TENA pre lekárne

Naše odborné skúsenosti využívame pri mnohých typoch poradenstva online alebo v obchode, aby sme vám pomohli spĺňať potreby vašich zákazníkov, ale aj vášho podnikania.

Narastajúci dopyt po produktoch pri inkontinenčnej starostlivosti

Štvrtina mužov vo veku nad 40 rokov(1) a žien nad 35 rokov(2) má skúsenosť s únikom moču. A s postupným starnutím obyvateľstva jeho výskyt rastie. To je značná časť vašich klientov, z ktorých mnohí sa cítia nepríjemne pri rozhovore na túto tému a nepoužívajú vhodnú ochranu(3 - 5). 

To znamená, že prispôsobujú svoj životný štýl svojmu stavu, čo má vplyv na ich sebavedomie aj na kvalitu ich života(6). Ale spolu to môžeme zmeniť. 

Značka TENA má viac ako 50-ročné skúsenosti v oblasti inkontinenčnej starostlivosti a sme odhodlaní otvoriť túto tému a pomôcť vám pri poskytovaní správnych produktov správnym spôsobom každému klientovi. 

Značka TENA vám vďaka komplexnému školeniu a podporným predajným nástrojom pomáha pri komunikácii so zákazníkom a zároveň široká škála inovatívnych produktov uspokojí všetky ich potreby. A tak spolupráca so značkou TENA zaručí na mieru šitú starostlivosť pri inkontinencii, ktorá je skutočne odlišná.

1 zo 4 mužov 
vo veku nad 40 rokov
má skúsenosti s únikom moču, 
vrátane jeho ľahkej formy.[1]

Obrázok 1 zo 4 mužov

Kým 1 zo 4 mužov vo veku nad 40 rokov má skúsenosti s únikom moču (dodatočným únikom moču a dodatočným únikom po močení), 1 z 8 mužov má skúsenosti s inkontinenciou (sťažujú sa na nedobrovoľný únik moču) v niektorom bode ich života.[2]

1 zo 4 žien
vo veku nad 35 rokov
má skúsenosti s únikom moču,
vrátane ľahkých únikov.[2]

471x152_TPW_1-in-4-women.png

Inovatívne novinky od značky TENA

TENA Slip a TENA Comfort s technológiou ConfioAir™

Značka TENA chápe zložitosť udržania zdravej pokožky. Nové plienkové nohavičky TENA Slip a vkladacie plienky TENA Comfort s technológiou ConfioAir™ sú plne priedušné, bezpečné, pohodlné a šetrné k pokožke. 88 % opatrovateľov pri používaní produktov TENA Slip s technológiou ConfioAir™ potvrdilo pozitívny vplyv na zdravie pokožky. [4]

Zistiť viac o tomto produkte

TENA Slip a TENA Comfort s technológiou ConfioAir™

TENA Pants

Navrhnuté tak, aby sa ich užívateľ cítil bezpečne aj pri miernom, aj pri väčšom úniku moču, TENA Pants sa pužívajú ako bežná spodná bielizeň a sú pohodlné aj spoľahlivé. Technológia FeelDry™ dokáže okamžite absorbovať veľké množstvo moču do jadra a odviesť ho od pokožky, čo výrazne znižuje riziko podráždenia pokožky a infekcií.

Zistiť viac o tomto produkte

TENA Pants

Referencie:

1Irwin DE a kol. Worldwide prevalance estimates of lower urinary tract symptoms, overactive bladder, urinary incontinence and bladder outlet obstruction. (Odhad výskytu symptómov ochorenia dolných močových ciest, nadmerne aktívneho močového mechúra, inkontinencie moču a zablokovania vyústenia močového mechúra vo svete.) BJUI 2011; 108:1132 – 1139.
2Abrams a kol. Inkontinencia, 5. VYDANIE 2013 5. Medzinárodná odborná diskusia na tému inkontinencie. Paríž. Február; 2012.
3Feeling about talking with relatives and/or friends about accidental urine loss (Pocity pri rozhovore o náhodnom úniku moču s rodinou a/alebo priateľmi); IPSOS Sledovanie vývoja značiek, používatelia vo veku 35 – 45 rokov, US, FR, DE 2010.
4Štúdia Essity 2013, muži vo veku nad 40 rokov, UK, US, DE, IT, MEX, RU, metóda osobnej účasti, Zaznamenané údaje, nepublikované.
5Other solutions include female sanitary liners and products, medication, surgery, adding tissue and makeshift materials inside underwear, no solution (Iné riešenia zahŕňajú dámske hygienické vložky a produkty, lieky, operatívny zákrok, vkladanie vreckoviek a provizórneho materiálu do nohavičiek, bez riešenia); IPSOS Sledovanie vývoja zdravotníckych značiek, používatelia vo veku 35 – 45 rokov, US, FR, UK, DE, 2010. 
6ICS Komisia pre propagáciu kontinencie. Svetový deň inkontinencie. Dostupné na: http://www.ics.org/committees/continencepromotion/wcw