O demencii

Pochopenie príznakov demencie

Ak sa niekto z vašich blízkych dostáva do staršieho veku, môže začať byť zábudlivý. Alebo ľahko zmätený. Alebo neschopný zvládať úlohy, ktoré predtým zvládal poľahky. Tieto príznaky môžu znamenať nástup demencie, bežnú poruchu v staršom veku. Dôležité je mať to na pamäti a získať čo najviac informácií o ich stave. Ak dokonale pochopíte, čím všetkým si vaša milovaná osoba musí každý deň prejsť, potom jej budete môcť poskytnúť tú najlepšiu možnú starostlivosť.

Čo je demencia?

„Demencia“ je všeobecný názov pre radu príznakov spôsobených poškodením mozgu. Môže sa prejavovať rôznymi spôsobmi, v závislosti od toho, ktorá časť mozgu je poškodená. Najčastejšie je postihnutá pamäť človeka, schopnosť plánovať a vykonávať každodenné úlohy. 

Negatívne ovplyvnené sú aj iné kognitívne schopnosti, ako je jazyk, orientácia a schopnosť vnímať čas. Obavy, depresia a zmeny správania sú taktiež častým prejavom choroby. Symptómy spôsobujú človeku postihnutému demenciou ťažkosti zvládať bežný život bez podpory blízkeho okolia.

Odborný výraz „demencia“ popisuje súbor príznakov, medzi ktoré patrí strata pamäti, zmeny nálad a problémy s komunikáciou a uvažovaním. Existuje mnoho typov demencie. Najbežnejšou je Alzheimerova choroba a vaskulárna demencia.

Včasná diagnóza a liečba demencie

Mnohé typy demencie sú progresívne, čo znamená, že symptómy sa spúšťajú pomaly a postupne sa zhoršujú. Ak má vaša milovaná osoba problémy s pamäťou alebo iné ťažkosti s myslením, neignorujte ich. Navštívte lekára, aby určil ich príčinu. Profesionálne vyhodnotenie stavu môže odhaliť liečiteľné ochorenie. A dokonca aj v prípade, že symptómy jasne naznačujú diagnózu demencie, včasná diagnóza poskytuje výhodu v tom, že môžete z dostupnej liečby vyťažiť maximum, prípadne sa zúčastniť klinických skúšaní alebo štúdií. Zároveň poskytne čas na plánovanie budúcnosti.

Formy, typy a prejavy demencie

Demencia nie je len jedna choroba. Je to všeobecný pojem pre radu symptómov, ktoré môžu byť spôsobené rôznymi chorobami a typmi poškodenia. Sústredili sme sa na päť najčastejších foriem demencie, ale stručne popíšeme aj niektoré iné formy.  

 

Alzheimerova choroba

Ochorenie spôsobuje postupne narastajúce problémy s komunikáciou. Dôležitá je včasná diagnóza.

 

Vaskulárna demencia

Vaskulárna demencia sa väčšinou objavuje v malých či väčších krokoch po rozsiahlej, ale aj malej mozgovej porážke. 

 

Frontotemporálna demencia

Frontotemporálna demencia je jedným z hlavných degeneratívnych ochorení typu demencie.

 

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba je vzácna: prejavuje sa u 5-tich ľudí zo 100 000. 

 

Demencia s Lewyho telieskami

Demencia s Lewyho telieskami predstavuje 2 – 20 percent z celkového počtu prípadov ochorení demencie.

 

Zmiešaný typ demencie

Zmiešaný typ demencie je charakteristický tým, že sa u človeka naraz prejavujú symptómy charakteristické pre viac ako len jeden typ demencie. 

 

Druhotné ochorenia demencie

Druhotné ochorenia demencie je súhrnný pojem pre približne osemdesiat ochorení a poranení, napríklad mozgový nádor, nadmerné pitie alkoholu a rôzne deficiencie.

 

Parkinsonova choroba

Príčinou Parkinsonovej choroby je nedostatok neurotransmitera s názvom dopamín a predstavuje 1,2 – 3 percentá všetkých prípadov ochorení demencie.

Život s demenciou

Diagnóza demencie môže pre vás aj pre vašich príbuzných predstavovať obrovský šok a, pravdepodobne, ste po stanovení diagnózy prešli mnohými štádiami rôznych pocitov. Je však dôležité si uvedomiť, že život sa ani zďaleka ešte nekončí. Život predstavuje možnosti a výzvy, dokonca aj v ťažkých situáciách. 

Prečítajte si viac na spoluprotidemencii.sk.