Nezanedbajte prvotné príznaky náhlej cievnej mozgovej príhody

Náhla cievna mozgová príhoda (NCMP), porážka alebo mŕtvica sú synonymami závažného zdravotného, ale aj spoločenského (civilizačného) problému dnešnej doby. Ide o ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu mozgu, a to buď jeho nedokrvením, alebo naopak krvácaním do mozgu. 

Hoci príčiny mŕtvice môžu byť rôzne, príznaky oboch prípadov poškodenia mozgu bývajú veľmi podobné. Dávajte si preto pozor na varovné signály, pretože okamžitá lekárska pomoc vám môže zachrániť život. Samozrejmosťou je v rámci liečby aj prevencia, ktorá môže zabrániť vzniku ochorenia alebo ho odhaliť v počiatočnom štádiu.

Príznaky porážky v rôznom veku

Náhla cievna mozgová príhoda sa stala jedným z najzávažnejších problémov dnešnej spoločnosti a patrí medzi tri najčastejšie príčiny úmrtia pacientov. Súčasne je najčastejšou príčinou invalidity obyvateľov vyspelých krajín. Riziko vzniku mozgovej príhody stúpa s vekom. 

Zatiaľ čo v nižšom veku postihuje viac mužov, vo vyššom veku ženy. Z hľadiska príčiny vzniku a spôsobu poškodenia mozgového tkaniva môžeme toto ochorenie rozdeliť na ischemickú porážku, ktorá v dôsledku upchatia cievy spôsobí nedokrvenie alebo znížený prietok krvi do mozgu, a hemoragickú príhodu, ktorá vzniká zakrvácaním mozgového tkaniva.

Na svete zomrie na toto ochorenie ročne až 5 miliónov ľudí a na Slovensku dostane NCMP 200 ľudí ročne.

Ako sa prejavuje mozgová príhoda a jej hlavné rizikové faktory

Medzi tie hlavné alebo závažné patria vysoký tlak krvi, cukrovka, ateroskleróza a zvýšená hladina cholesterolu a triacylglyceridov, nadmerná konzumácia alkoholu a fajčenie, stres a nevhodný životný štýl.

Príčiny cievnej mozgovej príhody

Mozgová príhoda je akútnym ochorením, ktoré si vyžaduje okamžitú pomoc zdravotníckych odborníkov. Objaviť sa môže celkom nečakane, napríklad aj počas spánku, ale často ju sprevádzajú varovné signály. Príznaky mozgovej príhody môžu byť rôzne, preto si treba všímať akúkoľvek telesnú zmenu. Varovným signálom môže byť tŕpnutie končatín, ovisnutie kútika úst alebo nečakaný závrat. To by ste urýchlene mali navštíviť lekára. Takisto ľudia, ktorí už raz mozgovú porážku prekonali, majú vyššiu šancu, že ju dostanú znovu. 

 

Následky cievnej mozgovej príhody

Mozgová príhoda môže mať rôzne následky, v závislosti od toho, ktorá časť mozgu je poškodená. Pri poškodení pravej strany mozgového centra býva postihnutá ľavá končatina a naopak, pri poškodení ľavej časti mozgu dochádza k poškodeniu alebo ochrnutiu pravej strany tela. Ak dôjde k nedokrveniu alebo zakrvácaniu mozočku a mozgového koreňa, najčastejšie príznaky sa prejavia v poruchách rovnováhy, očných pohybov alebo dochádza k nevoľnosti, zvracaniu a bolesti hlavy.

Ako sa prejavuje mozgová príhoda

Cievna mozgová príhoda je zvyčajne veľmi nebezpečná udalosť ohrozujúca zdravie a rozpoznať jej príznaky nie je jednoduché. Väčšinou sa následky môžu prejavovať ako celková slabosť, tŕpnutie alebo ochrnutie jednej strany tela, poklesnutie kútika úst a problémy s prehĺtaním. Môže sa dostaviť epileptický záchvat, človek upadne do bezvedomia. Častým prejavom sú poruchy reči – úplná strata reči alebo nezrozumiteľné rozprávanie, poruchy zraku – najčastejšie dvojité videnie, bolesti hlavy. Často dochádza k úniku moču alebo stolice.

Liečba mŕtvice

Najväčšiu šancu na záchranu života má pacient vtedy, ak mu je lekárska pomoc poskytnutá do troch hodín od vzniku NCMP. Pri neskoršej pomoci už môže byť mozgové tkanivo natrvalo poškodené. Pri vyššie spomínaných príznakoch je dôležité postihnutého uložiť do stabilizovanej polohy a zabrániť akémukoľvek pohybu, následne zavolať rýchlu záchrannú službu. 


Dva postupy liečby

V rámci akútnej liečby, v prípade že pacient vyhľadá pomoc včas, sa uplatňujú dva postupy: 

  • podanie preparátu intravenózne, ktorý rozpustí krvnú zrazeninu 
  • mechanické odstránenie zrazeniny trombektómiou

 

Prevencia pred mŕtvicou

Najúčinnejšou liečbou, rovnako ako pri všetkých iných ochoreniach, je primárna prevencia. V rámci nej je dôležitá úprava životného štýlu (dodržiavanie nízkotučnej diéty – energetický príjem by nemal prevyšovať výdaj) a takisto liečba vysokého krvného tlaku a cukrovky, ak nimi trpíte. Dôležité je zamedziť pitie alkoholu, fajčenie a vyhýbať sa stresovým situáciám. Podporiť svoje zdravie môžete aj užívaním suplementov na zvýšenie vápnika a horčíka v krvi, ktoré znižujú riziko vzniku NCMP. 

Ak už došlo k NCMP, nasleduje prevencia sekundárna. Počas nej sa užívajú lieky, ktoré zabraňujú opakovanému vzniku zrazeniny (antikoagulanciá, napr. kyselina acetylsalicylová). 

Mozgová príhoda je významným celospoločenským problémom a odhaduje sa, že až 85 % všetkých príhod je ischemického pôvodu. Ide o ochorenie, ktoré postihuje naozaj značnú časť populácie a je treťou najčastejšou príčinou úmrtia, ale aj veľmi častou príčinou práceneschopnosti a dlhodobej imobility pacientov. 

 

Následky a prejavy po mozgovej porážke

Zachránení pacienti sú často odkázaný na profesionálnu sociálnu a individuálnu zdravotnú starostlivosť. Preto je naozaj nevyhnutné sledovať akékoľvek zmeny v organizme, ktoré by mohli naznačovať vznik NCMP, urýchlene vyhľadať pomoc odborníkov a zvýšiť možnosť uzdravenia sa.