Záber balenia TENA Silhouette spodná bielizeň, TENA Lady Slim vložky a TENA Comfort

Vysokovýkonné pomôcky. Znížený vplyv na životné prostredie.

V TENA sa neustále zlepšujeme: s každou novou iniciatívou vyvíjame inteligentnejšie dizajny, nachádzame kvalitnejšie materiály, vyvíjame nové riešenia na zníženie odpadu a naše využitie energie sa stáva čistejším a efektívnejším. Vďaka týmto snahám sme od roku 2008 znížili emisie uhlíka našich pomôcok o 21 až 43 % – dôležité kroky smerom k nášmu ambicióznemu cieľu znížiť ich v Európe na polovicu do roku 2030. Tu je len niekoľko uvedení produktov, ktoré sú výnimočné v rámci ponuky.

Nižší vplyv Krok za krokom.

Pozrite si náš aktuálny progres: lepšie materiály, inteligentnejšie dizajny a nakúpená certifikovaná obnoviteľná elektrina. 

Čo sú emisie uhlíka a prečo sú dôležité?

Ak chceme byť súčasťou riešenia, pomôže nám, keď vieme, do akej miery sme súčasťou problému. A tu prichádza pojem emisie uhlíka. Tu je stručné vysvetlenie, čo sú a ako fungujú.

* Diana Ivanova a Richard Wood, „Top 1 % domácnosti v EÚ má emisie uhlíka 22-krát vyššie ako povoľujú klimatické ciele.“ The Conversation, 27. augusta 2020, https://theconversation.com/top-1-of-eu-households-have-carbon-footprints-22-times-larger-than-climate-targets-allow-142357.