Príčiny inkontinencie (úniku moču) u žien

Únik moču je pomerne chúlostivý, no bežný problém. Netrápi len seniorov, ale aj ľudí v aktívnom veku. Príčiny úniku moču sú rôzne, záleží od viacerých faktorov. 

Čo je ?

Inkontinencia je odborný pojem, ktorý označuje nepríjemný problém s únikom moču. Jeho intenzita je pritom rôzna, niekoho potrápi raz za čas niekoľko kvapiek, iného zase väčší a pravidelný únik, ktorý nie je možné zakryť. 

Typy inkontinencie u žien

Poznáme rôzne typy inkontinencie. 

Pomerne bežná je stresová inkontinencia, pri ktorej moč uniká pri nadmernom tlaku na močový mechúr, napríklad pri kašľaní, kýchaní, smiechu, spôsobuje ju ale aj cvičenie či zdvíhanie ťažkých vecí. 

Naliehavá inkontinencia

Pokiaľ máte náhle a intenzívne nutkanie na močenie, po ktorom nasleduje neúmyselná strata moču, zrejme trpíte naliehavou inkontinenciou, ktorá vyvoláva pocit, že potrebujete odbehnúť na toaletu každú chvíľu, a to aj počas noci. Príčiny inkontinencie sú v tomto prípade rôzne, môže byť spôsobená ľahším ochorením, ako je napríklad infekcia, alebo niečím závažnejším (neurologická porucha alebo diabetes). 

Inkontinencia z pretekania

Vyskytuje sa aj inkontinencia z pretekania, keď je časté vyvolané preplneným močovým mechúrom, ktorý sa nedokáže úplne vyprázdniť v dôsledku oslabeného svalstva. Inkontinenciu však zažívajú aj ľudia, ktorí ňou v pravom zmysle slova netrpia, ide napríklad o osoby s fyzickým alebo mentálnym postihnutím. Ich obmedzenie im bráni dôjsť včas na toaletu, čo končí pretečením.

Ženu postihuje inkontinencia často

sa v povedomí ľudí spája v prvom rade so starnutím, preto sa problémy s únikom moču pripisujú zvyčajne seniorom. Nepríjemný mimovoľný únik však trápi oveľa väčšie spektrum ľudí, medzi nimi často práve ženy. Tie zažívajú najmä urgentnú či stresovú inkontinenciu, prípadne ich kombináciu. 

Dôvodov, prečo sa u nežnejšieho pohlavia takéto problémy v živote dostavia, je celý rad. Najbežnejšie príčiny úniku moču u žien priamo súvisia s pohlavím – tehotenstvo, pôrod a popôrodné obdobie, v neposlednom rade i menopauza.

Tehotenstvo a pôrod

Rastúci plod počas tehotenstva tlačí na svaly močového mechúra, močovej trubice a panvového dna. Silnejúci tlak časom oslabí svaly v panvovej oblasti, čo vedie k úniku alebo ku komplikáciám pri močení. Problémy vedúce k inkontinencii sa môžu vyskytnúť aj priamo počas pôrodu, najmä počas vaginálneho. V prípade, že dôjde k oslabeniu svalov panvového dna či poškodeniu nervov, ktoré kontrolujú zvieranie a otváranie močového mechúra, žena sa dočasnej inkontinencii zrejme nevyhne.

Dobrou správou je, že väčšina problémov s únikom moču, ktoré vznikli v dôsledku tehotenstva a pôrodu, vymiznú. Pokiaľ sa svaly a nervy nezahoja správne ani po šiestich týždňoch, mamička by mala navštíviť lekára.

Menopauza

Niektoré ženy majú problémy s kontrolou močového mechúra po tom, čo u nich vyvrcholí prechod. Pre toto obdobie je typický úbytok ženského hormónu estrogénu, ktorého funkcia okrem iného spočíva aj v zabezpečovaní elasticity tkanív močového traktu a vagíny. Nedostatok estrogénu počas prechodu a najmä v menopauze vedie k oslabeniu svalov a nedostatočnej pružnosti, čo môže spôsobovať únik moču, aj napriek tomu, že ním ešte pred časom žena netrpela.

Aj nadváha či infekcia

Pokiaľ je u ženy prítomná , príčiny nemusia súvisieť len s tehotenstvom či menopauzou. Rizikovým faktorom je nadváha, ale aj chronická a dlhodobá , keď sa vytvára tlak na močový mechúr, čo v priebehu času vedie k oslabeniu svalov a následnému pretekaniu. 

Inkontinenciu vyvoláva aj poškodenie nervov, ktoré sa nachádzajú v tejto oblasti a ktoré zodpovedajú za vysielanie signálov do mozgu v čase, keď je mechúr plný. Okrem pôrodu k tomu dochádza pri ochoreniach ako cukrovka alebo roztrúsená skleróza

Niektoré ženy zažívajú únik moču aj po operáciách v miestach močového traktu alebo operáciách pohlavných orgánov, dočasné problémy vznikajú tiež pri infekciách močového traktu, užívaní určitej skupiny liekov (napríklad diuretík) či pitia veľkého množstva kofeínových nápojov. Po odstránení týchto príčin by mali zmiznúť aj mimovoľné úniky moču

Muži bojujú s únikom tiež

Aj napriek tomu, že nechcený únik trápi väčšie množstvo žien, nevyhýba sa ani mužom. Podobne aj ich trápi stresová a naliehavá , zažívajú však aj dodatočný únik niekoľkých kvapiek po močení. Medzi časté príčiny mužskej inkontinencie patria zdravotné problémy s prostatou, pri ktorých sa prostata zväčší a vytvára prekážku v močovom ústrojenstve. 

Aj muži si môžu problémy s močením privolať obezitou, chronickou zápchou, poškodením nervov, neliečenou infekciou. Inkontinencia však môže signalizovať aj vážne zdravotné problémy – rakovina prostaty, neurodegeneratívne ochorenia (často Alzheimerova choroba).

Ako riešiť inkontinenciu

Pri problémoch s únikom moču by ste mali vyhľadať pomoc odborníka. je bežný zdravotný problém, pocit hanby preto nie je namieste. V dnešnej dobe existuje mnoho pomôcok, ktoré dokážu nielen zlepšiť váš komfort, ale aj zabezpečiť diskrétnosť. Liečba závisí od vážnosti stavu, veľmi dobré výsledky prináša aj aplikácia Kegelových cvikov. A ak je to nevyhnutné, lekár vám môže predpísať aj účinné lieky.