných obnoviteľných a recyklovaných materiálov v obaloch 80 %.
Biele a zelené logo EPD umiestnené cez les zaliaty slnkom

2017

Úplne nová úroveň transparentnosti produktov TENA

Environmentálne vyhlásenie o produkte je nezávislé potvrdenie, ktoré informuje o environmentálnych vlastnostiach produktu na základe jeho celého životného cyklu. Dodržanie týchto noriem poskytlo značke TENA obrovskú základňu, vďaka ktorej môže zverejňovať informácie o environmentálnom výkone svojich pomôcok.
Dve ženy vo výrobnom podniku značky TENA si pozerajú absorpčnú pomôcku

2016

Znižovanie odpadu z výroby – nová skupina ambicióznych cieľov

Na našej ceste za splnením konečného cieľa nulového odpadu z výroby sme si v roku 2016 stanovili konkrétny cieľ: všetky výrobné podniky spoločnosti Essity budú meniť všetok vygenerovaný odpad na užitočný materiál alebo na energiu do roku 2030.
Línia stôp na piesočnej pláži

2008

Náročný cieľ týkajúci sa CO2: znížiť emisie uhlíka pomôcok TENA v Európe o 50 %

Od roku 2008 sme znížili emisie uhlíka našich pomôcok o 21 až 43 %* – dôležitý krok na našej ceste k dosiahnutiu cieľa zníženia o 50 % v Európe do roku 2030.
 
 
* Výsledky rokov 2008 – 2022: TENA Flex -22 %, TENA vložky a slipové vložky -43 %, TENA Comfort -21 %, TENA Men -26 %, TENA nohavičky a spodná bielizeň -41 %, TENA Slip -32 %, TENA Bed -24 %