Návod na použitie pomôcok TENA

Naše krátke inštruktážne videá vám pomôžu poskytovať dôstojnú starostlivosť tým, že vám ukážu, ako najlepšie nasadiť a používať naše produkty. Správna a efektívna manipulácia s produktmi zvyšuje bezpečnosť pri úniku moču, pohodlie a zdravie používateľov produktu.

Videá ako používať plienkové nohavičky TENA Slip

Videá ako použiť nohavičky s rýchloupevňovacím pásom TENA Flex

Videá ako používať naťahovacie absorpčné nohavičky TENA Pants