O inkontinencii

Inkontinencia zahŕňa močovú inkontinenciu aj fekálnu inkontinenciu. Príčiny močovej inkontinencie sa môžu líšiť v závislosti od toho, či je postihnutá osoba muž, žena, starší človek alebo dieťa.

Zákazníčka pri pulte

Inkontinencia zahŕňa močovú inkontinenciu aj fekálnu inkontinenciu. Príčiny močovej inkontinencie sa môžu líšiť v závislosti od toho, či je postihnutá osoba muž, žena, osoba v seniorskom veku alebo dieťa.

Čo je inkontinencia?

Močová inkontinencia je nedobrovoľný únik moču. Množstvo nechcene uniknutého moču sa u osôb postihnutých inkontinenciou líši. V každom konkrétnom prípade môže byť močová inkontinencia podrobnejšie diagnostikovaná na základe relevantných faktorov, ako sú typ inkontinencie, jej frekvencia a závažnosť. Fekálna inkontinencia, známa aj ako inkontinencia čriev, je stav opisovaný ako nedobrovoľný únik pevnej či tekutej stolice.

Rôzne typy močovej inkontinencie

Stresová močová inkontinencia je nedobrovoľný únik moču spôsobený zvýšeným tlakom. Príčinou tohto tlaku môže byť fyzická námaha alebo aktivity, ako sú kašeľ, kýchanie či smiech. Stresová močová inkontinencia sa väčšinou spája s únikom malého množstva moču, ale záleží to aj od naplnenia močového mechúra v momente, keď sa objaví vysoký tlak v brušnej dutine.

Stresová močová inkontinencia sa väčšinou spája s oslabenými svalmi panvového dna. To znamená, že dôležitá podpora v oblasti močovej rúry a močového mechúra nie je funkčná tak, ako by mala, čo vedie k úniku moču pri zvýšenom tlaku v tejto oblasti.

Toto je najbežnejší typ močovej inkontinencie u žien a má niekoľko príčin. Močová rúra u žien je kratšia a ich panvové dno je slabšie ako u mužov. Spolu s dedičnosťou je rizikovým faktorom aj tehotenstvo a pôrod. Podporná štruktúra močovej rúry, svaly a spojovacie tkanivá s pribúdajúcim vekom degenerujú, čo vedie k oslabeniu močového mechúra.

Existujú faktory, ktoré sú príčinou zvýšeného tlaku v brušnej dutine a tento stav ešte zhoršujú. Zápcha, obezita a chronický kašeľ pri astme či pri COPD (chronická obštrukčná choroba pľúc) sú príklady rizikových faktorov, ktoré môžu zapríčiniť stresovú močovú inkontinenciu.

U mužov môže byť príčinou stresovej močovej inkontinencie operácia prostaty. Tréningom svalov panvového dna môžete predchádzať a často aj vyliečiť stresovú močovú inkontinenciu.

Naliehavá močová inkontinencia

Naliehavá močová inkontinencia je nedobrovoľný únik moču spojený s nezadržateľným nutkaním na močenie, ktoré je ťažké zadržať. Nutkanie môže prísť veľmi náhle. Naliehavá močová inkontinencia má niekoľko symptomatických foriem a úrovní. Napríklad, môže vyústiť do častých únikov malého množstva moču medzi močením alebo do úplného vyprázdnenia močového mechúra.

Jednotlivci môžu mať zvýšený pocit potreby močenia častejšie ako je bežné: 4 – 8-krát za deň. To môže zahŕňať aj močenie v noci, známe ako noktúria (časté nočné močenie). V určitých prípadoch vám cvičenie močového mechúra môže pomôcť pri znížení frekvencie močenia. Cvičenie močového mechúra vám môže pomôcť aj vyhnúť sa močeniu v noci.

Náhla močová inkontinencia môže mať rôzne príčiny. Napríklad, môže sa objaviť pri zablokovaní vyústenia močového mechúra, napríklad pri zväčšenej prostate alebo pri zápche. Iné príklady sú infekcia močového traktu a nadmerný príjem tekutín. Dôležitá je správna diagnóza, a to bez ohľadu na typ močovej inkontinencie, ktorá vás postihla, aby vám bola poskytnutá správna liečba.

Zmiešaná močová inkontinencia

Zmiešaná močová inkontinencia je kombinácia oboch typov, a to stresovej močovej inkontinencie a náhlej močovej inkontinencie. Vykazuje, napríklad, príznaky úniku moču spojeného s nutkaním aj únikom pri kýchaní a kašli.

Inkontinencia z pretekania

Inkontinencia z pretekania sa objavuje v prípade, keď nie je možné vyprázdniť močový mechúr úplne a ten sa postupne napĺňa zvyškovým močom. To sa väčšinou stáva pri zväčšenej prostate, ktorá spôsobuje zablokovanie vyústenia močového mechúra. Zablokovanie bráni celkovému vyprázdneniu močového mechúra a spôsobuje zadržiavanie moču. Močový mechúr sa vo veľkej miere roztiahne kvôli objemu moču a uzatvárací mechanizmus nedokáže odolať tlaku, čo spôsobuje úniky. Ak je prítomný problém so zvyškovým močom, je dôležité nájsť spôsob, ako močový mechúr vyprázdniť.

Ďalšou bežnou príčinou je slabý a nadmerne roztiahnutý sval močového mechúra neschopný kontrakcie. Toto, naopak, môžu vyvolávať faktory, ako sú diabetická senzorická neuropatia, hernie platničiek alebo spinálna stenóza.

Bežné príznaky pri inkontinencii z pretekania je ľahký únik moču, nadmerne aktívny močový mechúr a močový mechúr s nízkou elasticitou. Nie vždy je prítomná aj bolesť, ale množstvo zadržaného moču by malo výrazne presahovať bežnú kapacitu zdravého močového mechúra, ktorá je 300 – 600 ml.

Rizikové faktory predstavujú aj niektoré lieky, benígne zväčšenie prostaty, prolaps a poškodenie nervov.

Neurogénny močový mechúr

Niektoré svaly a nervy spolupracujú, a tým zabezpečujú schopnosť udržať moč a účinnú kontrolu nad vyprázdňovaním močového mechúra. Poškodenie mozgu, miechy alebo nervov môžu vyústiť do poškodenia alebo choroby, ktorá ovplyvňuje spôsob komunikácie medzi mozgom a močovým mechúrom. To vedie k neschopnosti ovládať močový mechúr, čoho príznakmi môžu byť nutnosť močiť, únik moču, ale aj problémy s vyprázdnením močového mechúra. Močová inkontinencia sa môže objaviť spolu s chorobami, ako sú mozgová porážka, skleróza multiplex či Parkinsonova choroba.

Dodatočný únik po močení

Dodatočný únik po močení je nedobrovoľný únik moču okamžite po ukončení močenia, zvyčajne po odchode z toalety u mužov a pri vstávaní z toalety u žien. Stáva sa to vtedy, keď sa v močovej rúre po močení ešte nachádza zvyšný moč. Tento problém je bežnejší u mužov, ale môže sa dotýkať aj žien, ktorých svalová podpora močovej rúry je veľmi slabá.

Funkčná močová inkontinencia

Je to neschopnosť dôjsť na toaletu včas, príčinou čoho môže byť imobilita, bariéry v prostredí, mentálna nespôsobilosť atď. Faktory spôsobujúce ťažkú včasnú dostupnosť toalety by mohli byť znížená mobilita, porucha zraku, neporozumenie určenia smeru k toalete alebo neschopnosť zobliecť sa dostatočne rýchlo pred močením. Individuálny a holistický prístup pri riešení inkontinencie je nesmierne dôležitý. To znamená, zobrať do úvahy všetky možné faktory, či už priamo spojené s danou osobou, alebo s jej okolím.