Pozrite si dôkazy

Prečítajte si príbehy z opatrovateľských domovov, ktoré úspešne zaviedli TENA Solutions, alebo si preštudujte nezávislé štúdie, ktoré ukazujú, aký rozdiel predstavujú riešenia TENA Solutions.

Príbehy úspechu

Inštitučné zariadenie v Barcelone, Španielsko

S pomocou značky TENA sa odstránilo prílišné používanie produktov nadmernej veľkosti a obavy inštitučného zariadenia týkajúce sa poskytovanie kvalitnej hygieny sa eliminovali. 

Prečítajte si príbeh úspechu

Nemocnica, Ontario, Kanada

Prechod k TENA Ultra a TENA Stretch zavedený na zníženie nákladov zlepšil aj zdravie pokožky klientov, ale aj spokojnosť rodinných príslušníkov.

Prečítajte si príbeh úspechu

Opatrovateľský domov, Ontario, Kanada

Program pre zdravšiu pokožku vedie k šťastnejším klientom, schopnejšiemu personálu a nižším nákladom.

Prečítajte si príbeh úspechu

Opatrovateľský domov, Ontario, Kanada

Kde boli implementované TENA Solutions, zlepšilo sa skóre CMI, ako jedna z výhod individuálnych plánov inkontinenčnej starostlivosti.

Prečítajte si príbeh úspechu

Opatrovateľský domov, Montreal, Kanada

Predstavenie osobnej hygieny TENA Personal Hygiene Care znížilo riziko krížovej kontaminácie a infekcie a zároveň zlepšilo pohodlie klientov, ich dôstojnosť a zdravie pokožky.

Prečítajte si príbeh úspechu

Opatrovateľský domov, Calgary, Kanada

93 % personálu zistilo, že vďaka používaniu TENA produktov mali viac času, ktorý mohli stráviť s ich klientmi.

Prečítajte si príbeh úspechu

Inštitučné zariadenie, Swijndrecht, Belgicko

Dlhodobý zákazník značky TENA zavádza celú ponuku TENA Solutions a vylepší zdravie a pohodlie klientov, spokojnosť personálu a zároveň zníži negatívny vplyv na životné prostredie a náklady.

Prečítajte si príbeh úspechu

Inštitučné zariadenie, Wadersloh, Nemecko

TENA pomáha manažérovi inštitučného zariadenia neprekračovať neustále rozpočet. Zároveň sa ukazuje niekoľko pozitívnych zmien pre klientov, personál a prostredie.

Prečítajte si príbeh úspechu

Inštitučné zariadenie, Krškany, Slovensko

Vďaka pomoci značky TENA inštitučné zariadenie s klientmi s mentálnym aj fyzickým postihnutím zlepšilo starostlivosť o klientov a výkonnosť zariadenia.

Prečítajte si príbeh úspechu

Opatrovateľský domov, Spojené kráľovstvo

Vďaka odporúčaniam TENA klienti zaznamenali zníženie frekvencie výmeny vložiek o 42 %.

Prečítajte si príbeh úspechu

Nezávislé štúdie

Prípadová štúdia zo 4 inštitučných zariadení.

Štúdia o produktoch a službách pre inkontinenčnú starostlivosť pri starostlivosti o staršie osoby v samostatnej správnej jednotke Kodaň.

Prečítajte si štúdiu

Prípadová štúdia programu starostlivosti

The Effects of a Multi-intervention Incontinence Care Program on Clinical, Economic, and Environmental Outcomes (Účinky Multi-intervenčného programu inkontinenčnej starostlivosti na klinické, ekonomické a environmentálne výsledky).

Prečítajte si štúdiu

Referencie:

1Použité údaje Essity: Všetky štatistické údaje sú založené na percentuálnom priemere pochádzajúcom z 85 – 181 štúdií TENA Solutions zrealizovaných po celom svete, hlavne v Európe, ale aj v USA, Kanade a v Číne. Výsledky sa v jednotlivých krajinách a opatrovateľských domovoch odlišujú v závislosti od podmienok v danom opatrovateľskom domove pred implementáciou TS. 2011 – 2013.
2Zaznamenané údaje Essity: Percentuálny priemer z prípadových štúdií TENA Solutions v počte 181 po celom svete, hlavne v Európe, ale aj v Kanade a v Číne. Výsledky sa odlišujú v jednotlivých krajinách a opatrovateľských domovoch v závislosti od podmienok v každom opatrovateľskom domove pred implementáciou TS. 2011 – 2013. Náklady spojené so zvládaním inkontinencie merané pri TENA Solutions sa týkajú: spotreby produktov, starostlivosti o pokožku, nákladov na bielizeň a odpad.