TENA Riešenia

TENA Solutions predstavujú integrovanú ponuku s osvedčenými postupmi každodennej starostlivosti, nástrojmi, školeniami a odborným poradenstvom pre starostlivosť o pacientov alebo klientov a pre lekárne.

Je to efektívny spôsob spolupráce, pri ktorom vám pomáhame pri práci v inštitučných zariadeniach, aby ste našli, implementovali a udržali viditeľné zlepšenia v rámci inkontinenčnej starostlivosti a osobnej hygieny.

Získajte viac informácií o TENA Solutions

Služby od TENA

Referencie:

1Použité údaje Essity: Všetky štatistické údaje sú založené na percentuálnom priemere z prípadových štúdií TENA Solutions v počte 85 – 181 po celom svete, hlavne v Európe, ale aj v USA, v Kanade a v Číne. Výsledky sa líšia podľa krajín a opatrovateľských domovov. 2011 – 2013.
2Náklady spojené so zvládaním inkontinencie merané pri TENA Solutions sa týkajú: spotreby produktov, starostlivosti o pokožku, nákladov na bielizeň a odpad.