Absorpčné nohavičky TENA Pants

Ponuka nohavičiek TENA je vytvorená pre každého a spĺňa všetky potreby vašich zákazníkov

Stále viac ľudí bude potrebovať starostlivosť pri inkontinencii

1 z 3 žien vo veku nad 50 rokov a 1 zo 4 mužov vo veku nad 40 rokov trpí únikom moču.[1,2] Ako starne populácia (v roku 2017 bude na svete 1 miliarda ľudí vo veku nad 60 rokov[3]), dopyt po inkontinenčných produktoch rastie zároveň s ňou. S TENA Pants môžete svojim zákazníkom pomôcť udržať si spokojný životný štýl, ktorý ich teší.

1 zo 4 mužov

trpí únikom moču vrátane drobných únikov moču2

Ikony mužov

1 z 3 žien

trpí únikom moču vrátane mierneho úniku moču1

Ikony žien

Pomáhame vám spĺňať individuálne potreby

Keďže dochádza k prechodu na domácu starostlivosť, rastie dopyt po produktoch, ktoré sú jednoduché na použitie pre samotných jednotlivcov alebo opatrovateľov.  Tieto meniace sa potreby predstavujú nové možnosti na zvýšenie kvality života zákazníkov a na rast vášho podnikania.

TENA má tie najvhodnejšie riešenia, aby uspokojila meniace sa potreby, keďže dopyt po širšej škále produktov vo forme spodnej bielizne neustále rastie. Ponuka nohavičiek TENA, vrátane nových produktov pre aktívnych ľudí špeciálne navrhnutých pre každé pohlavie, je vytvorená tak, aby spĺňala individuálne potreby. 

So zdokonalenou ponukou TENA Pants môžete všetkým zákazníkom ponúknuť vynikajúce riešenia šité na mieru a zároveň zlepšiť predaj a lojalitu zákazníkov.

Ikony žien

Referencie

  1. Ženy nad 50; Abrams a kol. Inkontinencia, 5. VYDANIE 2013. 5. medzinárodná odborná diskusia na tému inkontinencia. Paríž. Február; 2012.
  2. Muži nad 40; Irwin DE a kol. Worldwide prevalance estimates of lower urinary tract symptoms, overactive bladder, urinary incontinence and bladder outlet obstruction. (Odhad výskytu symptómov ochorenia dolných močových ciest, nadmerne aktívneho močového mechúra, inkontinencie moču a zablokovania vyústenia močového mechúra vo svete.) BJUI 2011; 108:1132 – 1139. 
  3. World Population Ageing (Starnutie svetovej populácie), 2013. Economics and Social Affairs (Ekonomika a sociálne záležitosti), United Nations (OSN), 2013.