ZMENY V PONUKE TENA OD 26.5.2021

26.5.2021 nadobúda účinnosť nariadenie Európskej únie známe ako MDR. Ide o nariadenie o zdravotníckych pomôckach, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby bolo používanie zdravotníckych pomôcok bezpečné a hygienické.

ČO SA MENÍ V PONUKE TENA OD 26.5.2021?

 
 
 • Upravujeme cenu a počet kusov  v preskripcii u väčšiny inkontinenčných pomôcok.
 • Výrazne zvyšujeme počet kusov  u niektorých pomôcok.
 • U vybraných produktov uvádzame na trh NOVÉ balenia, ktoré zabezpečia pacientovi  výhodnejší počet kusov v mesačnej preskripcii .
 • Odteraz pacient dostane  ucelené balenia inkontinenčných pomôcok v rámci mesačného limitu preskripcie .

Obrazok-MDR-na-web_600x300_V1.jpg

AKÉ BENEFITY PRINESÚ TIETO ZMENY?

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

PRE LEKÁRA

 • Spôsob predpisovania inkontinenčných pomôcok sa nemení. Aj naďalej je nutné predpísať každú pomôcku na samostatný poukaz a uviesť stupeň inkontinencie, ktorý určuje výšku finančného limitu.
 • V platnosti zostáva možnosť predpísať kombinácie inkontinenčných pomôcok v rámci limitu preskripcie.
 • Počet kusov v preskripcii sme upravili na ucelené balenia v rámci limitu preskripcie → žiadna dodatočná práca pre vás.
 • Počas mesiaca júl vám odporúčame aktualizovať ambulantný softvér.
 • K maximálnemu využitu výhod väčšieho počtu kusov vám odporúčame riadiť sa tlačenou verziou Sprievodcu sortimentom TENA.
 • V ponuke TENA dočasne nájdete rôzne veľkosti balenia rovnakého produktu. To vám umožní predpísať pacientovi pomôcku s výhodnejším počtom kusov v rámci mesačného limitu.

PRE LEKÁREŇ A VZP

 • Inkontinenčné pomôcky budú aj naďalej vydávané na základe lekárskeho poukazu v tlačenej podobe alebo e-receptu.
 • Overte si aktualizáciu softvéru na novú verziu.
 • Od 26.5.2021 vám zjednodušujeme manipuláciu a výdaj pomôcok TENA → pacienti si budú od vás preberať ucelené balenia. Táto požiadavka vychádza priamo z MDR nariadenia (strana 154), ktoré vyžaduje, aby ku každej vydanej pomôcke boli pridané informácie potrebné na identifikáciu výrobcu (napr. názov pomôcky, číslo šarže a pod.). V prípade, že sa balenie rozbalí a vydajú sa pacientovi pomôcky po kusoch, porušuje sa tým požiadavka MDR na prístup k informáciám o pomôcke.
 • Ak lekáreň rozbalí balenie, napĺňa čl. 16 odst. 3 nariadenia MDR, kedy upravuje balenie bez súhlasu výrobcu, a tým preberá všetky zodpovednosti výrobcu (vrátane zodpovednosti za bezpečnosť výrobku).
 • Informáciu o počte balení v preskripcii po novom nájdete aj v Sprievodcovi sortimentom TENA.
 • U väčšiny pomôcok sme upravili počet kusov v preskripcii → v prípade dotazov, prosím, informujte pacientov o tejto zmene.
 • Ak je na poukaze od lekára kód pomôcky s kusovo nevýhodným balením pomôcok TENA, u ktorých existuje možnosťzámeny za výhodnejšiu veľkosť balenia, kontaktujte predpisujúceho lekára.

PRE ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

 • V ponuke TENA dočasne nájdete rôzne veľkosti balenia rovnakého produktu. Uistite sa, aby boli vašim klientom predpísané balenia s výhodnejším počtom kusov v preskripcii.