Užitočné odkazy

Nájdite dôležité infomácie

Na nasledujúcej stránke nájdete infomácie o sociálnych službách, medzi ktoré patrí aj starostlivosť o osoby v seniorskom veku.
Nájdete tu aj zoznam poskytovateľov sociálnych služieb a stránky spojené so starostlivosťou o osoby v seniroskom veku a inkontinentné osoby.
 
Pre lepšiu prehľadnosť sme ich rozdelili do dvoch častí:
 
 
Prejdite cez stránky a nájdite si tie, ktoré vyhovujú vašim potrebám.