Spolu za kvalitu života

V TENA nám na ľuďoch skutočne záleží. Naším hlavným cieľom do roku 2030 je zlepšenie kvality života 100 miliónom ľudí, ktorí s inkontinenciou žijú alebo sa ju snažia zvládnuť. Je to dôležitá súčasť našej snahy prispieť k udržateľnej budúcnosti.

women yoga

TENA cares deeply about people. Our primary goal is to improve the quality of life for 100 million people living or dealing with incontinence, by 2030. This is an important part of our efforts to contribute to a more sustainable future.

Kvalita života v praxi

Kvalitu života vytvára mnoho vecí vrátane prijatia toho, kým ste a kde sa práve v živote nachádzate. Naším cieľom je vyvíjať produkty a služby, ktoré vám pomôžu poskytovať vysoko kvalitnú starostlivosť ľuďom v každodennom živote.

Referencie:

11Výsledky z 210 monitorovacích správ o TENA Identifi™ v Dánsku, ktoré monitorovali stav pred a po použití TENA Identify. Kontrolné správy boli vypracované v období od júna 2013 do júna 2015.
2Párové porovnávanie produktov TENA Lady Slim Normal s predchádzajúcimi produktmi TENA Lady Normal.
3Výsledky zo 47 až 95 prípadových štúdií riešení TENA uskutočnených na 438 až 1 018 respondentoch na celom svete, najmä v Európe, ale aj v USA a v Kanade. Výsledky sa líšia podľa krajín a inštitučných zariadení. 2012 – 2014