Slovník

Pojmy súvisiace s inkontinenciou

Citlivý močový mechúr

Často nazývaný ako mierne oslabenie močového mechúra alebo správnejšie únik moču.

Cvičenia svalstva panvového dna

Precvičenie svalstva panvového dna (PFME) zahŕňa sťahovanie a uvoľňovanie svalov panvového dna na zlepšenie podpory močového mechúra a tlaku na uzavretie močovej rúry.  Posilnenie svalstva panvového dna je to najlepšie, čo môžete urobiť, ak chcete znížiť riziko ktoréhokoľvek typu inkontinencie. Cvičenia svalstva panvového dna sa občas nazývajú aj Kegelove cviky.

Denník močenia

Známy aj ako denník príjmu tekutín a močenia. Množstvo prijatých tekutín priamo ovplyvní objem produkovaného moču. Zaznamenávanie objemu močenia, množstva a druhu vypitých tekutín a času, kedy ste ich vypili v priebehu troch dní, pomôže vám aj vašim lekárom určiť úroveň a typ močovej inkontinencie, ako aj potrebnú liečbu. Napríklad, ak niekto potrebuje vyprázdniť močový mechúr viac ako osemkrát za 24 hodín, môže to znamenať urgentnú močovú inkontinenciu, alebo iné ochorenie, ktoré je potrebné dôkladne diagnostikovať a liečiť.

Dermatologicky testované

Proces testovania produktov na zabezpečenie ich pozitívneho vplyvu na pokožku v reálnom živote.

Dodatočný únik po močení (PMD)

Dodatočný únik po močení (PMD) je odborný názov pre situáciu, keď niekto popisuje nedobrovoľný únik moču okamžite po ukončení močenia. U mužov sa to zvyčajne objavuje po opustení toalety a u žien po vstaní z toalety. Tento stav je bežný aj pri zväčšenej prostate alebo oslabenom svalstve panvového dna.

Dráždivý močový mechúr

Dráždivý močový mechúr je popisný názov pre škálu problémov spojených s urgentným močením. Nie je to inkontinencia, len musíte často močiť. Dráždivý močový mechúr, niekedy nazývaný aj nadmerne aktívny močový mechúr, zvyčajne znamená vysokú frekvenciu močenia počas dňa a často aj v noci. Nezabudnite, je prirodzené vyprázdňovať močový mechúr 4 – 8-krát za deň. 

Enuréza

Enuréza je nedobrovoľný únik moču. Ak sa inkontinencia prejavuje počas spánku v noci, nazýva sa nočné pomočovanie.

Funkčná inkontinencia

Je to neschopnosť včas prísť na toaletu z dôvodu ťažkostí spôsobených fyzickou či psychickou chorobou alebo prekážkou v prostredí.  Môže to byť fyzické postihnutie spojené s pokročilým vekom alebo postihnutie vo forme neschopnosti rýchlo si vyzliecť oblečenie či neschopnosti dostatočne rýchlo sa premiestniť z invalidného vozíka na toaletu. Prekážku v prostredí, pri včasnom príchode na toaletu, môže predstavovať príliš veľká vzdialenosť na dosiahnutie toalety včas alebo problém, keď osoba nevie, kde sa toaleta nachádza. 

Inkontinencia

Inkontinencia alebo stav inkontinencie zahŕňa močovú inkontinenciu aj fekálnu inkontinenciu.

Kombinovaná inkontinencia

Jednoducho, je to kombinácia príznakov, zvyčajne kombinácia stresovej inkontinencie a urgentnej inkontinencie. Nutkanie na močenie stiahne močový mechúr, ale svalstvo panvového dna nie je dostatočne silné na to, aby zabránilo jeho vyprázdneniu. U žien sa to často objavuje spontánne.  Ak máte oba typy, zvyčajne jeden spôsobuje viac problémov ako ten druhý, takže by ste sa mali najskôr zamerať na zvládnutie najčastejších príznakov.

Liečba inkontinencie

Existuje mnohé druhy odporúčanej liečby inkontinencie a metód na jej zvládnutie. Jednou z metód je zásah do životného štýlu, ako napríklad cvičenie močového mechúra alebo precvičenie svalstva panvového dna (PSPD), ktorým sa posilní svalstvo trupu. Pomôcť často môže aj zmena príjmu tekutín, návyky pri vyprázdňovaní alebo úbytok hmotnosti.

Menopauza

Obdobie vyznačujúce sa trvalou neprítomnosťou menštruačnej aktivity.

Močenie

Úkon močenia (zbavovanie sa moču alebo vymočovanie).

Močová stresová inkontinencia

Stresová inkontinencia moču popisuje ťažkosti spojené s nedobrovoľným únikom moču (oslabenie močového mechúra) po fyzickej námahe.  Táto námaha môže byť fyzická námaha alebo aktivity, ako sú kašeľ, kýchanie či smiech. Stresová inkontinencia sa väčšinou spája s únikom malého množstva moču, ale záleží to aj od naplnenia močového mechúra v momente, keď sa objaví vysoký tlak v brušnej dutine.  Stresová inkontinencia je vo všeobecnosti spojená s oslabovaním svalstva panvového dna a môže byť následkom fyzických zmien v tehotenstve, po pôrode alebo menopauze. Stresová inkontinencia moču u žien je často známa aj ako stresová močová inkontinencia alebo stresová inkontinencia. 

Nadmerná inkontinencia

Inkontinencia z pretekania sa objavuje v prípade, keď nie je možné vyprázdniť močový mechúr úplne a ten sa napĺňa zvyškovým močom. Obštrukcia močovej rúry a/alebo svaly močového mechúra, ktoré sa napnú a naplnia nad svoju kapacitu, môžu viesť k zväčšeniu močového mechúra a následne k nedobrovoľnému úniku moču. Bežnou príčinou inkontinencie z pretekania u mužov je zväčšenie prostaty. Existujú však aj iné príčiny, ako napríklad poškodenie nervov.

Nadmerne aktívny močový mechúr (OAB)

Nadmerne aktívny močový mechúr (OAB) je bežný popisný názov pre škálu problémov spojených s urgentným močením. Nie je to inkontinencia, len musíte často močiť. Nadmerne aktívny močový mechúr, občas nazývaný aj dráždivý močový mechúr, zvyčajne znamená vysokú frekvenciu močenia počas dňa a často aj v noci. Nezabudnite, je prirodzené vyprázdňovať močový mechúr 4 – 8-krát za deň. Nadmerne aktívny močový mechúr je bežnejší u starších ľudí a u žien.

Neurogénny močový mechúr

Niektoré svaly a nervy spolupracujú, a tým zabezpečujú schopnosť udržať moč a účinnú kontrolu nad vyprázdňovaním močového mechúra. Poškodenie mozgu, miechy alebo nervov môžu ovplyvniť spôsob komunikácie medzi mozgom a močovým mechúrom. Výsledkom je neschopnosť kontroly močového mechúra alebo jeho vyprázdnenia. 

Nočné pomočovanie

Nočné pomočovanie, alebo nočná enuréza, je nedobrovoľné močenie v spánku vo veku, kedy sa očakáva, že človek zostane počas noci suchý.  Noktúria je potreba vstať a vyprázdniť močový mechúr častokrát počas noci.

Noktúria

To znamená, že kvôli potrebe močenia vstávate v noci raz či viackrát.

Oslabenie močového mechúra

Oslabenie močového mechúra (známe aj pod názvom slabý močový mechúr) nastáva vtedy, keď vznikne problém pri kontrolovaní močového mechúra, čoho následkom je nedobrovoľný únik moču. Existuje mnoho rôznych dôvodov pre oslabenie močového mechúra u žien aj u mužov. Správny lekársky výraz pre oslabenie močového mechúra je močová inkontinencia.

Precvičovanie močového mechúra

Precvičovanie močového mechúra je behaviorálna technika navrhnutá na zvýšenie kapacity močového mechúra a zníženie frekvencie močenia. Časom sa dráždivosť močového mechúra zníži, a tým bude schopný zvládnuť aj väčší objem moču. Denník močenia (známy aj ako denník príjmu tekutín a močenia) je prvým krokom pri posúdení urgentnej močovej inkontinencie a nastavení kurzu precvičovania močového mechúra.

Starostlivosť pri inkontinencii

Starostlivosť pri inkontinencii predstavuje pomoc osobe pri kontrolovaní močového mechúra alebo funkčnosti čriev. To znamená rozpoznať príčiny inkontinencie (či je dočasná alebo chronická). To zahŕňa zváženie faktorov prostredia a potrebnej podpory, odhalenie skrytých ochorení, ktoré môžu byť príčinou inkontinencie. Za účelom určiť ciele a stanoviť plán starostlivosti na dosiahnutie zlepšenia stavu. Starostlivosť pri inkontinencii podporuje kontinenciu a slúži ako prevencia pred ďalšími prípadmi inkontinencie pomocou postupov individuálnej starostlivosti, hygieny a niekedy aj použitím inkontinenčných produktov.  

Svalstvo panvového dna

Svalstvo panvového dna (alebo svalstvo panvy) sú svaly v spodnej časti brušnej dutiny. Ležia medzi lonovou kosťou (prednou časťou) a spodnou časťou miechy (vzadu). Podporujú aj močový mechúr a črevá. Oslabenie týchto svalov môže viesť k problémom, ako je napríklad močová inkontinencia, a ak je postihnutý sval zvierača konečníka, tak aj k fekálnej inkontinencii.

Zadržiavanie moču

Zadržiavanie moču je spôsobené problémami pri vyprázdňovaní a znamená, že v močovom mechúre zostáva po močení stále moč, čo môže byť zapríčinené napríklad zväčšenou prostatou.  Príznaky problémov pri vyprázdňovaní močového mechúra môže byť slabý prúd moču, čo zahŕňa prerušovaný prúd, úporná snaha a dlhší čas medzi snahou močiť a aktuálnym močením. Keďže močový mechúr zostáva plný, môže to viesť k nadmernej inkontinencii.

Zápcha

Vo všeobecnosti zápcha znamená problematické, oneskorené alebo bolestivé vyprázdňovanie stolice, ktorá pri zápche vôbec nemusí byť tvrdá. Je to bežný jav v detstve.

Zvyškový moč

Moč, ktorý po močení zostáva v močovom mechúre.