Finančná pomoc

Finančná podpora pre opatrovateľov

Stresujú vás výdavky spojené so starostlivosťou o milovanú osobu v seniorskom veku? Nie ste sami; mnoho opatrovateľov má finančné starosti. Našťastie, pomoc je na dosah. Dostupné sú špeciálne typy finančnej podpory. 
 
Tu nájdete návod, ako získať finančnú pomoc z rôznych hľadísk vašej úlohy opatrovateľa:

 • Poistenie 
  Informujte sa u svojej momentálnej poisťovne, či existuje nejaká finančná podpora, na ktorú máte ako opatrovateľ nárok. 

 • Podpora vlády 
  V mnohých krajinách existuje vládny sociálny program, ktorý ponúka finančnú podporu obyvateľom starajúcim sa o milovanú osobu v domácom prostredí. Opýtajte sa svojho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka na program vo vašej oblasti. Hľadajte aj na internete, kde môžete nájsť informácie o možnej finančnej podpore, o ktorú môžete požiadať miestny úrad verejnej správy. 

 • Podpora sociálneho pracovníka 
  Navyše k priamej finančnej pomoci (popísanej nižšie) vám miestny úrad verejnej správy môže pomôcť aj iným spôsobom. Informujte sa, či vám nemôžu poskytnúť pomoc sociálneho pracovníka pri vašej práci.  

 • Pomoc pri výdavkoch v domácnosti 
  Niektoré organizácie vám môžu pomôcť získať lepšiu cenu pri poplatkoch za TV a palivo a odložiť alebo znížiť dane miestneho úradu. 

 • Pomoc s vaším dôchodkom 
  Nie ste schopní pracovať a zarábať na živobytie? Alebo ste prestali pracovať, aby ste sa mohli postarať o milovanú osobu? Finančnú podporu alebo poradenstvo vám môže poskytnúť miestna dôchodková poradenská služba. 

 • Cirkev a charitatívne organizácie 
  Informujte sa vo svojej miestnej cirkevnej organizácii a charite – je možné, že vám bude schopná s vašou úlohou opatrovateľa finančne pomôcť. 
Na ďalšej strane nájdete odkazy na organizácie, ktoré vám môžu pomôcť s otázkami financií. Pozrite sa na ne. A nezabudnite, že ak vám nebudú schopní pomôcť, obráťte sa na rodinu, priateľov a komunitné združenia.