TENA pre inštitučné zariadenia

TENA pre inštitučné zariadenia

Naše produkty spĺňajú potreby vašich klientov aj vášho personálu vďaka kvalite starostlivosti, ktorú ponúkajú.

TENA pre lekárne

TENA pre lekárne

Ponúkame širokú škálu produktov a poradenstva, aby sme vám pomohli plniť potreby vašich zákazníkov a vášmu podnikaniu rásť.

TENA pre Poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

TENA pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

So značkou TENA vám poskytujeme na mieru šité poradenstvo a podporu, aby ste si pri predpisovaní pomôcok pre osoby vo vašej starostlivosti boli zakaždým istí.

Referencie:

1 Essity údaje v súbore; 181 štúdií Riešení TENA po celom svete, hlavne v Európe, ale aj v USA, v Kanade a v Číne. 2011 – 2013.
2 Essity údaje v súbore: Všetky štatistické údaje sú založené na percentuálnom priemere pochádzajúcom z 85 – 181 štúdií TENA Solutions zrealizovaných po celom svete, hlavne v Európe, ale aj v USA, Kanade a v Číne. Výsledky sa v jednotlivých krajinách a inštitučných zariadeniach odlišujú v závislosti od podmienok v danom zariadení pred implementáciou TS. 2011 – 2013.