Referencie:

1 Essity údaje v súbore; 181 štúdií Riešení TENA po celom svete, hlavne v Európe, ale aj v USA, v Kanade a v Číne. 2011 – 2013.
2 Essity údaje v súbore: Všetky štatistické údaje sú založené na percentuálnom priemere pochádzajúcom z 85 – 181 štúdií TENA Solutions zrealizovaných po celom svete, hlavne v Európe, ale aj v USA, Kanade a v Číne. Výsledky sa v jednotlivých krajinách a inštitučných zariadeniach odlišujú v závislosti od podmienok v danom zariadení pred implementáciou TS. 2011 – 2013.