Žena pomáha dievčaťu v tínedžerskom veku so špeciálnymi potrebami.

Ako charakterizujeme opatrovateľa?

Opatrovateľ je osoba, ktorá sa stará o základné potreby inej osoby.

Každý, kto sa stará o osobu, ktorá je odkázaná na niekoho pomoc, kvôli chorobe, postihnutiu, mentálnemu stavu alebo akémukoľvek inému problému, je opatrovateľ.

Mnoho ľudí nevníma samých seba ako opatrovateľov a často si až po rokoch uvedomia, že to tak je. Poskytovanie starostlivosti znamená mnoho rôznych vecí pre rôznych ľudí.

Ak poskytujete pravidelnú starostlivosť, neplatenú podporu blízkej osobe, ktorá potrebuje pomoc s jednoduchými úkonmi, ako je varenie, obliekanie či sprchovanie, tak ste jej opatrovateľom.

Niektorí sa do tejto situácie dostanú veľmi náhle. Nech už ste v akejkoľvek situácii, máte k dispozícii mnoho poradenstva a zdrojov, ktoré vás prevedú všetkými výzvami, ktoré úloha opatrovateľa so sebou prináša. Tu sa dozviete, čo znamená byť opatrovateľom.

Neplatení opatrovatelia v porovnaní s profesionálnymi opatrovateľmi – aký je rozdiel?

Opatrovateľ je osoba, ktorá pomáha sa starať o základné potreby inej osoby. Starostlivosť a podpora môže siahať od pomoci s mobilitou, cez pomoc pri obliekaní až po starostlivosť o osobnú hygienu.

Opatrovatelia môžu byť platení alebo neplatení. Neplatený opatrovateľ môže byť rodinný opatrovateľ, ako je partner, priateľ alebo sused. Môže to byť dočasný stav alebo dlhodobý. Opatrovateľ sa môže starať o osobu kvôli vývoju choroby, postihnutia alebo mentálneho zdravotného problému – napríklad dcéra, ktorá sa stará o staršieho otca s Alzheimerovou chorobou. Dobrovoľní opatrovatelia sa starajú o ľudí na dobrovoľnej, neplatenej báze, ale často osobu, o ktorú sa majú starať vopred nepoznajú.

Pod pojem profesionálny opatrovateľ patrí niekoľko platených povolaní v opatrovateľstve. Patria sem opatrovatelia starších, asistent, podpora pri postihnutí, opatrovatelia v domácnosti a poskytovatelia osobnej starostlivosti.

Žena v strednom veku vo svojom dome.

Stav opatrovateľstva vo svete

Nový výskum1 uskutočnený značkou TENA odhalil, že aj keď sa opatrovateľstvo stáva bežným javom na celom svete, spoločnosť ešte stále nepozná celú škálu a prínos rodinných opatrovateľov:

  • Stále viac ľudí sa stáva opatrovateľmi: približný rast je 25 – 50 % v niekoľkých nasledujúcich rokoch.
  • 55 % ľudí uvádza, že by mali problémy zvládnuť opatrovateľstvo, každodenný život a prácu naraz.
  • 1 zo 4 ľudí si myslí, že by nevedeli, čo robiť, ak by sa mali postarať o svojho blízkeho.
  • 2 z 5 ľudí nevedia, kde hľadať podporu, ak by sa stali opatrovateľmi.

Poskytovanie starostlivosti osobe s nízkou potrebou asistencie

Aj keď člen vašej rodiny nemá problémy s mobilitou a dokáže samostatne zvládnuť väčšinu úkonov v každodennom živote, stále sú každodenné úkony, pri ktorých potrebuje aspoň čiastočnú pomoc. Tu je niekoľko príkladov typických úloh a zodpovedností opatrovateľa:

Nakupovanie

Váš blízky, ktorý potrebuje len malú podporu, môže potrebovať pomoc pri nákupe potravín v supermarkete či pri nákupe inkontinenčných pomôcok v lekárni.

Pomoc pri zaistení bezpečnosti

Osoba, o ktorú sa staráte, môže byť celkom samostatná a vyžadovať len malú pomoc. Ale nesmiete zabudnúť, že kosti osôb v seniorskom veku sú krehké. Aj malá nehoda alebo pád ich môžu zraniť a obmedziť ich sebestačnosť. Ak ich chcete ochrániť pred zranením, zaistite, aby bola ich domácnosť čo najbezpečnejšia a mohli sa voľne pohybovať. Viac sa dozviete v našej časti TENA Bezpečnosť v domácom prostredí.

Poskytnutie spoločnosti

Aj vo vysokom veku máme radi, keď nás niekto drží za ruku, pomasíruje chrbát alebo nás objíme. Veľkou časťou vašej zodpovednosti ako opatrovateľa je dať osobe, o ktorú sa staráte, pocit, že si ju vážite a je súčasťou vášho života.

Pomoc s náročnými úlohami v domácnosti

Ľudia, ktorí potrebujú len malú pomoc, sa dokážu bez problémov postarať o každodenné úlohy v domácnosti, ako je čistenie povrchov. Ale môžu potrebovať pomoc pri úlohách, ktoré si vyžadujú väčšiu fyzickú námahu, ako je práca v záhrade, upratovanie vyššie položených poličiek či dôkladné vyčistenie kúpeľne.

Poskytovanie starostlivosti osobe, ktorá potrebuje podporu

Niekedy potrebujú členovia našej rodiny praktickejšiu podporu a starostlivosť, možno kvôli dlhodobej chorobe alebo postihnutiu. Tu je niekoľko príkladov úloh a zodpovedností opatrovateľov pre osoby so strednou úrovňou podpory:

Poskytnutie výživnej stravy

Je možné, že budete musieť člena svojej rodiny podporiť tak, že zaistíte, aby jedol dobrú, výživnú stravu. Môže to byť viac ako len príprava jedla. Čas jedla je viac ako len o stravovaní. Je to aj čas spoločne strávených chvíľ, rozhovorov, rozprávania príbehov a úsmevov. Pozvite ostatných členov rodiny a priateľov, aby sa najedli spolu s vami. Spoločne strávený čas dáva ľuďom pocit, že niekam patria.

Nastavenie a dodržiavanie pitného režimu

Je dôležité zaistiť, aby osoba, o ktorú sa staráte, bola dostatočne hydratovaná. Nadmerne koncentrovaný moč môže dráždiť močový mechúr a dehydratácia znamená riziko nízkeho tlaku a vyššie riziko pádu. Varovné signály dehydratácie sú tmavo sfarbený moč, malé množstvo moču, sucho v ústach, suchá pokožka a pocit únavy či závratu. Nabádajte člena svojej rodiny, aby pil vždy, keď je smädný. Aby ste im pomohli, zaistite príjem tekutín počas jedál, ponúknite im nápoj, ktorý vypijete spolu (môžete si dať spolu šálku čaju) a pripravte im jedlo s vysokým obsahom vody (polievky, želé alebo ovocie ako melón).

Ak váš blízky často močí v noci, obmedzte príjem tekutín 2 – 4 hodiny pred odchodom do postele.

Podpora správnej hygieny

Osobná hygiena je dôležitou súčasťou každodennej rutiny. Možno sa osoba, o ktorú sa staráte, dokáže postarať o seba sama a umyť sa bez vašej pomoci alebo len s malo pomocou. Ak je to tak, je to fajn! Podporte ju v tom, aby sa aj naďalej umývala samostatne, a to čo najdlhšie. Občas ju môžete skontrolovať, aby ste zistili, či nepotrebuje pomoc.

Pomoc pri starostlivosti o pokožku

Keď starneme, naša pokožka starne s nami. Stáva sa pomerne citlivou a suchou. Osoby v seniorskom veku potrebujú špeciálnu hygienickú rutinu, navrhnutú presne pre ich citlivú pokožku. Poškriabanie suchej pokožky môže narušiť je bariéru, čo môže viesť k infekciám. Preto je dobré, aby ste podporili svojho staršieho príbuzného alebo mu pomohli pri zvlhčovaní celého tela, čo by malo byť súčasťou každodennej rutiny. Používanie jemného zvlhčujúceho krému zjemní suchú pokožku a udrží jej prirodzené pH.

Poskytovanie starostlivosti osobe so závažnými potrebami

Mnoho ľudí na celom svete sa stará o člena rodiny so závažnými alebo špecifickými potrebami. Napríklad, musíte poskytovať dočasnú starostlivosť vo veľkej miere svojej blízkej osobe, ktorá utrpela porážku alebo infarkt, alebo permanentnú pomoc, ak je osoba postihnutá alebo trpí ochoreniami, ako je demencia či Alzheimerova choroba. Často je potrebné vytvoriť si plán starostlivosti, aby ste si boli istí, že váš blízky dostáva plnú podporu. Tu je niekoľko príkladov úloh a zodpovedností opatrovateľov pri poskytovaní starostlivosti vo veľkej miere:

Pomoc pri pohybe

Je osoba, o ktorú sa staráte neschopná vstať a zvládnuť celú váhu svojho tela? Trávi väčšinu času v posteli? Potrebuje, aby ste jej pomohli sa obliecť a umyť? Ak sa na ňu hodí ktorýkoľvek z vyššie spomenutých popisov, znamená to, že potrebuje značnú pomoc s mobilitou. Osoba, o ktorú sa staráte, môže potrebovať vašu pomoc pri vstávaní z postele. Dvíhanie a premiestňovanie môže vo veľkej miere zaťažiť váš chrbát. Ak sa vás to týka, pozrite si praktické tipy týkajúce sa bezpečnej ergonomiky v domácnosti. Ak pomôžete svojmu príbuznému udržať sa v dobrej kondícii vďaka cvičeniu, ktoré potrebujú, podporíte tým aj jeho nezávislosť, ako najdlhšie je to možné.

Poskytovanie inkontinenčnej starostlivosti

predstavuje obrovskú výzvu pre opatrovateľov, ale nemusíte ju zvládnuť sám/sama. Pomoc môžete získať z mnohých zdrojov vrátane TENA. Začnite u svojho lekára, ktorý vás odporučí na vyšetrenie k odborníkovi, ktorý vám poskytne poradenstvo aj spôsob liečby. Môžete si pozrieť aj nášho sprievodcu týkajúceho sa hygieny, kde nájdete podrobné informácie o poskytovaní osobnej a inkontinenčnej starostlivosti.

Pomoc pri starostlivosti o pokožku v perineálnej oblasti

Ak váš blízky trpí inkontinenciou, kľúčovou úlohou je nájsť tú správnu inkontinenčnú ochrannú pomôcku, pomôcť mu pri jej výmene a okamžite očistiť únik stolice. Šetrná starostlivosť o pokožku v perineálnej oblasti pomôže chrániť citlivú pokožku pred podráždením a infekciou. Je dôležité dodržiavať prísny plán hygienickej starostlivosti, ktorý je navrhnutý tak, aby udržal perineálnu pokožku zdravú. Dodá jej pocit čistoty, pohodlia a osvieženia a zároveň je udrží zdravú, čím sa zvýši jej sebaistota. Viac rád získate v našom článku o tom, ako predchádzať podráždeniu pokožky spojenému s inkontinenciou a IAD.

Súvisiace články

Literatúra

1) Celosvetový výskum značky TENA o postojoch a povedomí verejnosti týkajúcich sa rodinných opatrovateľov. Júl 2022, Poľsko, Kanada, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, USA. V každej krajine bolo opýtaných 1 000 respondentov, žien aj mužov (18+).