Spolu robíme viac z menej

S nadšením sa snažíme vytvárať tie najlepšie riešenia pre inkontinenčnú starostlivosť s využívaním čo najmenšieho množstva zdrojov. Naším cieľom do roku 2030 je znížiť naše emisie uhlíka o 50 %.

Meeting

We are passionate about creating the very best solutions for incontinence care, and we are using as few resources as possible. Our goal is to reduce our carbon footprint with 50% by 2030.

Viac z menej v praxi

Pracujeme na tom, aby sme získavali čo najviac zo zdrojov, ktoré využívame. Optimalizujeme výkon našich balení a zároveň znižujeme náš vplyv na životné prostredie.

Vyhlásenia o environmentálnej bezchybnosti produktu a posúdenia životného cyklu

Vyhlásenia o environmentálnej bezchybnosti produktu a posúdenia životného cyklu

Ako viete, že našim sľubom možno veriť? Pravidelne poskytujeme posúdenia životného cyklu, ktoré sú kontrolované tretími stranami v súlade s normami ISO.
 
Momentálne máme viac ako 100 vyhlásení o environmentálnej bezchybnosti produktu pre naše produkty TENA. Vysvetľujú vplyv na životné prostredie, ako sú emisie CO2, vplyv na vodu aj vzduch.

Referencie:

1Posúdenie životného cyklu bolo uskutočnené spoločnosťou Essity a overené švédskym environmentálnym výskumným inštitútom IVL (IVL, Swedish Environmental Research Institute Ltd), 2017.
2Zníženie emisií uhlíka v Európe v rokoch 2008 – 2017 pre produkty TENA vzniklo na základe posúdení životného cyklu uskutočnených spoločnosťou Essity a overených švédskym environmentálnym výskumným inštitútom IVL (IVL, Swedish Environmental Research Institute Ltd), 2017.
3Zmeny hmotnosti balenia v Európe v rokoch 2008 – 2017 boli dosiahnuté na základe posúdení životného cyklu pre produkty TENA.