Röntgenový snímok absorpčnej vložky TENA s detailným záberom na vlákna v absorpčnom jadre.

Ako inovujeme, aby sme znížili náš vplyv na životné prostredie?

Naším cieľom je znížiť vplyv našich pomôcok a služieb na životné prostredie a zároveň skvalitniť život miliónom ľudí na celom svete. Našou kľúčovou pomôckou je posúdenie životného cyklu – celosvetovo uznávaný spôsob hodnotenia vplyvu našich pomôcok v každom štádiu ich životného cyklu založený na medzinárodných štandardoch.

Okrem loga programu TENA Protects, ikon, zakrúžkujte pre každú úroveň životného cyklu pomôcky každý pojem, v ktorom je „CO2 50 % do 2030“.

Posúdenie celkového životného cyklu pomôcky

Životný cyklus TENA pomôcky má päť štádií: suroviny, výroba, preprava, použitie a likvidácia po použití. Okrem používania, ktoré je vo vašich rukách, všetky tieto štádiá prispievajú percentami k emisiám uhlíka našich pomôcok. Tu je pohľad na to, čo si vyžaduje výroba našich pomôcok, a ako dokážame znížiť emisie uhlíka v každom štádiu, vďaka našej práci s LCA.

Ikony poukladaných kusov dreva a dva stromy na zelenom pozadí

Suroviny

Tu to všetko začína: s pojmami, ako sú drevná buničina a netkané látky. Buničina, ktorá je súčasťou nášho absorpčného jadra, pochádza zo zodpovedne spravovaných lesov v Európe a v Severnej Amerike. Na získanie našich superabsorpčných polymérov (SAP) využívame služby dôveryhodných dodávateľov v Európe a Ázii a naše netkané látky sú dodávané dodávateľmi v Európe a Ázii so zameraním na identifikáciu a inováciu ešte lepších materiálov všade, kde je to možné.
Ikony továrne a veterného mlynu na zelenom pozadí

Výroba

Pri výrobe začíname dôkladnou kontrolou a testovaním surovín, aby sme zaistili, že spĺňajú naše štandardy kvality. Potom vytvarujeme absorpčné jadro, ktoré pokryjeme superabsorpčným polymérom na ešte lepšiu absorpciu. 
 
Potom pridáme netkanú látku, lepidlá a elastické zložky, aby sme dosiahli priliehavý strih. Nakoniec vytvarujeme pomôcku do jej finálnej podoby – či už je to slipová vložka, vložka alebo spodná bielizeň – a zabalíme ju na prepravu.
Ikony dodávky a dvoch oblakov nad ňou na zelenom pozadí

Doprava

Pri našej logistike sa snažíme byť praktickí a inteligentní. Takže keď príde čas na dopravu, spolupracujeme s vynikajúcimi partnermi v logistike a hľadáme čo najkratšie cesty a možnosti s nižšou náročnosťou na emisie uhlíka, ako je napríklad vlak alebo lodná preprava. Sme stále lepší v znižovaní množstva obalov počas dopravy, čo ešte viac znižuje odpad aj náš vplyv.
Ikony slipovej vložky a nohavičiek na zelenom pozadí

Použitie

Našou zodpovednosťou je znížiť emisie uhlíka našich pomôcok, ale spolu môžeme zmeniť ešte viac. A tu prichádza vaša úloha: používanie správnej pomôcky so správnym strihom a úrovňou absorpcie pre vaše potreby alebo potreby niekoho, o koho sa staráte, môže mať veľký vplyv na celkové emisie uhlíka pomôcky.
Ikony ohňa a recyklačného boxu na zelenom pozadí.

Manipulácia po použití

V spoločnosti TENA máme niekoľko veľmi ambicióznych cieľov. Jeden z najväčších je vyvinutie pomôcok a služieb pre cirkulárnu spoločnosť, kde sa viac produktov znova použije a menej vyhodí do odpadu. To znamená, že prevezmeme zodpovednosť za celý životný cyklus, dokonca aj po ukončení používania pomôcky. Na tejto ceste nás čaká niekoľko veľkých výziev, ale inovujeme každý deň a neustále prichádzame s novými riešeniami.