O Alzheimerovej chorobe

Alzheimerova choroba a vaša milovaná osoba

Ak bola vašej blízkej osobe diagnostikovaná Alzheimerova choroba, už ste určite túto diagnózu prediskutovali s lekárom, ale nikdy nie je na škodu dozvedieť sa ešte viac. Existuje mnoho opatrovateľov, ktorí rovnako ako vy hľadajú online podporu od profesionálnych organizácií venujúcich sa Alzheimerovej chorobe.

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba (AD) je neurodegeneratívne ochorenie, ktoré pomaly a progresívne ničí mozgové bunky. Ako najčastejšia forma demencie predstavuje až 60 – 65 % ľudí postihnutých demenciou. Ochorenie je pomenované po nemeckom neurológovi Aloïsovi Alzheimerovi, ktorý roku 1907 ako prvý popísal symptómy, ako aj neuropatologické príznaky tejto choroby, ako je hromadenie a povlaky proteínu beta-amyloidu v mozgu. AD ovplyvňuje pamäť a kognitívne funkcie, čo môže viesť k zmätku, zmene nálad a dezorientácii v čase a priestore. Nie je nákazlivá ani prenosná.
 
Najčastejšie je diagnóza AD stanovená u osôb vo veku nad 65 rokov, aj keď existuje aj menej bežný skorý nástup Alzheimerovej choroby u mladých ľudí.
 
Prvé symptómy, ako sú napríklad problémy s pamäťou a čiastočná strata určitých kognitívnych funkcií, nemusia byť vôbec zaznamenané, a to ani u milovanej osoby ani u osôb, ktorých sa to týka. S postupom choroby sa symptómy stávajú viditeľnejšími a zasahujú do každodenného života. Praktické problémy s bežnými dennými úlohami, ako je obliekanie, umývanie a toaleta, sa postupne stávajú závažnejšími. Nakoniec sa osoba trpiaca AD stáva závislou na podpore ostatných pri týchto úlohách.
AD spôsobuje celkové zhoršovanie zdravotného stavu a je smrteľná. Najčastejšou príčinou smrti je zápal pľúc, keďže s postupom choroby sa zhoršuje imunitný systém, a zvyčajne sa objavuje strata hmotnosti, čo zvyšuje riziko infekcie hrdla a pľúc.
 
Momentálne neexistuje liečba, aj keď vedecká komunita celého sveta sa venuje rozsiahlemu výskumu tohto ochorenia.
 

Príznaky Alzheimera

Zmeny spôsobené Alzheimerovou chorobou vznikajú v časti mozgu, ktorá je zodpovedná za učenie. Prvými príznakmi vznikajúcej choroby môže byť ľahká dezorientácia, občasné zmeny nálad, podozrievavosť voči členom rodiny či zmätok v spomienkach ohľadom dôležitých životných udalostí. V pokročilejšom štádiu ochorenia sa môžu objaviť aj ďalšie príznaky Alzheimera, ako napríklad:

Zmenšujúca sa slovná zásoba

Osoba má problém nájsť správny výraz, nedokáže si spomenúť na vhodné slovo. Takáto situácia ho môže rozhnevať alebo naopak rozľútostiť.

Zhoršenie jemnej motoriky

Ťažkosti s jednoduchými úlohami, ako je napríklad zapnutie gombíkov, ale aj slabý úchop a padanie predmetov z rúk.

Silná emocionálna nestabilita

Osoba má časté a výrazné zmeny nálad. Dokáže sa ľahko nahnevať aj na drobnú vec. Rovnako ľahko sa aj rozplače.

Prejavy agresivity

Osoba môže mať tendenciu viac inklinovať k riešeniu problémov krikom alebo dokonca fyzickým násilím.

Pri členoch rodiny s postupujúcou Alzheimerovou chorobou si môžete všimnúť aj iné príznaky. Patrí medzi ne umiestňovanie osobných predmetov na nesprávne miesta, čo sa prejavuje častým „strácaním“ týchto vecí. Osoba s Alzheimerom môže strácať iniciatívu na vykonávanie bežných činností a stáva sa viac pasívnou. Medzi nebezpečné príznaky patrí napríklad zhoršený úsudok, kvôli ktorému môže osoba priamo alebo nepriamo ohroziť svoju bezpečnosť – napríklad pri prechádzaní frekventovanej cesty či manipulácii s ohňom.

Hlavné charakteristické prejavy rozvinutej Alzheimerovej choroby

Strata pamäti, apraxia-afázia-agnózia, nezrozumiteľná komunikácia, zmeny osobnosti, zmeny správania a fyzické zmeny, aj toto všetko sú prejavy plne rozvinutej Alzheimerovej choroby. 
 

Alzheimerova choroba a starostlivosť

Starostlivosť o blízkeho človeka s Alzheimerovou chorobou je veľmi individuálna a líši sa prípad od prípadu. V prípade každého pacienta je priebeh aj postupný rozvoj choroby naozaj špecifický. Starostlivosť o človeka s Alzeheimerom môže v počiatočnom štádiu znamenať sprevádzanie k lekárovi, na úrad alebo poštu, ale aj činnosti ako zabezpečenie pravidelnej stravy či príprava čistého oblečenia. 

V pokročilejšom štádiu ochorenia môže pacient s Alzheimerom potrebovať nepretržitý dozor. Dezorientovaný človek s Alzheimerom nemusí mať správny úsudok, čo môže viesť k mnohým nebezpečným situáciám. Rodina má možnosť opatrovať blízkeho vo vlastnej réžii, s asistenciou odbornej opatrovateľky, ale aj umiestniť pacienta do centra sociálnych služieb s nepretržitou starostlivosťou. Najmä pri plne rozvinutej chorobe potrebuje pacient pomoc aj pri obliekaní, príjme potravy, ošetrovaní, telesnej očiste, ale aj pri vyprázdňovaní. Človek odkázaný na opatrovanie má nárok na získanie opatrovateľského príspevku.

Prečítajte si viac na Alzheimer.sk.