Zdravotná starostlivosť o seniorov v domácom prostredí

Mnohí starší ľudia potrebujú pre svoj zhoršený zdravotný stav opatrovateľskú starostlivosť. Starších ľudí stále viac pribúda, a preto je čoraz väčší dopyt po zdravotnej starostlivosti o seniorov. 

To kde hľadať pomoc a podporu pri vybavovaní opatrovateľských služieb pre seniorov, nie je pre bežného človeka vôbec prehľadné. Zákony sa stále menia a mnoho ľudí nevie, čo presne treba vybaviť, aby bola zdravotná starostlivosť pre seniorov poskytnutá. Väčšina týchto príspevkov sa vybavuje na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo priamo na mestskom, či miestnom úrade.

Akú formu starostlivosti o seniorov vybrať

Mnoho ľudí uprednostní domácu starostlivosť o seniora, pred umiestnením do zariadenia sociálnych služieb. Odborníci radia, aby sa opatrovalo v domácom prostredí, nakoľko sa dá takto predísť napríklad rôznym nákazám a najmä opatrovaná osoba nemá pocit nepotrebnosti a toho, že je tento človek odložený na cudzie miesto. 

Domáce prostredie prispieva nielen fyzickému stavu, ale aj psychickému. Ak je to možné, je dobré opatrovanú osobu aj socializovať s vrstovníkmi. Ak to stav pacienta dovolí, tak sa dajú navštevovať rôzne centrá pre seniorov, alebo absolvovať prechádzky do mesta, či do prírody.

Starostlivý rodinný príslušník

Najvhodnejším spôsobom, ako sa postarať o seniora, je, aby sa o neho staral rodinný príslušník, ktorého dobre pozná a má k nemu dôveru. Senior sa takto bude cítiť oveľa lepšie, čo sa určite prejaví aj na jeho fyzickom stave. 

Opatrovateľ dostáva finančný príspevok na opatrovanie rodinného príslušníka. Príspevok sa vybavuje na príslušnom Úrade práce, rodiny a sociálnych vecí. Jeho výška je stanovená od príjmu a od majetkových pomerov opatrovanej osoby. Tento opatrovateľ musí byť členom blízkej rodiny. Osoba, ktorá bude opatrovaná, musí mať posudok, kde bude jasne napísané, že ide o ťažko zdravotne postihnutú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc druhých. Peňažný príspevok žiadna osoba, ktorá bude opatrovať a vypláca sa iba jednej osobe, aj keď v skutočnosti sa o seniora môže starať viacero ľudí.

Starostlivosť o seniora v domácom prostredí má množstvo pozitívnych vplyvov na psychiku a fyzický stav seniora. Z krátkodobého hľadiska môžu mať rodinní príslušníci pocit, že sú prospešní a že vracajú starostlivosť, ktorá im bola poskytnutá v detstve a dospievaní. 

No nie vždy to je len o pozitívach. Senior môže trpieť rôznymi pridruženými chorobami, ktoré sa môžu časom zhoršovať. Môže nastať imobilita pacienta, srdcové a mozgové príhody, demencia a postupné chátranie a upadanie psychiky. Psychická záťaž rodinných opatrovateľov je nepredstaviteľná, pokiaľ sa neocitnete v ich koži. Nie každý človek je na takúto psychickú záťaž pripravený, a preto existujú rôzne opatrovateľské agentúry, ktoré sa o vášho zdravotne postihnutého rodinného príslušníka postarajú aj v pohodlí domova.

Ako prebieha starostlivosť prostredníctvom agentúry

Zdravotná starostlivosť o seniorov sa rozlišuje podľa toho, čo presne pacient potrebuje. 

Ošetrovateľské agentúry vám pošlú domov zdravotného pracovníka, ktorý presne vie, ako sa o pacienta postarať. Ošetruje mu napríklad pooperačné rany, preležaniny, môže so seniorom rehabilitovať po úraze, pichať mu injekcie, alebo vykonávať iné zdravotné úkony. Ošetrovateľ sa stará iba o zdravotný stav pacienta, neposkytuje žiadne iné služby. 

Opatrovateľské agentúry, naopak, poskytujú ľudí - opatrovateľov, ktorí sa postarajú o pohodlie vášho rodinného príslušníka. Opatrovateľ pomáha seniorovi s hygienickými potrebami, vyprázdňovaním, pomáha mu s prepravou k doktorovi, pomôže s nákupmi, alebo mu môže robiť sprievod na rôzne kultúrne akcie, ak to pacientov zdravotný stav dovoľuje. 

Opatrovatelia zvyčajne chodia ku pacientom na pár hodín denne, ale v prípade ťažkého zdravotného postihnutia, sa dá vybaviť aj 24-hodinová starostlivosť o seniorov, ktorá bude na pacienta neustále dozerať a pomáhať mu s bežnými činnosťami v domácom prostredí

Čo znamená holistický prístup v starostlivosti o seniorov

Či už sa o ťažko chorého seniora staráte vy, alebo vám pomáha ošetrovateľská, prípadne opatrovateľská agentúra, vždy je najlepšie, ak sa ku pacientovi správate ako k najlepšiemu kamarátovi. Zaujímate sa o to, čo ho baví, akú má náladu, alebo čo by mu pomohlo vylepšiť deň. 

Holistický prístup sa zameriava na to, aby sa na pacienta pozeralo ako na osobu a nie na výkon práce. Napríklad pri hygiene, kŕmení, polohovaní sa treba zaujímať aj o psychický stav pacienta a nie len o to, či bola práca vykonaná. Najlepšie je zistiť aj od rodiny, alebo známych, čo má pacient rád, na čo dobre reaguje, ako pacienta oslovovať, alebo aj čím si v živote prešiel. 

Ak bude opatrovník, či už z rodiny, alebo z agentúry, pozerať na pacienta ako na celok, nájde si k nemu lepšiu cestu, pacient sa mu ľahšie otvorí a lepšie sa bude obidvom spoločne komunikovať aj pri ťažkých situáciách. 

Opatrovanie v domácom prostredí je určite náročné nielen pre opatrovníkov, ale aj pre ďalších členov domácnosti. Netreba sa vzdávať pri prvých problémoch, ale nájsť si nejaký systém, ako bude rodina, alebo pomocník z agentúry, spolu fungovať aj v domácom prostredí.