LEGISLATÍVNE ZMENY

Vzhľadom k celosvetovému ekonomickému vývoju a bezprecedentnému nárastu cien vstupných materiálov, ktoré postihlo výrobcov zdravotníckych pomôcok, požiadali výrobcovia a distribútori Ministerstvo zdravotníctva o schválenie navýšenia maximálnych cien.

ČO SA MENÍ V PONUKE TENA OD 1.7.2023?

Kategorizačná komisia Ministerstva zdravotníctva vyhovela návrhu priemyslu a rozhodla dňa 15.5.2023 o navýšení cien v Kategorizačnom zoznameplatnom od 1.7.2023. 

Zástupcovia priemyslu apelovali na to, aby spoločne s nárastom cien došlo aj k navýšeniu úhradových limitov pre inkontinenčné zdravotnícke pomôcky, avšak tento apel nebol vypočutý a o navýšení úhrad stále prebiehajú rokovania.

Navýšenie cien bolo premietnuté do cenníka Essity a do Sprievodcu sortimentom platného od 1.7.2023. 

Prosím, venujte pozornosť upravenému počtu kusov v rámci finančného limitu. Vydané REPETATUR recepty nie je potrebné rušiť a upravovať.

Osoba, ktorá vydáva zdravotnícku pomôcku, môže vydať menej kusov v záujme dodržania finančného limitu aj na REPETATUR recepte predpísanom pred legislatívnou zmenou od 1.7.2023 (§ 121 ods. 14-17 zákona č. 362/2011 Z.z.)

Ďakujeme za pochopenie tejto situácie.

TENA_2000x1000_COLUMN_ELIZA_PHARMACY2.jpg