Komplexná ošetrovateľská starostlivosť

Ošetrovanie staršieho človeka je niekedy veľmi náročná záležitosť. Mnoho rodín sa chce o svojich rodinných príslušníkov postarať vlastnými silami, ale, žiaľ, nie vždy sa to dá. Rodinní príslušníci skôr či neskôr nakoniec zistia, že nie je úplne v ich silách, aby zabezpečili svojmu blízkemu komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť. Čo taká starostlivosť obnáša? 

Niekedy za to môže málo praxe, alebo nedostatočné vedomosti o tom, ako sa správne zachovať v rozličných situáciách. Základy ošetrovateľstva a asistencie sa dajú naštudovať v rôznych knihách, na internete, alebo na kurzoch. Vždy je ale lepšie, aby mal človek čo najviac vedomostí a najmä skúseností, ak sa chce starať o osobu v seniorskom veku.

Aké sú možnosti starostlivosti o seniorov

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o imobilného pacienta je veľmi náročná, preto existujú služby, ktoré dokážu odborne pomôcť. Mnoho ľudí netuší, že existujú rôzne opatrovateľské služby, ktoré vedia odborne pomôcť pri ošetrovaní a opatrovaní seniorov. Tieto služby sú dokonca dotované aj štátom. Tieto možnosti sa týkajú ľudí, ktorí sa rozhodli, že chcú ostať doma a taktiež aj tých, ktorí sú v nejakom odbornom zariadení. 

Ošetrovateľská zdravotnícka služba 

Profesionálna ošetrovateľská zdravotnícka služba pomáha pri rôznych zdravotníckych úkonoch. Takýto personál ošetruje pooperačné rany, rehabilituje s pacientom po úrazoch a operáciách, ošetruje preležaniny, alebo sa stará o ďalšie zdravotné problémy, ktoré si vyžadujú odbornú pomoc. Táto služba neposkytuje pomoc pri iných úkonoch, stará sa iba o zdravotné problémy pacienta a dá sa vybaviť u všeobecného lekára. Imobilní a čiastočne imobilní pacienti majú nárok na príspevok zo zdravotnej poisťovne, ostatní si musia túto služby zaplatiť. 

Opatrovateľská služba 

Opatrovateľská služba pomáha pri rôznych potrebách v domácnosti. Domáca opatrovateľská služba poskytuje napríklad pomoc s upratovaním, varením, nákupom potravín a drogérie, umývaním riadu alebo donáškou jedla. Taktiež sa môžu opatrovatelia postarať o osobnú hygienu pacienta, sprevádzať ho k lekárovi alebo aj do kina či divadla. Opatrovateľská služba tiež ponúka služby prepravy imobilného pacienta. 

Opatrovateľskú službu zriaďuje obec alebo poverená organizácia. V prípade, že senior splní všetky podmienky, tak mu miestny úrad vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálne služby a vtedy môže využívať opatrovateľskú službu, ktorá je buď čiastočne hradená obcou alebo si ju senior platí sám.

Domáca starostlivosť 

O seniora sa môže starať aj rodinný príslušník, ktorý poberá príspevok na opatrovanie seniora. Starostlivosť o seniorov v domácom prostredí je najprirodzenejšia a často najvhodnejšia pre seniora. Zo zákona má nárok tento rodinný príslušník na 30 dní dovolenky. Počas tohto obdobia je obec povinná zabezpečiť primeranú starostlivosť o seniora. Táto služba sa zabezpečuje buď v domácnosti, alebo v zariadení, ktoré je určené na starostlivosť o seniorov. Takáto pomoc by mala byť čiastočne hradená z rozpočtu obce. 

Denné stacionáry 

Ďalšou možnosťou, ako sa postarať o svojho rodinného príslušníka v seniorskom veku, je možnosť využitia denných stacionárov. Takéto denné stacionáre sú štátne alebo súkromné. Prevádzku majú cez pracovný týždeň, presné prevádzkové hodiny závisia od konkrétneho stacionára. Rozdiel medzi štátnym a súkromným opatrovaním seniorov je niekedy veľmi podstatný. V štátnych stacionároch sú poskytnuté najmä základné služby, zatiaľ čo v súkromných zariadeniach si môžu seniori dopriať rôzne služby navyše, väčšinou aj v krajšom prostredí. 

Seniori tu môžu rozvíjať svoje záujmy, porozprávať sa s rovesníkmi, zúčastňovať sa spoločných akcií, alebo využiť možnosti terapie, psychológa, prípadne rehabilitovať pod dozorom odborníka. Na denné stacionáre sa dostáva príspevok iba veľmi výnimočne. Cena závisí od toho, či ide o súkromné zariadenie, alebo štátne.

Špeciálna starostlivosť o seniorov

Väčšina seniorov má pri svojich bežných problémoch aj rôzne choroby, ktoré si vyžadujú špeciálnu starostlivosť. Ide najmä o vážnejšie problémy, kedy aj rodinný príslušník potrebuje odbornú pomoc. 

Pacienti s Parkinsonovou chorobou sú jednými z tých, ktorí si vyžadujú špeciálnu starostlivosť. Zo začiatku pacienti pociťujú iba mierny tras, stratu rovnováhy, alebo stuhnutosť svalov, časom sa táto choroba môže rozšíriť až tak, že pacient je odkázaný na odbornú starostlivosť. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s Parkinsonovou chorobou poskytuje pomoc pri všetkých bežných denných úkonoch. Pacienti majú problémy s chôdzou, vyprázdňovaním, hygienou, zmenou polohy, alebo môžu nastať aj poruchy spánku a komunikácie. 

Starostlivosť o takéhoto pacienta si vyžaduje individuálny a komplexný prístup. Pacientovi pomáhajú správne zvolené lieky, metódy rehabilitácie a správne zvolená forma pomoci, ktorá pacientovi pomáha pri sebestačnosti a minimalizovaní prejavov choroby. 

Ďalšou náročnejšou situáciu je, keď sa u pacienta objavia dekubity. Sú to vlastne preležaniny, ktoré vznikajú vtedy, ak je pacient menej pohyblivý a nedokáže sa sám pravidelne otáčať na posteli, alebo meniť polohy pri rôznych iných činnostiach. Komplexná starostlivosť o pacienta s dekubitom je náročná, a preto si vyžaduje odbornú pomoc zdravotného personálu. Rany treba ošetrovať a najmä zabraňovať vzniku ďalších dekubitov. 

Nakoľko existujú rôzne možnosti starostlivosti o seniorov, tak sa ľahšie zabezpečuje pohodlný život aj v tomto období života. Čím viac je senior odkázaný na ostatných, tým viac sú tieto úkony finančne náročnejšie. Preto je dobré zaujímať sa o rôzne možnosti príspevkov od štátu alebo dobročinných organizácií.