Starostlivosť o imobilného člena rodiny

Život sa vie občas v sekunde zmeniť. Príde úraz, choroba a zrazu my, alebo niekto z našich blízkych, nevieme fungovať ako predtým. Imobilita rodinného príslušníka ovplyvní chod celej rodiny. Vaša milovaná osoba zrazu nie je samostatná a potrebuje pomoc. Správnou starostlivosťou však môžete vašej milovanej osobe pomôcť zachovať vysokú kvalitu života aj napriek imobilite a odkázanosti na pomoc.

Potreby imobilného pacienta

Každý imobilný pacient vyžaduje špeciálne pomôcky, v závislosti od zdravotného stavu. Základ vybavenia domácnosti s imobilným členom rodiny by mali predstavovať: 

Niektoré pomôcky je možné získať aj s úhradou zdravotnej poisťovne, prípadne je možné na ich úhradu využiť peňažné príspevky na kompenzáciu z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Príspevok na nákup inkontinenčných pomôcok závisí od stupňa inkontinencie.

Starostlivosť o imobilného člena domácnosti

Keďže vaša milovaná osoba je odkázaná na pomoc druhej osoby, nezvládne sama činnosti, ktoré zdravým ľuďom prídu ako samozrejmosť. Pomoc vašej milovanej osobe bude zahŕňať asistenciu pri nasledujúcich činnostiach: 

Podávanie stravy

V prípade, ak to stav vašej milovanej osoby dovoľuje, umožnite jej stolovanie s ostatnými členmi rodiny. V opačnom prípade podávajte milovanej osobe stravu priamo na lôžku, pričom sa snažte o vytvorenie príjemného prostredia. Pri jedení ju podporujte v samostatnosti. Pomôcť si môžete špeciálnymi hrnčekmi, slamkami, taniermi s prísavkami a ďalšími pomôckami, ktoré uľahčia imobilnej osobe manipuláciu s jedlom. 

Hydratácia a pitný režim

Pravidelný pitný režim je základ správnej starostlivosti. Niektorí imobilní pacienti môžu mať obavy, že ak budú veľa piť, budú aj veľa močiť. Kontrolujte pravidelne pitný režim vašej milovanej osoby a snažte sa ju podporiť v pravidelnom príjme tekutín. 

Podávanie liekov

Imobilita sa zvyčajne spája s vážnymi diagnózami a užívaním rôznych liekov. Väčšina liekov je podávaná ústne, no môže sa stať, že niektoré lieky (napríklad na riedenie krvi) bude potrebné podať vašej milovanej osobe aj formou podkožných injekcií. Správny spôsob podávania liekov vám vysvetlí ošetrujúci lekár, prípadne môžete na podávanie liekov využiť aj asistenciu sestričiek z ADOS agentúr

Hygienická starostlivosť

Pravidelná hygienická starostlivosť pomôže vašej milovanej osobe zvýšiť pohodlie. Hygienickú starostlivosť o imobilného člena domácnosti môžete rozdeliť na 3 základné úkony: 

  1. ranná toaleta
  2. večerná toaleta 
  3. priebežná toaleta

V článku Starostlivosť o hygienu imobilného pacienta odkázaného na lôžko sme pre vás spísali tipy, ktoré vám pomôžu zabezpečiť vašej milovanej osobe kvalitnú hygienickú starostlivosť aj v prípade, ak je odkázaná na lôžko. 

Pomoc s vylučovaním moču a stolice 

Výber vhodného spôsobu vylučovania moču a stolice závisí od miery imobility vašej milovanej osoby. Čiastočne imobilné osoby môžu vykonať potrebu do prenosnej toalety, ktorú im priveziete do blízkosti postele. Muži na lôžku môžu vykonávať malú potrebu do tzv. „bažantu“, ženy do podložnej misy. 

V prípade inkontinencie budú nevyhnutnou pomôckou aj absorpčné pomôcky. No napriek ich používaniu povzbudzujte milovanú osobu k návšteve toalety. 

Pri ťažko imobilných osobách vám s vylučovaním moču a stolice pomôžu plienky. 

Polohovanie 

Pravidelné polohovanie predstavuje základ predchádzania vzniku dekubitov. Pomôcť vašej milovanej osobe zmeniť polohu by ste mali minimálne raz za 2 hodiny počas dňa a každé 3 hodiny v noci.

Starostlivosť o imobilného rodinného príslušníka a voľno v práci

V prípade dočasnej starostlivosti o rodinného príslušníka môže opatrovateľ čerpať tzv. ošetrovné na člena rodiny. Zákonník práce na tieto účely definuje rodinného príslušníka ako manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, rodiča, súrodenca, manžela súrodenca, rodiča manžela, prarodiča, prarodiča manžela, vnuka alebo inú osoba, ktorá žije so zamestnancom v spoločnej domácnosti. 

Ak je stav vašej milovanej osoby nezvratný a vyžaduje si dlhodobú starostlivosť, ako opatrovateľ máte právo požiadať o opatrovateľský príspevok. 

Viac informácii o príspevkoch, na ktoré máte nárok v prípade, že sa staráte o svoju milovanú osobu nájdete v článku Na čo máte nárok, keď sa staráte o chorého príbuzného v seniorskom veku

Imobilita predstavuje vážnu zmenu kvality života a vykonávania množstva bežných činnosti. No napriek nepohodliu a zdravotným rizikám, ktoré so sebou nesie, môžete správnou starostlivosťou a každodennou dávkou pozornosti zabezpečiť vašej milovanej osobe vysokú kvalitu života.

Starostlivosť o imobilnú osobu

Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti u imobilného seniora je predísť komplikáciám, ktoré imobilita so sebou prináša, znížiť už existujúce komplikácie imobility a predchádzať rozvoju imobilizačného syndrómu. 

V prípade, ak je vaša milovaná osoba imobilná, bude si vyžadovať zvýšenú starostlivosť. Základom predchádzania problémov spojených s imobilitou je správne vykonaná hygienická rutina a polohovanie, ktoré pomáha predchádzať vzniku dekubitov

Správna hygiena u imobilného seniora by mala zahŕňať rannú, večernú toaletu a pravidelnú výmenu inkontinenčných pomôcok. Viac o starostlivosti o hygienu u imobilnej osoby si môžete prečítať v článku Starostlivosť o hygienu imobilného pacienta odkázaného na lôžko

Imobilita je závažný ošetrovateľský problém a vyžaduje si zodpovedný prístup, správnou starostlivosťou o vašu milovanú osobu s imobilitou však dokážete predísť mnohým zdravotným rizikám. Navyše jej pomôžete zvýšiť kvalitu života a zlepšiť aj psychickú pohodu.