Príspevok na nákup inkontinenčných vložiek alebo nohavičiek

Náklady na nákup pomôcok spojených s inkontinenciou sú pomerne vysoké. Kým pacienti s ľahkým stupňom inkontinencie si pomôcky v celej miere hradia sami, pri strednom až ťažkom stupni inkontinencie sú pomôcky predpísané lekárom v čiastočnej miere preplácané zdravotnou poisťovňou.

Limity úhrady zdravotníckych pomôcok pri inkontinencii

  • 1. stupeň – Zdravotná poisťovňa nehradí náklady
  • 2. stupeň – Zdravotná poisťovňa uhrádza pomôcky do mesačného limitu 14,77 € do 31.3.2024, od 1.4.2024 je úhrada 5 €, pod úhradu spadajú pre druhý stupeň inkontinencie (savosť nad 120 ml, do 800 ml), vkladacie plienky (savosť do 800 ml)
  • 3. stupeň – Finančný limit pre úhradu pomôcok zo strany zdravotnej poisťovne je 51,94 € do 31.3.2024 na mesiac, od 1.4.2024 59,73 €, do úhrady spadajú vložky pre tretí stupeň inkontinencie (savosť nad 800 ml, maximálne 60 kusov), vkladacie plienky (savosť nad 800ml), plienkové , fixačné nohavičky a podložky pod chorých (maximálne 60 kusov)

     

Okrem toho, môžu osoby s ťažkým stupňom inkontinencie (3. stupeň), úplnou inkontinenciou moču (podmienená organicky) a úplnou inkontinenciou stolice, požiadať aj o kompenzačný príspevok na výdavky súvisiace s inkontinenciou. Podmienkou získania príspevku je status osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Výška príspevku predstavuje 19,51 € mesačne. Podať žiadosť o túto sociálnu dávku je možné na príslušnom Úrade práce sociálnych vecí a rodiny podľa miesta bydliska.