Táto stránka používa súbory cookie. · Čo sú súbory cookie? Súhlasím

Spolu robíme viac z menej

S nadšením sa snažíme vytvárať tie najlepšie riešenia pre inkontinenčnú starostlivosť s využívaním čo najmenšieho množstva zdrojov. Naším cieľom do roku 2030 je znížiť naše emisie uhlíka o 50 %.

We are passionate about creating the very best solutions for incontinence care, and we are using as few resources as possible. Our goal is to reduce our carbon footprint with 50% by 2030.

Viac z menej v praxi

Pracujeme na tom, aby sme získavali čo najviac zo zdrojov, ktoré využívame. Optimalizujeme výkon našich balení a zároveň znižujeme náš vplyv na životné prostredie.

Vyhlásenia o environmentálnej bezchybnosti produktu a posúdenia životného cyklu

Vyhlásenia o environmentálnej bezchybnosti produktu a posúdenia životného cyklu

Ako viete, že našim sľubom možno veriť? Pravidelne poskytujeme posúdenia životného cyklu, ktoré sú kontrolované tretími stranami v súlade s normami ISO.
 
Momentálne máme viac ako 100 vyhlásení o environmentálnej bezchybnosti produktu pre naše produkty TENA. Vysvetľujú vplyv na životné prostredie, ako sú emisie CO2, vplyv na vodu aj vzduch.

Referencie:

1Posúdenie životného cyklu bolo uskutočnené spoločnosťou Essity a overené švédskym environmentálnym výskumným inštitútom IVL (IVL, Swedish Environmental Research Institute Ltd), 2017.
2Zníženie emisií uhlíka v Európe v rokoch 2008 – 2017 pre produkty TENA vzniklo na základe posúdení životného cyklu uskutočnených spoločnosťou Essity a overených švédskym environmentálnym výskumným inštitútom IVL (IVL, Swedish Environmental Research Institute Ltd), 2017.
3Zmeny hmotnosti balenia v Európe v rokoch 2008 – 2017 boli dosiahnuté na základe posúdení životného cyklu pre produkty TENA.