Služby pre inštitučné zariadenia

Uvedomujeme si, že každé inštitučné zariadenie je jedinečné. Naše služby sú na mieru šité tak, aby podporili splnenie potrieb vášho inštitučného zariadenia.

Spoločné ciele pre lepšiu starostlivosť

Značka TENA verí, že najdôležitejšia je vzájomná spolupráca. Preto vždy začíname identifikáciou jednotlivých cieľov vášho inštitučného zariadenia. Či už hľadáte riešenia na podporu osvedčených postupov pri každodennej starostlivosti o vašich klientov, alebo na zvýšenie účinnosti a rozpočtu inštitučného zariadenia, spolupracujeme s vami na tom, aby sme definovali a zaviedli fungujúce riešenia na mieru.

TENA služby pre inštitučné zariadenia

Začiatok vašej cesty

Náš tím poradcov sa skladá z veľmi skúsených sestier a odborníkov na inkontinenciu, ktorí pracujú spolu s vami, aby vám pomohli zaviesť účinné a hospodárne riešenia. Spolupracujeme s vami na tom, aby sme prispôsobili váš sortiment produktov potrebám jednotlivých klientov a zároveň zabezpečili zníženie množstva odpadu a vždy optimálne pohodlie, ako aj životné podmienky pre vašich klientov. Ponúkame osobné a online školenie pre vašich pracovníkov o používaní produktov a osvedčených postupoch pri bežnej starostlivosti, ktoré zlepšujú váš rozpočet a zvyšujú čas pracovníkov na poskytovanie hodnotnejšej starostlivosti.

Neustála podpora

Je nevyhnutné, aby naše riešenia úspešne spĺňali vaše ciele. Poskytujeme celú škálu hodnotiacich nástrojov, ktoré vám umožnia rozoznať, prečo sú naše produkty a služby dôležité pre váš opatrovateľský domov. Meraním kvantitatívnych úspechov, napríklad zníženou spotrebou produktov alebo množstva odpadu, ako aj prostredníctvom kvalitatívnych zlepšení zdravia pokožky a pohodlia vašich obyvateľov či spokojnosti pracovníkov vás podporujeme v ďalšom vykonávaní pozitívnych zmien vo vašom inštitučnom zariadení.

Naša škála služieb

Nasledujúce stratégie sme vyvinuli na dosiahnutie najlepších výsledkov vo vašom inštitučnom zariadení:

  • Plány individuálnej starostlivosti

Spolupracujeme s vami na vytvorení na mieru šitých plánov starostliosti pri inkontinencii podporujúcich výber produktov podľa potreby, výmenu produktov, bežnú toaletu a osobnú hygienu. V rámci osvedčených postupov v pláne starostlivosti pri inkontinencii sa zameriavame na každodennú starostlivosť, starostlivosť o pokožku a na nočnú starostlivosť z pohľadu klienta aj vášho personálu. 

TENA služby pre inštitučné zariadenia

Náš osobný online školiaci modul podporí váš personál pri adaptácii nových postupov a ponúkame aj praktického sprievodcu [1] pri zavádzaní osvedčených postupov v rámci vášho pracovného prostredia.

  • Podpora manažmentu inštitučného zariadenia

Ponúkame nástroje na hodnotenie a finančnú podporu, pomocou ktorých môžete určiť mieru zlepšení v rámci vášho inštitučného zariadenia. Naše riešenia sú navrhnuté tak, aby podporili každodennú logistiku poskytovania efektívnej a účinnej starostlivosti, a sú prispôsobené individuálnym potrebám vášho pracovného prostredia. 

Ponukou odborného vedenia pri výbere a objednávaní produktov, ponukou školení pre váš personál a individualizovaných plánov inkontinenčnej starostlivosti, ktoré podporujú osvedčené postupy, vám pomáhame znižovať spotrebu produktov a čas strávený úlohami súvisiacimi s inkontinenciou a v konečnom dôsledku znižujeme váš rozpočet.

Naša adresa pre osobné služby:

  • Každodenná logistika
  • Manažment starostlivosti
  • Financie
  • Ohodnotenie

Referencie:

1Zásady starostlivosti pri inkontinencii pre inštitučné zariadenia značky TENA sú v súlade s Európskou chartou práv a zodpovedností starších ľudí odkázaných na dlhodobú starostlivosť a pomoc (European Charter of the rights and responsibilities of older people in need of long-term care and assistance) (jún 2010)
2Použité dáta Essity; 181 prípadových štúdií TENA Solutions po celom svete, hlavne v Európe, ale aj v USA, v Kanade a v Číne. 2011 – 2013.
3Použité údaje Essity; Všetky štatistické údaje sú založené na percentuálnom priemere z prípadových štúdií TENA Solutions v počte 85 – 181 po celom svete, hlavne v Európe, ale aj v USA, v Kanade a v Číne. Výsledky sa líšia podľa krajín a opatrovateľských domovov. 2011 – 2013.