O Alzheimerovej chorobe

Alzheimerova choroba a vaša milovaná osoba

Ak bola vašej blízkej osobe diagnostikovaná Alzheimerova choroba, už ste určite túto diagnózu prediskutovali s lekárom, ale nikdy nie je na škodu dozvedieť sa ešte viac. Existuje mnoho opatrovateľov, ktorí rovnako ako vy hľadajú online podporu od profesionálnych organizácií venujúcich sa Alzheimerovej chorobe.

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba (AD) je neurodegeneratívne ochorenie, ktoré pomaly a progresívne ničí mozgové bunky. Ako najčastejšia forma demencie predstavuje až 60 – 65 % ľudí postihnutých demenciou. Ochorenie je pomenované po nemeckom neurológovi Aloïsovi Alzheimerovi, ktorý roku 1907 ako prvý popísal symptómy, ako aj neuropatologické príznaky tejto choroby, ako je hromadenie a povlaky proteínu beta-amyloidu v mozgu. AD ovplyvňuje pamäť a kognitívne funkcie, čo môže viesť k zmätku, zmene nálad a dezorientácii v čase a priestore. Nie je nákazlivá ani prenosná.
 
Najčastejšie je diagnóza AD stanovená u osôb vo veku nad 65 rokov, aj keď existuje aj menej bežný skorý nástup Alzheimerovej choroby u mladých ľudí.
 
Prvé symptómy, ako sú napríklad problémy s pamäťou a čiastočná strata určitých kognitívnych funkcií, nemusia byť vôbec zaznamenané, a to ani u milovanej osoby ani u osôb, ktorých sa to týka. S postupom choroby sa symptómy stávajú viditeľnejšími a zasahujú do každodenného života. Praktické problémy s bežnými dennými úlohami, ako je obliekanie, umývanie a toaleta, sa postupne stávajú závažnejšími. Nakoniec sa osoba trpiaca AD stáva závislou na podpore ostatných pri týchto úlohách.
AD spôsobuje celkové zhoršovanie zdravotného stavu a je smrteľná. Najčastejšou príčinou smrti je zápal pľúc, keďže s postupom choroby sa zhoršuje imunitný systém, a zvyčajne sa objavuje strata hmotnosti, čo zvyšuje riziko infekcie hrdla a pľúc.
 
Momentálne neexistuje liečba, aj keď vedecká komunita celého sveta sa venuje rozsiahlemu výskumu tohto ochorenia.

Hlavné charakteristické prejavy Alzheimerovej choroby

Strata pamäti, apraxia-afázia-agnózia, komunikácia, zmeny osobnosti, zmeny správania a fyzické zmeny, to všetko sú prejavy Alzheimerovej choroby. 
 
Prečítajte si viac na Alzheimer.sk.